Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką podsumowuje tegoroczną edycję Bizneswoman Roku

Zarządzanie, Trendy

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką podsumowuje tegoroczną edycję Bizneswoman Roku, największego i najstarszego w Polsce konkursu, w którym od 14 lat nagradzane są polskie przedsiębiorczynie, a także liderki i liderzy firm, działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Z badań wynika, że mimo że połowa polskich firm zna pojęcie różnorodności, zaledwie 3 proc. stworzyło strategię zarządzania nią w swoim przedsiębiorstwie.

Z analizy KRS opracowanej na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką przez Dun & Bradstreet wynika, że aż 58,1 proc. firm zarządzanych przez kobiety jest pozytywnie nastawiona do zasad i norm związanych z ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny), a 46,5 proc. ściśle się do nich stosuje w codziennej działalności. Nadal jednak wiele aspektów, które powinny być standardem we wszystkich przedsiębiorstwach, wymaga doskonalenia, jednym z nich jest polityka różnorodności.

Z kolei z kolejnego raportu poruszającego temat Diversity&Inclusion wynika, że blisko połowa polskich przedsiębiorstw zna pojęcie zarządzania różnorodnością. Dane wskazują, że zaledwie 15 proc. organizacji ma programy wspierające wybraną grupę zatrudnionych. Jednocześnie jedynie 3 proc. firm stworzyło formalny dokument poświęcony strategii w zakresie zarządzania nią w firmie.

Cieszymy się, że możemy po raz kolejny wesprzeć Konkurs Bizneswoman Roku, tym razem jako partner kategorii Pracodawca Równych Szans. Wiemy, jak ważna jest dbałość o różnorodność i włączanie w biznesie. Zależy nam na tworzeniu środowiska, w którym każdy może być sobą, odnajduje rozwiązania dostosowane do swoich specyficznych potrzeb i wymagań, a także ma przestrzeń i możliwości do nieustannego rozwoju – mówi Ela Bonda, dyrektorka ds. różnorodności i włączania w NatWest Group Polska.

Polki chcą prowadzić własną firmę dla elastyczności i niezależności

Wyniki badania towarzyszącego XIV edycji Bizneswoman Roku wskazują, że dwie na pięć Polek chciałyby prowadzić własną firmę. Z kolei z drugiej części raportu wynika, że najczęstszą motywacją Polek do prowadzenia własnej firmy jest elastyczny czas i miejsce pracy, a także pragnienie niezależności oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Jedynie co siódma przedsiębiorczyni rozważa zmianę branży, z czego połowa byłaby gotowa zmienić ją na taką, w której nie ma doświadczenia. Większość badanych prowadzących firmę pozytywnie ocenia szanse rozwoju swojego biznesu, a połowa ankietowanych przedsiębiorczyń deklaruje, że obecnie przychody ich firmy są większe niż w poprzednich latach.

Pasja, determinacja i społeczna odpowiedzialność, które prezentowały tegoroczne finalistki konkursu, nie są dla nas zaskoczeniem. Te cechy obserwujemy bowiem na co dzień wśród biznesów prowadzonych przez kobiety. To, co wyróżniało tegoroczną edycję, to szczególne zwrócenie uwagi na neuroróżnorodność – kwestię, która coraz częściej pojawia się w kontekście biznesowym. Drugim, niemniej ważnym obszarem, który często pojawiał się w czasie tegorocznych obrad jury, była kwestia zdrowia psychicznego oraz tego, jakie narzędzia firmy mogą dla jego wsparcia oferować swoim pracowniczkom i pracownikom – mówi Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, partnera w kategorii Male Champions of Change.

Konkurs Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką od 14 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Tegoroczną edycję charakteryzował wyjątkowo wysoki poziom zgłoszeń, czego dowodzi po raz pierwsze w historii konkursu przyznanie w jednej z kategorii nagrody ex aequo aż trzem finalistkom.

Z listą laureatek i laureatów XIV edycji Bizneswoman Roku można zapoznać się tutaj.

Drukuj artykuł
Artykuł przygotowany przez Ekspertów Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą i najstarszą społecznością kobiet przedsiębiorczych w Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet i młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i spełniania marzeń. Fundacja aktywnie działa na rzecz rozwoju polityk diversity&inclusion oraz równego wykorzystania talentów kobiet i mężczyzn w biznesie i na rynku pracy. Współzałożycielkami Fundacji są Olga Kozierowska oraz Olga Legosz. Do flagowych projektów organizacji należą: program aktywizacji zawodowej kobiet Sukces TO JA, ogólnopolski konkurs Bizneswoman Roku, Klub Champions of Change, projekt edukacyjny Fun.Tech.Future., program YEP.Academy aktywizujący młodych ludzi oraz kampanie społeczne #StaćmnienaSukces, #NiePrzepraszamZa i #SILNIEJSIRAZEM.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.