Nowa rola lidera w międzypokoleniowym zespole

Zarządzanie, Czytelnia

W Maxi Zoo dział People buduje międzypokoleniowy zespół. Firma wdraża nowe rozwiązania w dziedzinie kultury organizacyjnej i komunikacji, dopasowując się do potrzeb pracowników w różnym wieku. Jak dostosować model organizacyjny oraz jaka jest nowa rola lidera opowiada Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska. 

Ośrodek Dialogu i Analiz Think Tank przeprowadził w ponad 300 polskich firmach badanie „Różne pokolenia”, w którym 84% respondentów stwierdziło różnice w postawie wobec pracy u przedstawicieli różnych pokoleń, a 30% badanych wskazało na występujące w firmach konflikty i trudności wynikające z różnic międzypokoleniowych. 

- Zespoły zbudowane z osób w różnym wieku mogą stanowić prawdziwą mieszankę wybuchową, a zadaniem lidera jest takie pokierowanie organizacją, by zamiast potencjalnych konfliktów międzypokoleniowych, stworzyć zespół o wielu kompetencjach – mówi Wojciech Kamiński.

Dla właściwego, zgodnego funkcjonowania różnych pokoleń w jednej organizacji istotne jest poznanie ich charakterystyki. W kompendium zarządzania multigeneracyjnego „Pokolenia - co się zmienia?” Justyny Wiktorowicz, Izabeli Warwas i zespołu, podaje się na przykład, że pokolenie X (roczniki 1965-1979) jest lojalne, pracowite i godne zaufania, ceniące niezależność i różnorodność, ukierunkowane na efekty. Jest obeznane z nowoczesnymi technologiami, jednak ceni spotkania osobiste. Pracownicy z tego pokolenia mają zazwyczaj duże doświadczenie, nie potrzebują długiego procesu wdrażania w projekty, dlatego są coraz chętniej poszukiwani na rynku pracy. Na drugim biegunie jest pokolenie Z – to młodzi ludzie, urodzeni po 1990 roku. Są otwarci na nowe rozwiązania, doskonale odnajdują się w cyfrowym świecie, a kontakty osobiste stawiają na równi z tymi online. To dzięki wymogom tego pokolenia firma zaktualizowała paletę benefitów pozapłacowych o takie obszary jak praca hybrydowa czy aplikację kafeteryjną Multilife, gdzie każdy wybiera benefit dopasowany do siebie w nowoczesnej formie online. I choć uważa się, że przedstawiciele Z-ki chętnie zmieniają pracę, to najnowszy raport „Zawodowy alfabet pokolenia Z”, opracowany przez Aterima HR pokazuje, że niemal 40 % młodych osób deklaruje, że mogłaby pracować w jednej firmie przez całe życie, gdyby praca była atrakcyjna. 

Czynnikiem, który zwiększa atrakcyjność pracy w Maxi Zoo jest stabilność zatrudnienia. To bardzo istotne w ostatnich, tak niepewnych czasach. Pomimo pandemii sklepy były otwarte, pracownicy nie musieli się obawiać, że za kilka tygodni/miesięcy miejsce ich pracy zostanie zamknięte.

- Pomimo pandemii i początkowego spadku obrotów, udało nam się nie tylko nie zwolnić żadnego pracownika, ale otworzyliśmy kilka nowych obiektów i zwiększyliśmy zatrudnienie. Wszyscy nasi pracownicy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, co ważne – zrezygnowaliśmy z okresu próbnego. Chcemy w ten sposób pokazać potencjalnym pracownikom (również tym bardzo młodym), że zależy nam na ich poczuciu bezpieczeństwa i ciągłości zatrudnienia – podkreśla Wojciech Kamiński.

W zarządzaniu tak zróżnicowanym wiekowo zespołem ważną rolę odgrywają szkolenia i rozwój pracowników. Maxi Zoo organizuje szkolenia wewnętrzne m.in. z zakresu obsługi klientów, technik sprzedaży, produktów dostępnych w sklepach, zarządzania zespołem. Pracownicy mogą stale korzystać z platformy e-learningowej. Dodatkowo, organizowane są szkolenia zewnętrzne np. z umiejętności radzenia sobie ze stresem czy zarządzania zmianą. Pracownicy mogą liczyć na wsparcie kadry zarządzającej, która na co dzień dzieli się swoją wiedzą.

Zespół Maxi Zoo liczy obecnie ponad 400 osób w 52 sklepach zlokalizowanych w kilkunastu polskich miastach, m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Opolu, Białymstoku, Lublinie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Radomiu, Szczecinie i Zielonej Górze. Choć średnia wieku to 28 lat, w pracy spotykają się osoby z każdego pokolenia. Najstarszy pracownik Maxi Zoo jest z rocznika 1947, a najmłodszy urodził się w 2002 r. Maxi Zoo łączy pokolenia, dlatego przed liderem stoi koniczność zrozumienia specyfiki potrzeb każdego z nich i takie dostosowanie wszystkich procesów wewnątrz organizacji, by w jak najlepszy sposób dotrzeć do każdego pracownika, w czym pomocna będzie analiza ich zachowań i oczekiwań.

Drukuj artykuł
Wojciech Kamiński

Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.