Czas dla rodziny tylko w Święta?

Rynek pracy, Trendy

Bardziej od równowagi między życiem prywatnym a zawodowym Polaków do pracy motywuje odpowiednie wynagrodzenie, dobre relacje ze współpracownikami, uznanie managera i dodatek urlopowy. Co trzeci pracownik w Europie (31%) ma poczucie, że nie zachowuje w obecnej pracy „work-life balance". Na potrzebę rozdzielenia pracy od życia prywatnego wskazuje aż trzy czwarte pracowników w Europie (75%).

Zapisz się do: Szkoła HR Business Partner

Dla zaledwie 14,8% polskich pracowników zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest odpowiednią motywacją do pracy. Tymczasem w Europie potrzebę oddzielenia tych dwóch sfer życia wyraża pięć razy więcej pracowników – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę ADP. Nie udaje się to 31% ankietowanych Europejczyków.

Czego Polacy oczekują od pracodawców?

"Nadchodząca przerwa świąteczna to dla Polaków dobra okazja, aby poświęcić więcej czasu rodzinie, przyjaciołom i często zaniedbywanym pasjom. Mimo, iż coraz częściej pracodawcy zwiększają elastyczność pracy i odchodzą od kultury ciągłego podłączenia, to jednak zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym nie jest kluczowym elementem dla pracowników. Większość wskazuje odpowiednie wynagrodzenie, dobre relacje ze współpracownikami, uznanie managera i dodatek urlopowy jako kluczowe elementy motywujące do pracy. Zadaniem specjalistów ds. zasobów ludzkich w firmach pozostaje więc zbudowanie takiego środowiska pracy, które pozwoli na zachowanie harmonii pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Przepracowanie bowiem w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na efektywność i stosunek do wykonywanej pracy" – mówi Anna Barbachowska, Country HR Biznes Partner ADP Polska.

 

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na interesujące różnice wśród pracujących Polaków. Niemal co piąty respondent (19,3%)  z Wielkopolski wskazał „work-life balance” jako odpowiednią motywację do pracy, zaś w przypadku województwa opolskiego było to jedynie 6,1% ankietowanych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w wymienionych dwóch województwach najczęściej wymienianą motywacją do pracy było adekwatne wynagrodzenie ponad 63%.

 Jak to jest z tym "work-life balance"?

Życie zawodowe i prywatne są ze sobą nierozerwalnie związane. Ponad połowa pracowników przyznaje, że życie osobiste wpływa na ich wyniki w pracy (58%), równocześnie jedna trzecia (34%) twierdzi, że zły dzień w pracy rzutuje na ich życie osobiste.

Według badań ADP, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym częściej zachowują kobiety. Dla 62% z nich możliwość zachowania „work-life balance” jest kluczową cechą idealnej pracy. Dla porównania, taką odpowiedź wskazało 52% mężczyzn. Badanie „People Unboxed” ADP wykazało również, że im pracownik młodszy, tym zachowanie równowagi między pracą, a życiem rodzinnym jest dla niego mniej ważne. Wyjątek stanowią osoby powyżej 65. roku życia.

 

 

O badaniu People Unboxed:

W kwietniu 2018 roku ADP i Circle Research przeprowadziły internetowe badanie ilościowe na grupie 2518 pracowników w 5 różnych krajach Europy. Próba stanowiła reprezentatywną grupę pracowników wybranych według kryterium wieku, płci, rodzaju i wymiaru zatrudnienia, przedziałów wynagrodzenia i stażu pracy. Circle Research specjalizuje się w dziedzinie badań B2B. Mając siedziby w Londynie i Nowym Jorku, pomagamy naszym klientom B2B zrozumieć, jak zachowują się i myślą decydenci biznesowi. Więcej informacji na www.circle-research.com

O badaniu „Workforce View in Europe 2018”

„Workforce View in Europe 2018” to badanie dotyczące postaw pracowników wobec przyszłości pracy. Zostało przeprowadzone dla firmy ADP przez niezależną agencję badań rynku Opinion Matters w sierpniu 2017 roku. Próba badawcza składała się z 9 908 pracujących dorosłych w ośmiu krajach w Europie.

 

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Ekspertów ADP Polska

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.