Wynagrodzenie minimalne w 2014 r.

Rynek pracy, Narzędzia

Wysokość wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2014 r. zostaje ustalona na poziomie 1680 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

To wzrost o 80 zł (5%) w stosunku do poprzedniego poziomu płacy minimalnej.

 Wysokość wynagrodzenia pracownika w ciągu pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości wynagrodzenia minimalnego. W 2014 r. to poziom 1344 zł brutto.

 Postanowienia regulują odpowiednio Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. poz. 1074) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679,  z późn. zm.).

 

Źródło: MPiPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.