3 sposoby wsparcia kandydata przez rekrutera

Rynek pracy, Rekrutacja i selekcja

Na jakich zasadach firmy specjalizujące się w rekrutacji współpracują z organizacjami? Za co odpowiedzialna jest każda ze stron? Kto finalnie decyduje o zatrudnieniu? W jaki sposób rekruter udziela wsparcia osobie poszukującej pracy? – takie pytania słyszy podczas rozmów Sylwia Barbachowska SSC/ BPO Junior Recruitment Consultant w People.

Dodatkowa wiedza i dokładna weryfikacja 

Rekruter pełni rolę mostu między daną organizacją a kandydatem. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego pozyskuje możliwie najwięcej informacji na temat specyfiki danej firmy oraz jej kultury organizacyjnej. Doprecyzowuje założenia stojące za określonym stanowiskiem dotyczące nie tylko wymaganej wiedzy czy umiejętności, ale także cech osobowości pomagających w integracji z zespołem. Dzięki rekruterowi osoba poszukująca pracy ma szansę dowiedzieć się o wymaganiach pracodawcy znacznie więcej, niż wynikałoby to tylko z zamieszczonego ogłoszenia– podkreśla Sylwia Barbachowska SSC/ BPO Junior Recruitment Consultant w People, agencji specjalizującej się w kompleksowej rekrutacji i doradztwie personalnym. Rekruter nie zamyka się w wymaganiach widniejących w ofercie pracy. Zdaje sobie sprawę, że doświadczenia nie można zawsze zmierzyć w latach. Dlatego dogłębnie weryfikuje wiedzę kandydata podczas rozmowy. Co więcej, ekspert agencji rekrutacyjnej stara się dokładnie poznać oczekiwania kandydata wobec przyszłego pracodawcy i potencjalnego stanowiska. Umożliwia to nie tylko lepsze dopasowanie oferty i brak rozczarowań z obu stron, ale także stwarza sytuację, w której oczekiwania pracodawców i pracowników znajdują wspólny mianownik. Osiągamy to zmieniając Human Resources w Human Relations.

Doradztwo, reprezentacja oraz kontrola w jednym

Kiedy wstępna weryfikacja i pierwsze spotkania przebiegną pomyślnie, agencja rekomenduje danego kandydata klientowi. Kolejnym etapem procesu, podczas którego rekruter wspiera kandydata, jest rozmowa o pracę. Jeśli dana osoba spełnia wymagania dotyczące umiejętności twardych, rekruter może pomóc jej w doszlifowaniu zdolności autoprezentacji. Zwiększa to szansę na pozytywne pierwsze wrażenie w trakcie spotkania u klienta. Rekruter stara się także o przekazanie profesjonalnego feedbacku po zakończonym spotkaniu, co wpływa na pozytywne wrażenie o kliencie. Osoba z agencji, odpowiadająca za proces rekrutacji, nie tylko prowadzi zewnętrzną selekcję, ale również nadzoruje cały proces aplikacyjny. Jest merytorycznym wsparciem dla kandydata. Po pierwsze, rzetelnie prezentuje jego sylwetkę, podkreśla jego kompetencje i cechy istotne z punktu widzenia danej organizacji. Po drugie, jeśli jest to możliwe, udziela informacji zwrotnej po spotkaniu rekrutacyjnym u klienta. Po trzecie, wspiera kandydata w negocjacjach dotyczących wynagrodzenia, rodzaju umowy czy terminu rozpoczęcia pracy– dodaje Sylwia Barbachowska.

...

Ekspert agencji doradztwa personalnego może także pomóc przejść przez proces składania wypowiedzenia u obecnego pracodawcy. Warto pamiętać, że pracownicy agencji rekrutacyjnych prowadzą wiele projektów, co umożliwia zaproponowanie kandydatowi różnorodnych ofert pracy dopasowanych do jego oczekiwań. Dodatkowo udział w rekrutacji prowadzonej przez agencję jest doskonałą okazją do nawiązania dłuższego kontaktu z profesjonalnym doradcą. W przyszłości rekruter będzie pamiętać o doświadczeniu i oczekiwaniach danej osoby. Może to otworzyć nowe możliwości w nieoczekiwanym momencie lub - jeżeli będzie to konieczne - pozwoli na szybką zmianę pracodawcy. Cenne rady rekrutera związane z aplikowaniem na stanowiska oraz sztuką autoprezentacji mogą okazać się przydatne na dalszych etapach kariery.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez ekspertów People

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.