Równość rodzicielska na polskim rynku pracy. Jak firmy wspierają zaangażowane ojcostwo?

Rynek pracy, Badania

Polityka Insight z inicjatywy Fundacji Share the Care przeprowadziła badanie mające wyłonić firmy przyjazne równości płci w opiece rodzicielskiej i przyjrzeć się ich praktykom. To ważny aspekt dyskusji o równouprawnieniu kobiet na rynku pracy, bo jak podkreśla Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care nie ma szans na równość płci na rynku pracy, bez zadbania o równość
w podziale obowiązków rodzicielskich.

Badanie równości rodzicielskiej na polskim rynku pracy polegało na analizie sposobów wspierania zaangażowanego ojcostwa przez polskie przedsiębiorstwa. Raport prezentuje wyniki 23 firm, które wspierają swoich pracowników będących rodzicami w dzieleniu się opieką rodzicielską oraz które swoimi działaniami przyczyniają się do budowania świata równych szans i promowania idei work-life balance. W raporcie zostały przedstawione dobre praktyki, które mogą stanowić inspirację dla innych firm. Partnerami raportu są: Karta Różnorodności – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pracodawcy RP, Polska Rada Biznesu oraz Polskie Stowarzyszenie HR.

Kluczowe wnioski:

 • Celem europejskiej Dyrektywy work-life balance (WLB) jest wspieranie równości kobiet
  i mężczyzn na rynku pracy oraz funkcjonowania w miejscu pracy tak, aby ułatwić pracownikom będącym rodzicami i/lub opiekunami godzenie życia prywatnego z zawodowym.
 • Kraje UE mają obowiązek wprowadzić przepisy dyrektywy (WLB) do krajowego porządku prawnego do 2 sierpnia 2022 r.
 • Wsparcie równości mężczyzn i kobiet na rynku pracy oraz efektywne godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym to ważne wyzwania polityki społecznej i gospodarczej
  w Polsce.
 • W Polsce systematycznie wzrasta poziom wydatków na świadczenia na rzecz dzieci i rodzin
  w relacji do PKB. W 2019 r. na wsparcie rodzin w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono 10,3 mld zł (wzrost o 3 proc. względem 2018 r.), a skorzystało z nich średnio miesięcznie blisko 1,9 mln beneficjentów.
 • Sektor prywatny może współtworzyć politykę prorodzinną i działać na rzecz równości rodzicielskiej. Dwie podstawowe drogi to:
  • zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na ten cel i zarządzanie nimi,
  • promocja równości rodzicielskiej poprzez prowadzenie wewnętrznych kampanii społecznych.
 • Paleta dobrych praktyk na rzecz umacniania równości rodzicielskiej w firmach w Polsce jest zróżnicowana i obejmuje zarówno twarde wydatki finansowe, bezpośrednią organizację opieki nad dziećmi, jak i politykę komunikacyjną czy zarządczą.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem:

Równość rodzicielska na polskim rynku pracy. Jak firmy wspierają zaangażowane ojcostwo? - Polityka Insight

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.