Raport: Oczekiwania młodych bezrobotnych

Rynek pracy, Badania

Młodzi Polacy na rynku pracy będą zadowoleni ze swojej pracy pod względem finansowym, jeśli otrzymają średnio 1 981 PLN netto miesięcznie – wynika z Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL). Oczekiwania płacowe mężczyzn są wyższe, przeciętnie chcą zarabiać 2 119 PLN. Wynagrodzenie, które będzie satysfakcjonujące dla kobiet to średnio 1 816 PLN.

Na nieco wyższe zarobki liczą pozostali bezrobotni, czyli osoby po ukończeniu 30 lat. Tę grupę niezatrudnionych zadowoli przeciętna płaca w wysokości 2 018 PLN netto miesięcznie.

Oczekiwania

Tabela 1. Wysokość satysfakcjonującego wynagrodzenia w przyszłej pracy deklarowana przez bezrobotnych w poszczególnych grupach wiekowych (średnia obcięta 5%* w PLN netto)**

Źródło:Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie BKL Badanie Ludności 2010 – 2015

*średnia obcięta 5% – po 5% obserwacji ze skrajnymi wartościami wyłączono z analizy

**młodzi – osoby do 30. roku życia niekontynuujące edukacji w systemie formalnym, pozostali – osoby po 30. roku życia

Oczekiwania młodych determinuje nie tylko poziom wykształcenia na jakim zakończyli swoją edukację, ale również jego kierunek. Niezależnie od posiadanego wykształcenia, zdecydowanie wyższe oczekiwania finansowe mają mężczyźni niż kobiety. W grupie pań, najwięcej chcą zarabiać te, które ukończyły studia wyższe na kierunkach inżynierskich, ścisłych lub przyrodniczych. Zadowoli je płaca w wysokości średnio 2 130 PLN netto miesięcznie. Na wynagrodzenie przekraczające 2 000 PLN miesięcznie liczą również kobiety po studiach humanistycznych. Podobnie jak panie, najwięcej chcą zarabiać panowie, którzy są absolwentami studiów inżynierskich, ścisłych bądź też przyrodniczych. Oczekują oni zarobków w wysokości 2 411 PLN netto. Młodzi mężczyźni, którzy mają wykształcenie średnie o profilu technicznym, przeciętnie liczą na płacę w wysokości 2 201 PLN. To o 61 PLN więcej niż wynoszą oczekiwania panów, którzy ukończyli studia wyższe o profilu humanistycznym.

Tabela 2. Wysokość satysfakcjonującego wynagrodzenia w przyszłej pracy deklarowana przez młodych bezrobotnych absolwentów po różnych kierunkach kształcenia (średnia obcięta 5% w PLN netto)*

Źródło: Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie BKL Badanie Ludności 2010 – 2015

*młodzi absolwenci – osoby do 30. r. ż., które ukończyłydany typ szkoły i nie kontynuują edukacji w systemie formalnym

Miesięczne wynagrodzenia młodych absolwentów, którzy pracują etatowo, są niższe w grupie pań niż wśród panów. Najwyższa luka płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn, wynosząca 34%, jest w gronie pracowników z wykształceniem średnim o profilu technicznym. Co więcej, luka płacowa w wynagrodzeniach młodych absolwentów jest wysoka, bez względu na typ ukończonej szkoły i przekracza 20%. Najwyższe średnie wynagrodzenie otrzymują młodzi pracownicy, którzy ukończyli studia wyższe o profilu inżynierskim, ścisłym lub przyrodniczym, kobiety – 1 862 PLN, mężczyźni — 2 466 PLN netto miesięcznie. Najniższe wynagrodzenie odnotowano w grupie kobiet i mężczyzn, którzy mają wykształcenie zawodowe o profilu usługowym, kolejno otrzymują oni 1 324 PLN i 1 671 PLN.

Tabela 3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia młodych, którzy pracują etatowo w zależności od typu ukończonej szkoły (średnia odcięta 5% netto w PLN netto)

Źródło:Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie BKL Badanie Ludności 2010 – 2015

Polska rzeczywistość

Oczekiwania finansowe młodych bezrobotnych absolwentów nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji na rynku pracy. Średnie wynagrodzenia młodych, którzy znaleźli zatrudnienie jest znacznie niższe niż pensje, które są satysfakcjonujące dla bezrobotnych. Jedynie w dwóch grupach, średnia kwot, które są w stanie zadowolić niezatrudnionych jest niższa niż wynosi przeciętne wynagrodzenie wśród młodych absolwentów, którzy zakończyli edukację na tym samym poziomie. Sytuacja ta dotyczy mężczyzn, którzy ukończyli studia wyższe humanistyczne i ścisłe. Najbardziej wygórowane oczekiwania mają młode kobiety z wykształceniem zawodowym, o profilu usługowym. Kwotowa różnica pomiędzy ich przeciętnymi oczekiwaniami finansowymi, a średnim wynagrodzeniem, które otrzymują wynosi 402 PLN. Najwyższe rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami a przeciętnymi zarobkami są w grupie osób, które są absolwentami szkół zawodowych.

Tabela 4. Różnica kwotowa pomiędzy oczekiwaniami finansowymi młodych bezrobotnych absolwentów i miesięcznym wynagrodzeniem młodych, którzy pracują etatowo w zależności od typu ukończonej szkoły (netto w PLN)

 Źródło:Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie BKL Badanie Ludności 2010 – 2015

...

Młodych bezrobotnych zadowolą stawki płac niższe od średniej krajowej. Zdają sobie sprawę z tego, że osoby niedoświadczone, dopiero wchodzące na rynek pracy, nie mogą spodziewać się takich wynagrodzeń jak doświadczeni pracownicy. Jednak okazuje się, że mimo względnie niskich oczekiwań są one zazwyczaj wygórowane, przez co utrudniają części młodych Polaków znalezienie i podjęcie satysfakcjonującej pracy.

Drukuj artykuł
Ewelina Jurczak

Sedlak & Sedlak, Kraków

Redaktor portalu wynagrodzenia.pl.
Absolwentka Zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.