Co ma Hipokrates do nowych technologi?

Zarządzanie, Czytelnia

Jak wynika z badania SAS, Accenture Applied Intelligence, Intela i Forbes Insights, 70% firm wdrażających projekty z zakresu sztucznej inteligencji organizuje szkolenia dla pracowników, których celem jest zapewnienie, że inicjatywy AI są realizowane z zachowaniem zasad etyki. 

3 twarze HR Business Partnera... Zobacz inne ciekawe artykuły

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji staje się coraz ważniejsze dla biznesu. Szacuje się, że 72% organizacji na całym świecie prowadzi projekty z zakresu AI. Aż 92% liderów w tej dziedzinie, określających prowadzone projekty jako sukces lub duży sukces, szkoli pracowników z etyki AI. Pozostałe organizacje, w których inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją są mniej zaawansowane, robi to zdecydowanie rzadziej – tylko w 48% przypadków.

Badanie przeprowadzono wśród 305 przedstawicieli biznesu z całego świata. Ponad połowa z nich pracuje na stanowisku Chief Information Officer (dyrektora ds. informatyki), Chief Technology Officer (dyrektora ds. technologii) oraz Chief Analytics Officer (dyrektora ds. analityki).

Biznes zaczyna zwracać uwagę na zjawiska niepożądane, które może powodować sztuczna inteligencja, takie jak np. stronnicze lub niesprawiedliwe traktowanie ludzi. Oczywiście technologia ta niesie ze sobą wiele korzyści, jednak organizacje muszą też zwrócić szczególną uwagę na zasady etyki AI, zgodne z przysięgą Hipokratesa, której przesłanie brzmi „nie krzywdzić”. Należy stworzyć konkretne wytyczne dla rozwoju systemów AI, które będą bezpieczne, transparentne, łatwe do wytłumaczenia i będzie można na nich polegać. Pozwoli to uniknąć niezamierzonych i niepożądanych konsekwencji oraz problemów związanych ze zgodnością z regulacjami prawnymi, które mogą wpłynąć na poszczególne jednostki, firmy i całe społeczeństwa. Specjaliści na stanowiskach data scientist z niecierpliwością czekają na te wytyczne – mówi Rumman Chowdhury, Responsible AI Lead w Accenture Applied Intelligence.

Liderzy sztucznej inteligencji zwracają uwagę na fakt, że sukces prowadzonych przez nich projektów w dużej mierze zależy od wykorzystania analityki. 79% z nich uważa, że analityka odgrywa główną lub wiodącą rolę. Jedynie 14% badanych nie odczuwa jeszcze korzyści z wykorzystania AI.

Organizacje, które wdrożyły projekty z zakresu sztucznej inteligencji dostrzegają, że sukces jest zależny od wykorzystania analityki, odgrywającej dla nich kluczową rolę w inicjatywach związanych z AI – mówi Oliver Schabenberger, Chief Operating Officer and Chief Technology Officer w SAS.  

 

Brak nadzoru nad sztuczną inteligencją nie wchodzi w grę

Pomimo pojawiających się informacji, że sztuczna inteligencja działa niezależnie od człowieka, badanie przeprowadzone przez SAS pokazuje, że nadzór nad tą technologią jest niezbędny. Niemal ¾ (74%) liderów AI wskazało, że przywiązuje dużą wagę do ewaluacji projektów AI, dokonując jej co najmniej raz w tygodniu. Pozwala to wyeliminować wyniki uznane za wątpliwe. Organizacje mniej zaawansowane pod względem wdrożenia sztucznej inteligencji dokonują tego jedynie w 33% przypadków.

Możliwość zrozumienia, w jaki sposób systemy AI podejmują decyzje buduje zaufanie i czyni możliwym skuteczny nadzór człowieka. Dla deweloperów i klientów wdrażających projekty związane ze sztuczną inteligencją, przejrzystość i wiarygodność algorytmów to niezwykle istotna kwestia. Również dostępność systemów AI, które w sposób przejrzysty wykazują, że ma się do czynienia z maszyną a nie człowiekiem, będzie stanowić solidną podstawę do budowy zaufania koniecznego do popularyzacji tych rozwiązań – mówi Yinyin Liu, dyrektor działu data science w Intel AI Products Group.

Nie bez powodu firmy prowadzą działania mające na celu etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz zapewnienie nadzoru nad związanymi z nią projektami. Zdają sobie sprawę, że błędne działanie AI może mieć negatywne skutki biznesowe. 60% organizacji, które wdrożyły projekty z zakresu sztucznej inteligencji lub planuje to zrobić, wskazało, że obawia się wpływu decyzji podejmowanych przez maszyny na zaangażowanie klientów – przykładowo mogą one nie wykazać się dostateczną empatią w kontaktach z kupującymi.

Inne kluczowe wnioski z badania:

  • Ponad 72% organizacji na całym świecie wykorzystuje sztuczną inteligencję w jednym lub kilku obszarach działalności biznesowej.
  • 51% firm prowadzących projekty z zakresu AI przyznaje, że zakończyły się one sukcesem. Wśród głównych korzyści wymieniają: tworzenie bardziej precyzyjnych prognoz, podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, skuteczne pozyskiwanie klientów oraz wzrost produktywności organizacyjnej.
  • Respondenci zajmujący niższe stanowiska (osoby spoza zarządu) częściej dostrzegały pozytywny wpływ sztucznej inteligencji. 55% ankietowanych z tej grupy określiło projekty związane z AI jako „sukces” albo „ogromny sukces”. Tylko 38% pracowników z kadry zarządczej udzieliło takiej samej odpowiedzi.
  • Wiele organizacji dostrzega korzyści wynikające z podnoszenia roli, jaką odgrywają pracownicy. 64% respondentów już teraz widzi efekty wdrożenia sztucznej inteligencji, dzięki czemu zespół może poświęcić więcej czasu na działania kreatywne lub strategiczne niż na zadania bieżące.
  • Warto podkreślić, że 20% uczestników badania SAS odnotowało opór wobec sztucznej inteligencji ze strony pracowników, co wynika z obaw o utratę pracy. Ponadto 57% wyraża zaniepokojenie związane z wpływem AI na relacje w zespole, np. pracownicy mogą czuć się zastraszeni lub przemęczeni.

Rosnąca popularność każdej technologii wiąże się z potrzebą stawienia czoła nowym wyzwaniom. Jednak w przypadku AI, możliwości, jakie daje są praktycznie nieograniczone, od zwiększania efektywności operacyjnej po wzrost produktywności i zysków. Pytanie, jakie powinni sobie zadawać właściciele przedsiębiorstw to: „nie czy wdrożyć AI, ale jak szybko to zrobić” – tłumaczy Ross Gagnon, dyrektor ds. badań, Forbes Insights.

...

Informacja o badaniu

Badanie przeprowadzone przez SAS, Accenture Applied Intelligence, Intel i Forbes Insights w lipcu 2018 roku zawiera opinie 305 liderów biznesu z Ameryki Północnej i Południowej, Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku. Raport prezentujący wyniki badania zaprezentowano podczas konferencji SAS Analytics Experience w San Diego. Wydarzenie gromadzi tysiące użytkowników offline i online chcących podzielić się wiedzą na temat najważniejszych problemów biznesowych.

Pełna wersja raportu AI Momentum, Maturity and Models for Success.

3 twarze HR Business Partnera... Zobacz inne ciekawe artykuły

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.