Polski rynek pracy w europejskiej czołówce

Rynek pracy, Badania

64% Polaków korzystnie ocenia swoją obecną sytuację zawodową i krajowy rynek pracy – wynika z badania Confidence Index przeprowadzonego w I kwartale 2019 r. przez firmę rekrutacyjną Michael Page. Poziom zadowolenia wśród rodaków przewyższa średnią europejską o 7 p.p. i pod tym względem plasuje Polskę na 3. miejscu na Starym Kontynencie. Co oczywiste, silna pozycja kandydatów - wynikająca m.in. z niskiej stopy bezrobocia - zwiększa również ich oczekiwania względem pracodawców. Dotyczy to zarówno kwestii wynagrodzenia, jak i możliwości awansu, na który w ciągu najbliższego roku liczy niemal połowa ankietowanych.

Konkurencyjny polski rynek pracy

Początek 2019 r. dobrze wróży polskiemu rynkowi pracy. Jak pokazuje badanie Michael Page, w I kwartale br. pozytywnie oceniło go 64 proc. badanych - o 1 p.p. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. (63%.). Polacy stoją na czele europejskich optymistów. Średni poziom satysfakcji dla Starego Kontynentu na początku bieżącego roku wyniósł 57%. i był o 7 p.p. niższy niż oceny wystawione przez naszych rodaków. To oznacza, że pod względem zadowolenia z rynku pracy Polacy zajęli 3. pozycję w Europie, a lepsze noty swojemu państwu przyznali tylko Luksemburczycy (70% i Niemcy (68%)

"Pozytywne nastroje na polskim rynku pracy są wynikiem m.in. rekordowo niskiego bezrobocia, które zgodnie z danymi GUS na koniec lutego wynosiło 6,1 proc. Eurostat natomiast podaje, że w tym samym czasie liczba bezrobotnych w Polsce oscylowała wokół 3,5 proc, co było jednym z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej" – mówi Piotr Dziedzic, dyrektor w Michael Page i członek zarządu Polskiego Forum HR.

Rokowania na przyszłość

Polacy optymistycznie patrzą również w przyszłość. Ponad 80% badanych uważa, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy kondycja rodzimego rynku pracy jeszcze się poprawi. Wpływ na to będzie mieć m.in. sytuacja ekonomiczna kraju.

"Jak wynika z badania Confidence Index, obecną sytuację ekonomiczną w Polsce dobrze ocenia ponad 76% ankietowanych. Co ciekawe aż 7 na 10 respondentów jest zdania, że w ciągu najbliższego półrocza będzie ona jeszcze lepsza. Nastroje polskich pracowników pokrywają się z przewidywaniami ekspertów. Wg Komisji Europejskiej, w 2019 roku PKB naszego kraju wzrośnie o 3,5%, a w 2020 roku o 3,2%. Jeśli prognozy te się sprawdzą Polska odnotuje jeden z lepszych wskaźników w Unii Europejskiej – dodaje Piotr Dziedzic.

Więcej awansów

Obecna sytuacja na rynku pracy powoduje, że kandydaci czują się na nim dość pewnie. Już 49% przyznało, że jest spokojnych o stabilność swojego zatrudnienia. Nieco mniej, bo 43% jest zadowolonych z wysokości pensji. Niemal co piąty badany (19%) pozytywnie ocenia możliwości awansu w swojej firmie, a blisko połowa (46%) liczy, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy otrzyma wyższe stanowisko.

"Perspektywa awansowania jest niezwykle ważna dla kandydatów. Poziom zadowolenia z tego aspektu wśród polskich pracowników zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to pozytywnie oceniło go 15% respondentów. W tym samym czasie 40% badanych, a więc o 6 p.p. mniej niż obecnie było przekonanych, że na przestrzeni 12 miesięcy dostanie wyższe stanowisko. Porównując dane z bieżącego roku, możemy zauważyć poprawę, jednak przedsiębiorcy mają jeszcze sporo do zrobienia, aby pod tym względem w pełni zadowolić swoich pracowników" - podsumowuje Piotr Dziedzic.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez firmę Michael Page

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.