Pracodawcy niezadowoleni z kompetencji absolwentów

Rynek pracy, Narzędzia

1 na 3 pracodawców nie jest zadowolonych z kompetencji absolwentów wchodzących na rynek pracy. Główny problem to brak praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Work Service S.A. Jednak z drugiej strony, większość pracowników (61%) uważa, że edukacja dała im niezbędne umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Najbardziej pewne siebie są osoby z wykształceniem zawodowym – prawie 75% zadowolonych z efektów edukacji. - Relacja między zdobytym wykształceniem, a rynkiem pracy jest złożona. Przede wszystkim to w trakcie edukacji przyszli pracownicy zdobywają niezbędne umiejętności, zarówno miękkie, jak i twarde, które później będą wykorzystywali w wykonywanych przez siebie zawodach. Jednak ciągle widzimy, że istnieje rozdźwięk między ofertą szkół a oczekiwaniami pracodawców. W naszym badaniu zaledwie 6% przedsiębiorców wskazała, że osoby wchodzące na rynek pracy po skończonej edukacji mają zdecydowanie odpowiednie umiejętności. To pokazuje skalę problemu – mówi Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. – W tym kontekście nie dziwi fakt, że najbardziej zadowolone z otrzymanego wykształcenia są osoby, które skończyły zawodówki. To właśnie oni zdobywają umiejętności, z którymi mogą śmiało wchodzić na rynek pracy – dodaje Tomasz Hanczarek.

Pracodawcy niezadowoleni

Aż 37% pracodawców nie jest zadowolonych z kompetencji absolwentów wchodzących na rynek pracy. Tylko połowa uważa, że są one raczej odpowiednie. Przedsiębiorcy zapytani o to, jakich kompetencji brakuje osobom kończącym edukację, wskazują na brak praktycznych umiejętności (93%), brak doświadczenia zawodowego (78%) i brak wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu (63%). Co piąty pracodawca wskazał, że problemem jest niewystarczająca znajomość języków obcych. – Wskazywane przez pracodawców problemy eksponują ciągłe niedopasowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, gdzie absolwentom brakuje praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego. A tego typu oczekiwania pracodawców można łatwo zaspokoić chociażby organizując więcej zajęć praktycznych, które następnie przyszli pracownicy będą mogli umieścić w CV jako doświadczenie zawodowe – mówi Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service S.A.

 

Absolwenci zawodówek łatwiej wchodzą na rynek pracy

Zdecydowana większość Polaków (85%) posiadających obecnie pracę, nie miała trudności ze znalezieniem pierwszego miejsca zatrudnienia. Dodatkowo, ponad połowa (61%) uważa, że edukacja dała im niezbędne umiejętności, by poradzić sobie na rynku pracy. Co istotne, znalezienie pierwszego zatrudnienia było znacznie łatwiejsze dla osób z wykształceniem zawodowym (92% respondentów nie miało problemów). Osoby kończące zawodówkę również najczęściej dostrzegają korzyści z edukacji w poszukiwaniu pierwszej pracy (75%). Natomiast najrzadziej zalety zauważają absolwenci szkół ogólnokształcących (51%) i podstawówek (51%). W przypadku wykształcenia wyższego, 66% absolwentów szkół wyższych deklaruje, że studia dały im umiejętności niezbędne na rynku pracy. – Popularne w ostatnich latach kierunki humanistyczne, a także ogólna edukacja na poziomie średnim, zastąpiły praktyczne umiejętności wynoszone ze szkół technicznych i zawodowych. To duży błąd systemowy, bo już teraz widzimy, że osoby kończące naukę mają problemy z wejściem na wymagający rynek pracy. Najlepiej to widać po ponad 20-procentowym poziomie bezrobocia wśród osób młodych, a także dużej skłonności tej grupy do emigracji zarobkowej – dodaje Krzysztof Inglot.

Jakie trudności w znalezieniu pracy mają Polacy?

Z trudnościami w znalezieniu pierwszej pracy zmagało się 14% respondentów. Jako najczęstszą barierę w znalezieniu zatrudnienia wskazywali brak ofert zgodnych z profilem wykształcenia (73%) oraz brak doświadczenia zawodowego (61%). Prawie 40% zwróciło uwagę na brak znajomości, 30% na brak odpowiednich umiejętności zawodowych czy nieodpowiednią formę zatrudnienia, a co czwarty pracownik nie chciał się zgodzić na zbyt niski poziom wynagrodzenia.

- Większość pracowników podkreśliła, że główna trudność ze znalezieniem pierwszej pracy to brak ofert zgodnych z profilem wykształcenia. Oznacza to, że w Polsce nadal mamy problem z tym, że nie znajdujemy pracy w wyuczonym zawodzie, co skutkuje koniecznością wykonywania pracy, w której nie mamy żadnego doświadczenia. Co prawda, na rynku dochodzi do zmiany i coraz większe znaczenie mają tzw. umiejętności miękkie, jak zdolność pracy w grupie czy płynnej komunikacji, jednak szkoły nadal w zbyt małym stopniu kładą nacisk na ich kształtowanie. Poza tym są one nadal mniej istotne dla pracodawcy niż twarde umiejętności, które absolwent powinien zdobyć w trakcie edukacji – podsumowuje Tomasz Hanczarek.

Metodologia badania:
Zaprezentowane w materiale dane pochodzą z „Barometru Rynku Pracy IV” przygotowanego i opracowanego na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Badanie zostało podzielone na dwie kategorie:

  • Pracowników – Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=550) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania), wyniki poddano procedurze ważenia. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,4%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w lipcu 2015 r.
  • Pracodawców – Badanie zrealizowano na próbie pracodawców (N=300) dobranych w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z uwzględnieniem województwa – miejsca prowadzenia działalności oraz branży firmy. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby to +/- 4,2%, a dla wyróżnionych trzech klas wielkości zatrudnienia +/- 10,2%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w lipcu 2015 r.
Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Work Service S.A.


Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największą firmą usługową na polskim rynku usług personalnych. Prowadzi działalność na terenie całego  kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w restrukturyzacjach w obszarze HR, rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym oraz outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.