Raport Future of Work 2024: sztuczna inteligencja zwiększa produktywność pracowników o 30%

Zarządzanie, Trendy

Według danych zawartych w najnowszym raporcie Talent Alpha „The World of Work AI-ed” ponad 90% wiodących dostawców usług, a także jedna trzecia wszystkich pracowników już korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence – AI). Dzięki temu część firm doświadczyła dużego wzrostu produktywności. AI to jednak także ogromne wyzwania, które mogą doprowadzić do najczarniejszych scenariuszy. Liderami zmian, na których leży odpowiedzialność za przyszłość rynku pracy są menadżerowie w firmach wdrażających sztuczną inteligencję. Raport dostarcza im wiedzę, wskazuje dobre rozwiązania i narzędzia, a także opisuje wyzwania. Daje również konkretne wskazówki, jakie kroki warto podjąć, by przygotować siebie i swoich pracowników do nowej rzeczywistości.

Ponad 95% światowych liderów usług biznesowych uważa, że generatywne AI będzie miało znaczący wpływ na podejście ich firm do realizacji usług – wynika z badań Everest Group. Sektor biznesowy odpowiada za wdrażanie większości zmian w obszarze AI. Tymczasem wielu menadżerów nie jest gotowych do rozpoczynającej się rewolucji.

 – Raport The Future of Work Report „The World of Work AI-ed” powstał z myślą o menadżerach. Wspólnie z ekspertami pracującymi w międzynarodowych firmach, realizującymi zaawansowane projekty AI i doradzającymi globalnym liderom w przystępny sposób tłumaczymy zjawiska związane z AI, pokazujemy na co warto zwrócić uwagę i dajemy praktyczne wskazówki – komentuje Agnieszka Porębska, Prezes Talent Alpha, platformy dostarczającej specjalistów IT i zarządzającej nimi w 52 krajach, gospodarz raportu.

Partnerami strategicznymi publikacji są Everest Group, Osborne Clarke, Randstad, GFT, ABSL, Pro Progressio, EIT, Eruditic, Open Assembly, Transformant, Vacancysoft oraz World View Mentor. Złotym patronem jest Invest in Pomerania.

AI - od nas zależy przyszłość

Sztuczna inteligencja ma potencjał przyniesienia ogromnych, pozytywnych zmian na świecie. Może jednak również doprowadzić do katastrofy. Talent Alpha oraz eksperci z Intelligent Leadership Hub (ILH), globalnej organizacji liderów i doradców, przygotowali dwa scenariusze rozwoju sztucznej inteligencji: pozytywny i negatywny. Specjaliści ILH podkreślają, że choć scenariusze są szokujące, to obydwa są realistyczne, a jak będzie wyglądała rzeczywistość wciąż jeszcze zależy wyłącznie od człowieka i jego decyzji.

Założyciel ILH, Ade McCormack zwraca uwagę, że powinniśmy się przygotować na to, że w obliczu rewolucji AI większość organizacji może znaleźć się na skraju upadku, a w ciągu najbliższych kilku lat będziemy świadkami masowego bezrobocia, co z kolei wywoła niepokój społeczny. Organizacje nie powinny jednak starać się zmieniać już istniejących modeli biznesowych, lecz budować równoległe. Inteligentne zarządzanie to takie, w ramach którego istnieje przyzwolenie na eksperymentowanie i popełnianie błędu, a decyzyjność jest zdecentralizowana.

 – Znajdujemy się w niestabilnym momencie naszej egzystencji z pojawiającą się technologią, która może nas zdominować. W raporcie opisujemy związane z tym zagrożenia, podkreślając, że jesteśmy w momencie przełomowym dla ludzkości. Jest to okazja do ponownego rozbudzenia naszego naturalnego poznania. Sztuczna inteligencja połączona z naturalną inteligencją zamienia pracowników w umysłowych atletów. Ludzkość dostaje drugą szansę. Raport bada zarówno ogólne aspekty rozwoju AI, jak i zajmuje się praktycznymi aspektami tego, jak możemy iść naprzód. Stawka jest wysoka, ale potencjalna nagroda również – podkreśla Ade McCormack.

Kluczowe kompetencje

Postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji przynosi wiele zmian w obszarze poszukiwanych kompetencji pracowników. Everest Group wskazuje, że część ról w firmach zniknie, pojawią się zaś nowe potrzeby, zwłaszcza w obszarze umiejętności związanych z rozwojem narzędzi AI. Firmy będą musiały intensywnie wejść w proces tzw. reskillingu i upskillingu oraz wdrożyć procesy zarządzania zmianą. Z danych OECD wynika, że w większości europejskich regionów co drugi pracownik staje przed ryzykiem zastąpienia przez automatyzację i sztuczną inteligencję. Potwierdzają to badania Randstad, według których 50% badanych czuje niepewność lub wręcz obawia się trudności z utrzymaniem lub znalezieniem pracy w obliczu rozwoju tych technologii.

– Aż 66% pracowników uważa, że ich pracodawca nie wspiera ich w rozwoju kompetencji związanych z technologią. Tylko 10% przyznaje, że otrzymało wsparcie organizacji w naukę programowania, wdrożenia, konserwacji czy współpracy z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. To ważne, gdyż technologie generują nowe miejsca pracy, na które trzeba będzie przygotować grupy zagrożone zastąpieniem. Wsparcie i kierunek w tym zakresie powinni zapewnić liderzy – mówi Dagmara Żuromska, Strategic Business Development Senior Manager w Randstad.

Czy sztuczna inteligencja wzmocni branżę usług IT?

Sztuczna inteligencja nie ma jeszcze znaczącego wpływu na przychody przedsiębiorstw świadczących usługi IT. Wg badania Talent Alpha, przeprowadzonego na ok. 100 menadżerach branży usług IT działających w 41 krajach, obecnie AI w IT wykorzystuje się głównie do generowania treści (68%) oraz wspierania sprzedaży i marketingu (54%). Niewiele ponad jedna trzecia respondentów (37%) wskazuje, że wykorzystuje AI do generowania kodu, a tylko kilkanaście procent twierdzi, że ich firma pracuje nad wykorzystaniem AI do budowy lub wzmocnienia własnych produktów. Co drugi z badanych uważa, że sztuczna inteligencja przyspieszy wzrost sektora usług IT w najbliższych latach, a to oznacza, że drugie tyle nie jest o tym przekonanych. Ma na to wpływ dość duża bariera wejścia do pełnoskalowych projektów AI przynoszących zyski oraz perspektywa potencjalnych zwolnień w branży związanych z automatyzacją. Warto jednak zwrócić uwagę, że aż 83% respondentów spodziewa się, że AI przyczyni się do rozwoju ich własnej organizacji.

– Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał dla IT, ale do tej pory nie miała istotnego wpływu na rynek usług informatycznych. W przyszłości jej wpływ będzie zależał od przyjętych przez firmy strategii. Organizacje, które wdrożą rozwiązania AI i wzmocnią swoją ofertę dla klientów zyskają. Firmy, które pozostaną w obszarze prostych usług i dostarczania raczej ludzi do pracy niż rozwiązań technologicznych, zaczną zostawać w tyle – komentuje Agnieszka Porębska, Prezes Talent Alpha.

Efektywne zarządzanie ludźmi będzie prostsze

Według GFT, wprowadzenie sztucznej inteligencji do procesów HR stanowi kamień milowy w poprawie efektywności pracy. Dzięki analizie danych, firmy mogą zoptymalizować pozyskiwanie specjalistów, usprawnić procesy wdrożenia oraz poprawić wyniki. Przykładem rozwiązania dostarczającego zaawansowane analizy w obszarze HR jest wprowadzone przez GFT AI.DA Marketplace - repozytorium wiedzy i fundament technologiczny dla przedsiębiorstw pragnących zmaksymalizować potencjał sztucznej inteligencji.

– Wdrożenie asystentów wirtualnych w HR to kluczowy krok w kierunku poprawy efektywności wsparcia pracowników. Zachowanie kontaktów międzyludzkich pozostaje kluczowe i będzie nadal bardzo ważną częścią doświadczenia pracownika, ale wykorzystanie AI np. do odpowiedzi na powtarzające się pytania przynosi szereg korzyści. W rekrutacji sztuczna inteligencja zwiększa precyzję, obiektywność i jakość ocen, zwłaszcza w obszarze technicznym – mówi Karolina Kwiecień, Chief People Officer, GFT Poland.

Tymczasem wiele pytań dotyczących sztucznej inteligencji i działań HR kumuluje się wokół aspektów prawnych, ponieważ jednym z najważniejszych elementów procesów HR jest zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi niedyskryminacji w zatrudnieniu.

– Zakaz dyskryminacji obejmuje narzędzia, których pracodawca używa np. w procesie rekrutacji. Pomimo pozornej neutralności i obiektywności, sztuczna inteligencja może replikować ludzkie uprzedzenia lub wprowadzać nowe formy uprzedzeń, w zależności od sposobu, w jaki takie narzędzia są tworzone i trenowane. Niewłaściwe zastosowanie sztucznej inteligencji może prowadzić do naruszenia praw pracowniczych – mówi Anna Golenia-Wójcik, Senior Associate, Osborne Clarke.

Raport zawiera opis kluczowych przepisów oraz prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi w obszarze AI, o których liderzy w firmach powinni posiadać przynajmniej ogólną wiedzę.

Rozwój kompetencji cyfrowych a przyciągnięcie do Polski inwestorów

Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji zagranicznych, także w obszarze nowych technologii. W celu przyciągnięcia firm inwestujących w AI i działających w tym zakresie powinniśmy przede wszystkim zadbać o odpowiednie kadry.

– Każde miasto czy region, który ma na celu przyciągnięcie inwestorów, skupia się na dwóch konkretnych obszarach. Po pierwsze, takie lokalizacje przygotowują swoje programy nauczania w celu przyciągnięcia najlepszych młodych talentów. Ponadto miasta i regiony starają się wzmocnić współpracę między uniwersytetami a pracodawcami w dziedzinie edukacji i szkolenia, a także w skomplikowanych projektach badawczych i wdrożeniowych, które wymagają aktywnego wsparcia ze strony władz lokalnych – mówi Marcin Grzegory, zastępca dyrektora, Invest in Pomerania.

Jak wynika z badań ABSL 40% firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych postrzega dostępność odpowiednich talentów w Polsce jako główną barierę wzrostu i napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Z kolei z danych Pro Progressio wynika, że już działające w Polsce centra usług dla biznesu inwestują w rozwiązania AI i wprowadzają je do swojej bieżącej działalności. Może to zwiększyć liczbę specjalistów dysponujących kompetencjami w zakresie sztucznej inteligencji.

Raport The Future of Work „The World of Work AI-ed” można pobrać tutaj: Raport FoW "The World of Work AI-ed"

Drukuj artykuł
Raport z badań przeprowadzonych przez Talent Alpha (TA)

Talent Alpha (TA) to jedna z największych na świecie sieci firm świadczących usługi IT. Łączy blisko 900 organizacji z 52 krajów. Oferowana przez nią innowacyjna platforma zapewnia szybki dostęp do specjalistów IT z puli liczącej ponad 50 000 specjalistów oraz do zaufanych dostawców usług IT z całego świata. Platforma Talent Alpha jest również wykorzystywana przez organizacje do zarządzania swoimi dostawcami oraz kandydatami. Mniejszym usługodawcom pomaga nawiązać współpracę z dużymi graczami na rynku IT, pozyskiwać atrakcyjne projekty i z sukcesem działać w lokalnych społecznościach. 

The Future of Work Report - to regularna publikacja firmy Talent Alpha i jej partnerów traktująca o wyzwaniach na rynku pracy i aktualnych trendach. Dotychczas w ramach serii ukazały się: “7 Drivers Shaping the Future of Work”, “From Headcount to Skill Count” oraz “A3 Revolution: Anytime, Anyplace, Anywhere”.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.