Specyfika umowy o dzieło

Rynek pracy, Narzędzia

Umowa o dzieło jest umową o rezultat. Rezultat rozumie się jako coś, co posiada 3 parametry: jest namacalne w konkretnym czasie i miejscu. Dzieło ma taką specyfikę, że powstaje tylko raz.

Umowy o dzieło generalnie nie podlegają wypowiedzeniu. Od umowy o dzieło można odstąpić, jeżeli któraś ze stron nie dotrzymuje warunków.

Najczęstsze błędy w umowach o dzieło to zapisywanie wynagrodzenia miesięcznego. Oznacza to, że rezultat powstawałby w każdym miesiącu – a to jest sprzeczne z zasadami tej umowy.

Druga sprawa to uzależnianie wypłaty wynagrodzenia za umowę o dzieło od rezultatu sprzedaży. Jest to wynagrodzenie prowizyjne i chcąc stosować umowę cywilnoprawną najlepiej jest wtedy skorzystać z umowy agencyjnej,  a nie dzieła. 

Przy zawieraniu umowy o dzieło należy jeszcze pamiętać o kosztach uzyskania przychodu. Umowy te pozwalają na korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodu, ale tylko w wypadku, gdy z jednej osoby na drugą przenoszone są prawa autorskie do dzieła. Warunkiem ich przeniesienia jest utworzenie czegoś, do czego prawa można przenieść. Może to być np. strona internetowa, logo, strategia marketingowa, autorski program edukacyjny.

Należy mocno zwrócić uwagę, czy nasza umowa o dzieło nie jest przypadkiem umową zlecenie. Tutaj często funkcjonują mocne nadużycia w kwestii interpretacji prawnej, wynikające z braku obowiązku płacenia ZUS od umów o dzieło.

Drukuj artykuł
Justyna Broniecka- Klim

ReduTax Sp. z o.o., Poznań

Trener, Specjalista HR, Manager, Certyfikowany Project Manager PRINCE2. Od 10 lat aktywna zawodowo. Połączenie doświadczeń menadżerskich i HRowych daje jej pełny obraz postrzegania pracownika i pracodawcy.
Od 4 lat trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu twardego i miękkiego HR-u, wystąpień publicznych oraz zarządzania projektami. Swoje doświadczenia czerpie z pracy zawodowej w korporacjach. Prowadzone przez nią szkolenia nastawione są na praktykę oraz naukę przez doświadczenie.
Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Podyplomowo wykształcona w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz twardego HR-u.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.