Czy da się przygotować do testu kognitywnego? Sprawdźmy!

Rynek pracy, Rekrutacja i selekcja

Testy kognitywne to coraz częstszy element procesów rekrutacji. Jest już niemal standardem w przypadku najbardziej wymagających rynków. W związku z tym zarówno wielu rekruterów, jak i kandydatów zadaje sobie pytanie, czy można się do niego przygotować. Przekonajmy się!

Zdolności kognitywne – co to jest?

Umiejętność uczenia się, pozyskiwania informacji, interpretowania faktów i wykorzystywania wiedzy w praktyce to jedna z najważniejszych cech we współczesnym świecie. Jest również szczególnie ceniona wśród kandydatów. Wysoki poziom zdolności kognitywnych oznacza wyższą elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków.

To niezbędna cecha nie tylko świadomych liderów, ale również przedstawicieli wielu zawodów. Jednocześnie, jak udowadniają badania, dobrze rozwinięte funkcje kognitywne przekładają się po prostu bezpośrednio na efektywność realizowanych obowiązków, zdolność do podejmowania decyzji oraz wyciągania wniosków. To natomiast bezcenne kompetencje na rozwijającym się rynku.

Na czym opiera się test na funkcje kognitywne?

W trakcie procesów rekrutacji zasadniczym standardem jest ocena wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji miękkich oraz twardych. Specjaliści HR coraz częściej są jednak świadomi tego, że badać można również zdolności poznawcze i potencjał w tym obszarze. Testy kognitywne realizowane przez Master Management pozwalają na kompleksową ocenę zdolności analitycznego myślenia i zdolności poznawczych w domenie werbalnej, przestrzennej i numerycznej.

Test ACE bazuje na technologii Komputerowego Testu Adaptacyjnego, który dostosowuje się do umiejętności badanego. Dzięki temu gwarantuje wysoką skuteczność i zredukowanie niezbędnych nakładów czasu w porównaniu np. ze standardowymi testami wielokrotnego wyboru.

Czy do testu można się przygotować?

Test kognitywny pojawiający się w planie rekrutacji to dla wielu kandydatów powód do stresu, zwłaszcza jeżeli nie mieli do tej pory doświadczenia z tego typu weryfikacją umiejętności. Oczywiście każdemu zależy przede wszystkim na tym, aby wypaść jak najlepiej i uzyskać jak najwyższy wynik, co z pewnością przełoży się na ocenę w oczach pracodawcy.

Test badający zdolności kognitywne jest skonstruowany w taki sposób, że nie da się go oszukać. Nie opiera się przy tym na weryfikacji posiadanej wiedzy czy konkretnych umiejętności, a każda wersja jest dynamicznie dostosowywana do konkretnej osoby, bazując także na wcześniej udzielonych przez nią odpowiedziach.

Właśnie na tym polega jego podstawowa zaleta, a więc pełny obiektywizm i całkowita uniwersalność. Nie oznacza to jednak, że do testu kognitywnego nie można się przygotować. Czasami wprowadzenie drobnych zmian może znacząco wpłynąć na zdolności kognitywne. 

Rozwijanie zdolności poznawczych — co warto wiedzieć?

Testy kognitywne opierają się na badaniu tak zwanej inteligencji płynnej. Jest ona w znacznej mierze determinowana przez czynniki genetyczne i biologiczne. Często wobec tego postrzega się ją jako materię wrodzoną, na którą nie mamy większego wpływu. To jednak nie do końca prawda.

Nasze zdolności intelektualne oraz sprawność percepcji zależą od wielu czynników. W znacznym stopniu obniżają je: brak aktywności fizycznej i snu, niewłaściwa dieta i zbyt wysoki stres.

Duży wpływ na rezultaty testu może mieć również przeciążenie poznawcze, do którego doprowadza ekspozycja na zbyt dużą liczbę bodźców. Unikanie tych czynników, a zwłaszcza rezygnacja z nich bezpośrednio przed podejściem do testu kognitywnego, pozwolą na uzyskanie zdecydowanie lepszego rezultatu.

Drukuj artykuł
Artykuł przygotowany przez Master Management Poland sp. z o.o.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.