Przyjaźń do biurowej deski. Ale tylko w godzinach 9-17

Rynek pracy, Badania

Aż 71% Polaków deklaruje, że oddzielają życie prywatne od zawodowego. 66% twierdzi jednak, że lubi swoich współpracowników — a 44% uważa osobę z pracy za przyjaciela. . Z kim chcemy pracować? Jakie zachowania kolegów i koleżanek z pracy cenimy, a które nas denerwują?

 Serwis LiveCareer Polska przeprowadził badanie, w którym zapytano 1017 respondentów o ich relacje ze współpracownikami. Wyniki badania pokazują interesujący portret więzi społecznych, które tworzą się we współczesnych miejscach pracy w Polsce. 
Bez względu na zarobki, stanowisko, staż pracy, płeć czy wykształcenie — całkiem nieźle tolerujemy ludzi, z którymi pracujemy. A przecież wcale ich sobie nie wybieraliśmy.

Każdy z nas na pewnym etapie swojej kariery miał współpracownika, z którym przebywanie było straszniejsze niż oglądanie Milczenia Owiec. Inni poznali w pracy swoje drugie połówki i nawiązali przyjaźnie.
 
Badanie wykazało, że:
  • Aż 79% respondentów ceni przyjacielskie relacje ze współpracownikami, ale tylko 32% badanych spotyka się z kolegami z pracy „po godzinach". 
  • Lubimy się śmiać. 50% badanych ceni we współpracownikach poczucie humorupodczas gdy wsparcie w kwestiach prywatnych uznają za mało ważne (7%)
  • 60% respondentów nie znosi plotek w pracy a ⅓ z nas nie przymknie oko na brak higieny osobistej
  • 25% Polaków nie chce dzielić biurka z obcokrajowcem, tyle samo woli pracować z mężczyznami

66% badanych darzy swoich współpracowników sympatią. Nie oznacza to jednak, że nie mamy im za złe określonych zachowań. Wyniki ankiety pokazują, że Polacy w środowisku zawodowym nie tolerują plotek (60%). Nieakceptowalny jest również brak profesjonalizmu (51%) i skargi do przełożonego (42%). 50% ankietowanych ceni współpracowników za poczucie humoru. Jest to cecha, którą wskazało najwięcej ankietowanych. Oprócz tego Polacy przyznają, że swoich kolegów i koleżanki z pracy cenią przede wszystkim za wiedzę merytoryczną, zaangażowanie w pracę i chęć pomocy innym pracownikom.

To bardzo profesjonalna postawa. Tym bardziej, że — jak wskazali respondenci —  najmniej istotną cechą jest dla nich wygląd osób, z którymi pracują. 

Wyniki „Badania relacji i więzi społecznych w miejscu pracy” wykazały ponadto, że:

  • Orientacja seksualna współpracowników i współpracowniczek dla 70% respondentów nie ma żadnego znaczenia.
  • 27% badanych nie chce mieć przełożonego, który jest od nich młodszy.
  • 25% badanych woli pracować z Polakami, niż z osobami innej narodowości.
  • 23% badanych woli pracować z mężczyznami.

Badanie przyniosło również kilka zaskakujących wyników. Okazuje się, że zbyt swobodny ubiór w pracy (na który ogólnie rzecz biorąc, większość z nas nie zwraca uwagi) przeszkadza najczęściej ludziom młodym, poniżej 25. roku życia.

W ankiecie znalazło się również pytanie o stosunek do pochodzenia lub koloru skóry współpracowników. 25% Polaków odpowiedziało, że nie chciałoby pracować z osobą pochodzenia arabskiego. 22% ma również zastrzeżenia do współpracowników pochodzących z Ukrainy.

Szczegółowe wyniki „Badania relacji i więzi społecznych w miejscu pracy 2020” można znaleźć tutaj.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.