Komisja Europejska rozpoczyna kampanię mającą na celu zwalczanie stereotypów dotyczących płci  

Rynek pracy, Trendy

 

Stereotypy związane z płcią wciąż są powszechne w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.

Komisja Europejska rozpoczęła w Polsce kampanię #EndGenderStereotypes w mediach społecznościowych. Jej celem jest zakwestionowanie utrzymujących się stereotypów dotyczących płci, które mają wpływ na budowanie nierówności społecznych. Działania kampanii prowadzone będą w krajach Unii Europejskiej od 23 listopada 2023 r.

Kampania prowadzona będzie w mediach społecznościowych. Organizatorzy planują oprzeć aktywności o hashtag #EndGenderStereotypes i tym działaniem chcą podnieść świadomość szkodliwego wpływu stereotypów dotyczących płci na kobiety, jak i mężczyzn, ograniczając swobodę wyboru i możliwości każdego człowieka. Kwestionując stereotypy kampania ma na celu promowanie równości płci oraz tworzenie bardziej integracyjnego społeczeństwa.

Stereotypy dotyczące płci są nadal powszechne w społeczeństwach europejskich. Nie są one tylko kwestią osobistej opinii, ale mają realny wpływ na kobiety i mężczyzn. Oczekiwania dotyczące tego, co dziewczyna powinna, a czego nie wypada jej studiować, jaką pracę jest zobowiązany podjąć mężczyzna. Stereotypy mogą szkodliwie działać na postrzeganie roli kobiet w życiu prywatnym i publicznym. Mają również negatywny wpływ na rynek pracy oraz całe społeczeństwo, prowadząc do utrzymujących się nierówności ekonomicznych między kobietami i mężczyznami. Należy zatem zwalczać stereotypy związane z płcią, ponieważ ograniczają one osobiste wybory oraz niekorzystnie wpływają na budowanie wolności jednostki. Jestem przekonana, że nasza kampania przyczyni się do refleksji nad stereotypami związanymi z płcią i pomoże poprawić wzorce zachowań. Tymczasem zapraszam wszystkich Europejczyków do przyłączenia się do naszych działań na rzecz wyeliminowania stereotypów związanych z płcią w całej Unii” – skomentowała Helena Dalli, komisarz UE ds. równości.

Stereotypy i równość płci w Polsce

Polska zajmuje 18. miejsce w UE pod względem wskaźnika równości płci (Gender Equality Index) z wynikiem 61,9 na 100 pkt, co stanowi 8,3 punktu poniżej średniej UE. Nierówności ze względu na płeć są szczególnie wyraźne w zarządach firm, a kobiety stanowią obecnie jedynie 26% członków zarządów największych spółek giełdowych w kraju. W porównaniu ze średnią w całej UE wynoszącą 33%.

Na rynku pracy różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn wyniosła 12,9 punktu procentowego w Polsce w 2022 r., czyli powyżej średniej UE wynoszącej 10,7 punktu procentowego. Tylko 28% posłów do Parlamentu Europejskiego to kobiety.

Wyniki badania Eurobarometr obrazują, że respondenci w Polsce nadal utrzymują wyższy poziom stereotypów związanych z płcią.

Aż 77% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że najważniejszą rolą kobiety jest dbanie o dom i rodzinę, podczas gdy 65% uważało, że główną rolą mężczyzny jest zarabianie pieniędzy.

Takie stereotypy wpływają nie tylko na role w społeczeństwie, ale także na postrzeganie ekspresji emocjonalnej. Na przykład 23% polskich respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że mężczyzna może płakać. Dla porównania, 80% badanych uważa, że kobiety częściej niż mężczyźni podejmują decyzje na podstawie emocji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej

Informacje na temat kampanii, w tym materiały do pobrania, można znaleźć na stronie internetowej End Gender Stereotypes lub wyszukując hashtag #EndGenderStereotypes w mediach społecznościowych.

O kampanii

Kampania jest częścią realizacji strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020-2025. Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 ma na celu stworzenie Unii, w której kobiety i mężczyźni, w całej swojej różnorodności, mogą podążać wybranymi przez siebie ścieżkami życiowymi, wolnymi od przemocy i stereotypów związanych z płcią. Ponadto strategia ma na celu zapewnienie wszystkim równych szans na rozwój i uczestnictwo w rolach przywódczych w społeczeństwie europejskim.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.