Ocena okresowa pracownika – na czym polega?

Zarządzanie, Narzędzia

Ocena okresowa pracownika to narzędzie, które pomaga zarządzać zasobami ludzkimi oraz badać efektywność organizacji. Dobrze przeprowadzona ocena pozwala nie tylko na rozwój pracowników, ale także całej organizacji. To przede wszystkim podstawowe narzędzie przekazywania pracownikom informacji zwrotnej o ich dokonaniach, postępach oraz możliwości rozwoju w firmie. Dla działów HR i kadry zarządzającej jest to sposób na zbadanie wydajności zatrudnionych oraz identyfikację problemów wewnątrz firmy.

Dzięki niej można zweryfikować czy pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków. To okazja do podkreślenia sukcesów podwładnych i przełożenia ich na zmianę stanowiska, podwyżkę czy awans. Cykliczne oceny pozwalają na projektowanie dla każdego pracownika ścieżek kariery, wyznaczanie celów zawodowych i możliwości rozwoju kompetencji. To także okazja do zidentyfikowania luk rozwojowych i szansa na ich wyrównanie.

Idealny wzór nie istnieje

Nie ma uniwersalnego wzoru oceny pracowników, który można przygotować i stosować w każdym przedsiębiorstwie. Dla każdej firmy ważne będą inne obszary i kompetencje. Często jednak brane pod uwagę są: poziom wiedzy pracownika (np. znajomość danego programu lub przepisów), umiejętności organizacyjne (jak podwładny organizuje swoją pracę, czy umie wyznaczać priorytety, czy potrafi pracować samodzielnie/w grupie). W wielu miejscach ważne są także kreatywność (czy dzieli się nowymi pomysłami, czy potrafi znaleźć nietypowe rozwiązania problemów), umiejętności interpersonalne czy też zaangażowanie. W Dolineo, tworząc kwestionariusz oceny, można skorzystać z gotowej bazy 30 kompetencji oraz ponad 100 zachowań pracowniczych.

Okresowe oceny pracowników powinny być wykonywane regularnie. Częstotliwość ich przeprowadzania musi być jednak dostosowana do potrzeb firmy.

Niezależnie od tego, co będzie zawierać ocena, jej kryteria powinny być jasne dla pracowników. Przeprowadzany proces musi także przekładać się na konkretne działania: szkolenia, awanse, zmiany stanowisk itd. Niejasne zasady czy fasadowość narzędzia może wpłynąć na negatywne postrzeganie procesu i traktowanie go jedynie jako przykry obowiązek.

Wspólne ustalanie celów, a następnie konkretna i uczciwa informacja zwrotna sprawiają, że pracownik dokładnie wie, jakie są wobec niego oczekiwania, w którym kierunku może się rozwijać, na jakie nagrody może liczyć. Obiektywne i regularne ocenianie pracowników sprawia, że będą oni traktować ocenę jako motywację do dalszego rozwoju.

Ocena niejedno ma imię

Istnieje kilka rodzajów ocen pracowniczych.

  • Ocena okresowa pracownika 90 stopni – to tradycyjne rozwiązanie, gdzie pracownik jest oceniany jedynie przez przełożonego.
  • Ocena okresowa pracownika 180 stopni – poza oceną przełożonego pod uwagę brana jest samoocena pracownika.
  • Ocena okresowa pracownika 270 stopni – w tym przypadku o ocenę proszeni są również współpracownicy.
  • Ocena okresowa pracownika 360 stopni – ocena pochodzi z czterech źródeł. Są nimi: przełożony, współpracownicy, podwładni oraz samoocena.
  • Ocena okresowa 360+ - o opinię proszone są także osoby spoza organizacji.

Wybierając rodzaj oceny pracowniczej, trzeba pamiętać, aby wspierała ona cele biznesowe firmy i odpowiadała kulturze organizacyjnej w firmie.

Intuicyjne rozwiązania

Dolineo wspiera firmy w przeprowadzeniu oceny okresowej pracownika metodą 180/270/360 stopni. Oceny można przeprowadzać w dowolnych cyklach (kwartalny, półroczny, roczny) i kilku językach (polski, angielski, czeski). Dolineo oferuje dwie możliwości konfiguracji. W pierwszej to manager decyduje, kto będzie oceniał danego pracownika. Druga opcja pozwala podwładnemu na samodzielne wskazanie osób, które go ocenią. System Dolineo jest intuicyjny i pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby kart oceny pracownika. W kwestionariuszach można przygotowywać zróżnicowane pytania: otwarte, na skali od 0 do 10, ze skalą NPS lub inną dowolną.

Dolineo pozwala także na generowanie raportów ułatwiających przeprowadzanie rozmów oceniających i wspierających wyciąganie wniosków dla organizacji. Po przygotowaniu kart ocen, system samodzielnie i automatycznie uruchamia pełną komunikację z pracownikami. Pracownik otrzymuje zaproszenie do systemu z danymi do logowania. Dostaje także powiadomienia o zaproszeniu do udzielenia oceny, upływającym terminie czy też dostępnym raporcie.

System ocen pracowniczych Dolineo można wypróbować za darmo przez 14 dni. Można z niego korzystać o dowolnej porze zarówno z urządzeń mobilnych, jak i stacjonarnych. Nasi eksperci zadbają o bezpieczeństwo danych. Polityka silnych haseł i szyfrowane połączenia, certyfikat SSL to u nas standard.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.