Cyberbezpieczna równość płci

Rynek pracy, Trendy

Wyzwaniem dla branży IT jest zwiększenie liczby zatrudnianych kobiet. W dniu ich międzynarodowego święta powinniśmy skoncentrować się głównie na zachowaniu równości płci oraz na eliminacji wciąż istniejących barier. Niewielki odsetek kobiet w branży nowoczesnych technologii nieuchronnie prowadzi do pogłębienia skali problemów związanych z cyberbezpieczeństwem dla firm i ogółu społeczeństwa. Dlaczego potrzebujemy więcej kobiet?

Wprowadzenie różnorodności płci wśród zatrudnianych osób sprawia, że zespoły ds. bezpieczeństwa i szeroko pojęta branża technologiczna staje się znacznie silniejsza. Im bardziej zróżnicowane zespoły, tym większa liczba pomysłów i odmiennych punktów widzenia, co generuje lepsze efekty pracy. Przeprowadzone przez McKinsey badanie Why Diversity Matters z 2018 r. wykazało, że organizacje o solidnej polityce różnorodności etnicznej i płciowej osiągają pozytywne wyniki finansowe. Co więcej, firmy te mają o 35% większe szanse na zyski niż inne przedsiębiorstwa z tego samego sektora i o 15% większe prawdopodobieństwo, że ich dochód przewyższy średnią krajową dla danej branży. Oczywiście nie jest to tylko kwestia różnorodności, a sprawa tak samo ważna z perspektywy biznesu. Według Unii Europejskiej, zwiększenie liczby kobiet na cyfrowym rynku pracy może zwiększyć roczny wzrost PKB dla całej gospodarki europejskiej nawet o 16 miliardów euro.

Równowaga sił

Mimo tego, że coraz więcej korporacji dostrzega konieczność zmiany, statystyki nadal pokazują, że dla biznesu IT droga do zapewnienia równowagi i pełniejszego wykorzystania potencjału kobiet w tej branży jest jeszcze daleka. Według badania Kobiety w IT w Polsce 2018, „w zespołach, w których pracują kobiety, jest obecnie statystycznie 3 razy więcej mężczyzn (3,4 kobiety / 10 mężczyzn)”. Co bardziej niepokojące, aż 76% ankietowanych kobiet jest zdania, że to kobiety samodzielnie wykluczają możliwość pracy w IT z uwagi na rozpowszechniane stereotypy i role społeczne.

Jestem pewien, że jeżeli nie docenimy kobiecych talentów i nie zwiększymy równowagi w środowiskach biznesowych, pozbawimy się możliwości ochrony przed zagrożeniami cyfrowego świata, z którymi musimy się stale mierzyć. Niestety działania realizowane na tym polu są nadal niewystarczające, ponieważ obecnie sytuacja wygląda gorzej niż jeszcze kilka lat temu. Zgodnie z najnowszymi badaniami UE (Women in digital), mniej kobiet uczestniczy aktywnie w sektorze cyfrowym, zarówno w szkolnictwie wyższym, jak i zatrudnieniu w firmach tego sektora oraz w realizując się jako przedsiębiorczynie we własnym biznesie. Tylko 24 na 1000 absolwentek studiów wyższych miało w ich trakcie styczność z przedmiotami związanymi z ICT. Co więcej, tylko 6 z nich podejmuje pracę w sektorze cyfrowym. Wyniki badania pokazują, że liczba ta spadła w porównaniu z rokiem 2011.

Czy świat technologii ma szansę otworzyć się bardziej na kobiety?

Niestety na to pytanie nie ma jednej prostej odpowiedzi. W grę wchodzi jednak kilka czynników, które mogą być pomocne przy jej tworzeniu – zarówno społecznych, jak i kulturowych. Jako firmy technologiczne możemy i powinniśmy odegrać w tym ważną rolę. W rozpoczęciu właściwej drogi mogą pomóc nam trzy kierunki:

Powinniśmy wziąć udział w kształceniu większej liczby kobiet

Jako branża musimy aktywnie angażować utalentowane kobiety i robić wszystko, co w naszej mocy, aby nie rezygnowały z kariery w branży technologicznej za sprawą mitów o miejscu pracy, który nie jest dla nich odpowiedni. Jeżeli chcemy, by ta kwestia stała się interesująca dla młodych kobiet, musimy jak najwcześniej zmotywować je do działania, np. poprzez inicjatywy takie jak Girls in ICT Day, organizowany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Obecnie branża technologiczna oferuje kobietom wiele możliwości rozwoju.

Musimy wyeliminować wszelkie pozostałe ogniska oporu wobec zatrudniania kobiet

To może wydawać się oczywiste – i tak jest – ale dopóki nie dojdziemy do momentu, w którym mężczyźni i kobiety zyskają równe szanse, musimy konsekwentnie i klarownie komunikować odpowiednie wartości: nie zaakceptujemy niczego innego niż pełnej równości, nie tylko kobiet i mężczyzn w branży IT, ale także ludzi o różnym pochodzeniu kulturowym etc. Musimy to utrwalać wewnętrznie w naszych przedsiębiorstwach i działać zdecydowanie w przypadku napotkania jakichkolwiek trudności.

Doceniajmy wybitne kobiety na stanowiskach kierowniczych w branży nowoczesnych technologii

Pięć z jedenastu osób w globalnym zarządzie Cisco to kobiety i mamy nadzieję, że jest to źródło inspiracji dla pozostałych organizacji. Poprzez inicjatywy takie jak „Women Rock IT”, dajemy kobietom w każdym wieku dostęp do bezpośredniej interakcji z liderkami technologii, gdzie przedstawiamy wzorce do naśladowania. Nasz program DARE pomaga kobietom już na samym początku ich kariery zawodowej. Wspieramy je, aby się wyróżniały, rozwijały własną markę i pogłębiały umiejętności negocjacyjne, zwiększając tym samym szanse na budowanie swojej pozycji jako liderek.

...

Zapewnienie równości perspektyw dla wszystkich płci jest również istotną kwestią w kontekście cyfrowego skoku naszego kraju. Jestem przekonany, że Polska byłaby wtedy w stanie wykorzystać pełniej potencjał drzemiący w możliwościach technologii, także w perspektywie bezpieczeństwa cybernetycznego. Wzywam przemysł technologiczny do lepszego działania, aby przyciągnąć więcej kobiet do branży, która wpływa na naszą przyszłość.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez zespół Cisco

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.