O jakim zawodzie marzą Polacy?

Rynek pracy, Trendy

Ludzie na całym świecie fascynują się nauką, aż 84% chciałoby ogólnie wiedzieć więcej o nauce, wynika z globalnego badania „State of Science Index” przeprowadzonego przez 3M. Mimo to, niewiele osób całkowicie ufa nauce, a przecież gdyby nie jej rozwój, nie mielibyśmy drukarek 3D wykorzystywanych m.in. w medycynie, okularów z wirtualną rzeczywistością czy smartphone’ów. Jak więc kształtują się preferencje Polaków w wyborze kariery i czy biorą pod uwagę karierę naukową?

Z jednej strony, gdy Polacy słyszą słowo „nauka”, odczuwają nadzieję (82%) oraz fascynację (81%), a z drugiej uważają, że nie ma ona znacznego wpływu na życie codzienne. Z badania 3M wynika też, że raczej nie żałujemy wyboru kariery niezwiązanej z nauką, ale jednocześnie uważamy, że medycyna jest zawodem dającym największą satysfakcję. Co ciekawe mężczyźni znacznie częściej interesują się inżynierią a kobiety medycyną i naukami przyrodniczymi. Jakie więc zawody wybieramy najczęściej?

Inżynier czy lekarz?

Polacy w odpowiedzi na pytanie, jaką dziedzinę kariery zawodowej wybraliby dziś tak, by dawała im najwięcej satysfakcji, wskazali zawody inżynierskie oraz medyczne. Wysoko ocenione zostały również zawody informatyczne/IT oraz nauk przyrodniczych, które upozycjonowały się tuż obok kariery w biznesie. Co ważne, wszystkie z nich są związane z szeroko rozumianą nauką, ponieważ właśnie dzięki współpracy naukowców, technologów, a nawet specjalistów z dziedzin nauk społecznych powstają takie produkty, jak wspomniana drukarka 3D, a także sprzęty medyczne oraz rozwiązania technologiczne, np. funkcja sterowania komputerem za pomocą wzroku, która wykorzystuje technologię śledzenia ruchu gałek ocznych.

Chcemy wiedzieć więcej

Jednak na sam sposób postrzegania nauki wpływa przede wszystkim niższy niż w innych badanych krajach poziom wiedzy i świadomości na jej temat. Aż 81% Polaków chciałoby wiedzieć więcej o nauce, a tylko 12% przyznaje, że wie na jej temat dużo. Według zapytanych Polaków nauka pomoże rozwiązać światowy problem leczenia chorób (60%) oraz będzie miała wpływ na dostęp do taniej energii ze źródeł odnawialnych (73%). Jednak już dużo mniej badanych postrzega naukę jako pomoc w rozwiązaniu problemów w związanych ze zmianami  klimatycznymi (22%) czy ze starzeniem się społeczeństwa (24%) A przecież wymienione kłopoty są ze sobą ściśle powiązane – bez rozwoju medycyny, m.in. leczenia chorób nie rozwiążemy problemu starzejącego się społeczeństwa, a zmiana pozyskiwania prądu na źródła energii odnawialnej wpłynie na coraz szybciej postępujące zmiany klimatyczne.

Wizerunek ma znaczenie

Co wywołuje takie rozbieżności wśród opinii społeczeństwa na temat nauki? W jednym z wywiadów udzielonych podczas wizyty w Polsce, Jayshree Seth, Chief Science Advocate w 3M powiedziała, że duży wpływ na postrzeganie nauki mają kreowane w mediach wizerunki naukowców. Według niej młodzi ludzie zwracają uwagę na osoby silne, wpływowe i takich wzorów do naśladowania szukają w mediach. Niestety, w ten sposób przedstawionych w mediach naukowców nie znajdą. Dlatego Jayshree Seth stara się to zmienić i pokazać, że naukowcy to ludzie ciekawi, pełni pasji i chętnie dzielący się wiedzą.

...

Jayshree Seth mówiła także o zaletach i pozytywnym wpływie kariery naukowej na jej życie. Według niej nauka to nie tylko praca, ale też możliwość ciągłego rozwoju. Dzięki swojej pracy może podróżować po całym świecie i dzielić się swoją pasją z nowo poznanymi osobami. W odpowiedzi na wyniki State of Science Index, 3M realizuje w Polsce kampanię #WyobrazMYtoSobie, której celem jest podkreślenie roli, jaką odgrywa wyobraźnia w rozwoju nauki i zwrócenie uwagi na sposób, w jaki zarówno większe, jak i mniejsze innowacje przyczyniają się do podniesienia jakości życia.

Badanie 3M State of Science Index zostało przeprowadzone w 14 państwach, w tym w Polsce, N=1000 osób na państwo w terminie od czerwca do października 2017 roku. Metoda: ankiety offline oraz online.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.