Skills for life – kompetencje, które zdobywają studenci w pierwszej pracy

Rynek pracy, Rekrutacja i selekcja

Wytrwałość, docenianie współpracowników, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, wykonywanie poleceń zgodnie z instrukcjami i kultura osobista – to pięć podstawowych kompetencji, jakich pracodawcy oczekują od młodych ludzi. Czy można się ich nauczyć już w pierwszej pracy?

Październik to początek roku akademickiego i czas, w którym studenci poszukują pracy. Według statystyk około 80% uczniów szkół wyższych łączy naukę z życiem zawodowym. Uniwersytet SWPS w badaniach „Oczekiwania rynku a umiejętności pracownika – kompetencje rozwijane w pierwszej pracy” sprawdził, jakie kompetencje u młodych ludzi są pożądane przez pracodawców z różnych branż.

 „XXI wiek to czas kompetencji miękkich” – podkreśla autorka badania, dr Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu SWPS, psycholog społeczny i trener biznesu.

Niezależnie od branży czy miejsca działalności, 5 najważniejszych umiejętności według pracodawców to:

 • wytrwałość
 • docenianie pracowników
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów
 • wykonywanie poleceń zgodnie z instrukcjami
 • kultura osobista

Co ciekawe, wyniki te okazały się spójne z oczekiwaniami rodziców dotyczącymi pierwszej pracy ich dzieci. Według nich najważniejszą umiejętnością, której mogą się nauczyć młodzi ludzie w pracy jest pokojowe rozwiązywanie konfliktów bez eskalowania negatywnych emocji. Wśród innych umiejętności wysoko cenionych przez przedstawicieli obydwu grup znalazły się: kreatywność, inspirowanie innych, dbanie o estetykę wykonywanej pracy czy życzliwość.

Warto pracować podczas studiów

Badania Uniwersytetu SWPS pokazały, że podczas studiów warto podjąć zatrudnienie. Eksperci przebadali trzy grupy studentów: pracujących w McDonald’s, pracujących w innych sieciach gastronomicznych oraz tych, którzy nie są zatrudnieni nigdzie. Okazuje się, że studenci pracujący uzyskali istotnie wyższe wyniki w zakresie kompetencji społeczno-zawodowych, w tym związanych z asertywnością czy współpracą w grupie. Na tym tle wyróżniają się pracownicy sieci McDonald’s.

„Wyniki badań pokazały, że studenci pracujący w McDonald’s to asertywni kierownicy. Charakteryzują się wysokim poziomem umiejętności efektywnego zarzadzania ludźmi, jasną i transparentą komunikacją”– przekonuje dr Ewa Jarczewska – Gerc.

 Pracownicy McDonald’s odnotowali zdecydowanie wyższe wyniki między innymi w obszarach związanych z:

 • delegowaniem obowiązków
 • organizacją pracy zespołu
 • udzielaniem informacji zwrotnej
 • motywowaniem pracowników
 • podejmowaniem się wykonywania nowego zadania
 • odwagą w publicznym wyrażaniu niezgody

 McDonald’s to znaczący pracodawca na polskim rynku zatrudniający około 25 tysięcy osób. To częsty wybór pracy dla młodych ludzi, mam wychowujących małe dzieci, którzy dzięki elastycznym godzinom zatrudnienia mogą łączyć rozwój zawodowy z innymi obowiązkami. 

„Jesteśmy jednym ze znaczących pracodawców na świecie. W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju w USA i Europie Zachodniej prowadzimy program szkoleń i staży, którego celem jest wsparcie młodych ludzi na rynku pracy. W ostatnich latach w Polsce wiele uwagi poświęciliśmy przeglądowi i rozwojowi talentów”– informuje Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. relacji korporacyjnych w McDonald’s Polska.

W ostatnim roku McDonald’s wprowadził szereg szkoleń dla pracowników zapewniając im transparentność ścieżki rozwoju w organizacji i możliwości szybkiego awansu. Wdrożony został m.in. program rozwojowy dla przyszłych liderów, wewnętrzne platformy e-learninowego czy program nauki języków, z którego korzysta ponad 1000 osób. Organizacja rocznie wydaje na szkolenia menedżerów ok. 8 mln złotych, z jej oferty skorzystało dotychczas ponad 4 tysiące osób. „Zatrudnienie w restauracjach McDonald’s daje możliwość szybkiego awansu. Najmłodszy kierownik w jednej z naszych restauracji ma 22 lata, natomiast menedżerowie to bardzo często 18–19-latkowie”– dodaje Renata Prys, dyrektor ds. personalnych w McDonald’s Polska.

Jak pokazują badania, pierwsza praca może kształtować umiejętności na całe życie, pożądane przez rynek pracy. Warto już od pierwszego roku studiów zadbać o to, by świadomie kształtować ścieżkę swojej kariery.

O badaniu:

Badanie „Oczekiwania rynku a umiejętności pracownika – kompetencje rozwijane w pierwszej pracy” zostało przeprowadzone przez Uniwersytet SWPS na zlecenie McDonald’s Polska. Jego celem było sprawdzenie, czy pierwsza praca może wykształcić w młodych ludziach kompetencje społeczno-zawodowe na całe życie.

 W ramach projektu przebadano trzy grupy:

- pracodawców (300 osób: właścicieli firm i pracowników działów HR z różnych branż i miejscowości). W tej grupie sprawdzano pożądane przez rynek pracy kompetencje wśród młodych ludzi.

- rodziców (526 osób posiadających co najmniej jedno studiujące dziecko w wieku 18-25 lat, pracujące (73%) lub nie pracujące (27%). Grupa przebadana pod kątem oczekiwań w stosunku do pierwszej pracy ich dzieci.

- studentów (365 osób w wieku 18-24 lata, z czego 116 pracuje od co najmniej 6 miesięcy w McDonald’s, 123 pracuje od co najmniej 6 miesięcy w innych sieciach gastronomicznych i 126 osób niepracujących) pod kątem kompetencji, które nabywają podczas pierwszej pracy.

 

Raport podsumowujący badania: https://praca.mcdonalds.pl/files/SkillsForLife_Raport_v04.pdf?30

 

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.