Efektywna rekrutacja = efektywny pracownik

Rynek pracy, Rekrutacja i selekcja

O tym, że zgrany zespół może więcej, nie trzeba nikogo przekonywać. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu owocują wówczas dobrą współpracą na wielu poziomach. Kandydata w procesie rekrutacji weryfikujemy pod względem osobowości, stylu pracy, myślenia, kompetencji, poglądów czy wartości. Wtedy możemy mówić o możliwie jak najlepszym dopasowaniu do zespołu.

Jednorodność czy różnorodność?

W dobrze dopasowanych zespołach efektywność jest wyższa, praca wydajniejsza, a w całej firmie panuje dużo lepsza atmosfera. Brak dopasowania tej jednej osoby, do całego dobrze funkcjonującego już zespołu, skutkuje niejednokrotnie bolesnymi konsekwencjami dla całej organizacji. Pojawiają się konflikty, które doprowadzają do dezorganizacji i do rozpadu całego zespołu. Dlatego tak ważna i nieoceniona jest rola HR-owca, który już na samym początku weźmie aspekt dopasowania pod uwagę, jako jedno z kryteriów przy procesie rekrutacji.  
Dopasowanie poszczególnych jednostek, wcale nie musi oznaczać, że mają być to osoby podobne do siebie. Personel złożony z ludzi różnorodnych pod względem wieku, pochodzenia, doświadczenia zawodowego czy wykształcenia i opinii może wpłynąć na korzyść firmy. Organizacje, które mają na pokładzie pracowników charakteryzujących się rozmaitością myśli i opinii, mogą umiejętnie wykorzystać różnorodność tych kompetencji.  

Ważne przygotowanie

Nieudana rekrutacja jest dla firmy bardzo kosztowna. Dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby jeszcze przed rozpoczęciem procesu ustalić, jakie wartości dla firmy i zespołu są najważniejsze i jakie typy osobowości już mamy.
Aby to ustalić, trzeba sobie odpowiedzieć na pytania:

  • Czego obecnie potrzeba zespołowi?
  • Jakie kompetencje i umiejętności pozwoliłyby na poprawę wyników?
  • Jaka atmosfera panuje w zespole?

Do dobrze przeprowadzonego wywiadu wewnątrz firmy, rozmów rekrutacyjnych i rekomendacji, warto dołożyć narzędzia, które wesprą cały proces, zweryfikują kompetencje i utwierdzą nas w słusznym wyborze.  

Narzędzia

Na rynku dostępna jest cała pula różnorodnych narzędzi, które pomagają rekruterom oraz przyszłym szefom na etapie rekrutacji, ale też w dalszej pracy z poszczególnymi członkami zespołu. Warto wesprzeć się narzędziami, które nie tylko zobrazują nam osobowość kandydata, ale też dadzą wsparcie do dalszego rozwoju jednostki w organizacji.

1. Testy
W tym celu, można wykorzystać test osobowościowy Personal Orientation Profile, który sprawdza się przy rekrutacji sił sprzedaży. Nie tylko prognozuje wyniki, pokazuje styl komunikowania się danej osoby, umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych, ale wskazuje również sugestie coachingowe oraz daje obszerną informację dla kandydata i menedżera do dalszej współpracy.  
Innym narzędziem są testy Thomas International, które stosuje się w celu określenia predyspozycji zawodowych pracowników oraz kandydatów do pracy na różnym szczeblu organizacji i poziomie stanowisk. W zależności od rodzaju testu można uzyskać trafne informacje o danej osobie: w jaki sposób komunikuje się, jak podejmuje decyzje, co motywuje ją do pracy, jakie ma predyspozycje lub ograniczenia oraz w jaki sposób nią zarządzać. Jeden z baterii testów bada także takie obszary jak rozumowanie, porównywanie elementów, posługiwanie się liczbami, znaczenie słów oraz orientację przestrzenną.

2. Mapa wartości
W całości nie należy zapominać o sprawdzeniu kompetencji, referencji, a także dopasowaniu pod względem wartości. Szybkim i w miarę prostym rozwiązaniem jest pokazanie kandydatowi listy wartości i poproszenie o wskazanie 4-5, które są dla niego najważniejsze. To samo trzeba zrobić wcześniej w zespole, a następnie sprawdzić dopasowanie map wartości kandydata i zespołu, a także to, w jakim stopniu wskazane wartości są spójne i zbliżone.

3. Kluczowe pytania
Przydatne mogą być również pytania typu: „Czym kierujesz się przy podejmowaniu ważnych dla Ciebie decyzji?”, „Utrata czego sprawiłaby, że Twoja praca stałaby się nie do zniesienia?”, „Co jest dla Ciebie ważne w pracy?”, „W imię czego gotowy byłbyś na dodatkowy wkład pracy?”. 

Dobre dopasowanie pracownika otwiera drzwi do nieoczekiwanych szans na rozwój dalszego biznesu. Dlatego w każdym dobrze prowadzonym procesie rekrutacyjnym, nieocenioną rolą, jest rola HR- owca, który pełni rolę eksperta. W odpowiedni sposób dobierze narzędzia, trafnie je odczyta, zweryfikuje kompetencje i da wskazówki menedżerowi do współpracy i dalszego rozwoju. Każdy z nas jest inny, nie generalizujmy i podchodźmy indywidualnie, mimo tych samych umiejętności i cech charakteru potrzebować możemy innego systemu motywacji bądź wsparcia. Dlatego to właśnie indywidualne podejście w trakcie procesu rekrutacji jest kluczowym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu w każdej organizacji.

Drukuj artykuł
Iga Rustowska

Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego JOBHOUSE, Warszawa

Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju Pracowników. Przez lata związana z wewnętrznymi działami HR w sektorach finansów. Prowadziła i zarządzała projektami dla międzynarodowych firm, m.in. w branży farmaceutycznej, ubezpieczeniowej, nieruchomości, edukacyjnej i konsultingowej.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.