Projekty unijne szansą na staż zawodowy

Rynek pracy, Narzędzia

Jedna z mądrości chińskich mówi: „Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu”. Postanowiłam skorzystać z tej rady i zdecydowałam się wziąść udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej...

Utrata pracy może odmienić życie

W związku z rosnącym bezrobociem w Polce możemy zauważyć próby, mające na celu aktywizację osób na rynku pracy. Ostatnio coraz częściej słyszymy o różnych projektach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które mają na celu poprawę tej sytuacji. Projekty te kierowane są do różnych grup wiekowych oraz proponują dużą różnorodność w zdobywaniu nowego doświadczenia. Bardzo istotne jest, aby będąc bezrobotnym, dostrzegać możliwości jakie istnieją, wybierać takie, które przyniosą nam autentyczne wsparcie i pomoc w odniesieniu do sfery zawodowej.

Moje doświadczenie z projektem unijnym

Moja kariera zapowiadała się całkiem nieźle, myślałam że znalazłam pracę idealną, ale jak to w życiu bywa, nic nigdy nie jest pewne. Z powodu kryzysu mój pracodawca musiał zamknąć biznes. Praktycznie z dnia na dzień zostałam bez pracy, która nie tylko zapewniała mi stabilność finansową, ale sprawiała mi również wiele satysfakcji i przyjemności. Jak najwcześniej zaczęłam szukać nowej pracy, wiadomo nie jest to taka łatwa sprawa. W Urzędzie Pracy dowiedziałam się o bezpłatnym projekcie współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej.

Ostatnio można zauważyć, że powstaje coraz więcej programów, które wspierają osoby bezrobotne. Zapoznałam się ze szczegółami i pomyślałam, że projekt jest idealny dla mnie i bez wahania zapisałam się na spotkanie wstępne.

Co oferują programy unijne osobom bezrobotnym? 

Poradnictwo zawodowe:

Są to indywidualne sesje z doradcą zawodowym, które mają na celu określenie potrzeb i predyspozycji zawodowych, stworzenie planu udziału w projekcie oraz wyszukanie miejsca pracy.

Poradnictwo psychologiczne:

Sesje indywidualne z psychologiem lub terapeutą, których celem jest zmniejszenie psychologicznych skutków kryzysu związanego z utratą pracy, podniesienie kompetencji osobistych oraz diagnoza potencjału osobowościowego.

Grupowe poradnictwo zawodowe czyli zajęcia grupowe przygotowujące do samodzielnego poszukiwania pracy poprzez uzyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji rynku pracy, aktywnych metod poszukiwania pracy, prawa pracy oraz uzyskanie umiejętności dotyczących tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Poradnictwo psychologiczno-zawodowe obejmuje przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez porady doskonalenia wizerunku, obejmujące np. konsultację wizażysty, naukę odpowiedniego do sylwetki ubioru, naukę odpowiedniej komunikacji niewerbalnej, itp.

Szkolenia i kursy zawodowe:

Szkolenia zawodowe umożliwiają uzyskanie konkretnych uprawnień zawodowych pozwalających na zmianę oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i tym samym zwiększenie szans na podjęcie nowego zatrudnienia w zupełnie nowej branży.

Staże u pracodawców:

Kilkumiesięczne płatne praktyki u pracodawców, które mają na celu zdobycie nowych, praktycznych umiejętności zawodowych w miejscu pracy zapewniających często perspektywę zatrudnienia.

Wsparcie dla osób, które planują prowadzenie własnej działalności gospodarczej poprzez:

- Szkolenia z doradcą biznesowym, z zakresu m.in. zakładania własnej działalności gospodarczej, zarządzania firmą, pozyskiwania funduszy na rozwój własnej firmy, opracowania biznesplanu;

- Doradztwo biznesowe czyli sesje z doradcą przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;

- Dotacje finansowe na założenie działalności gospodarczej;

- Wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie połączone także z doradztwem oraz pomocą w skutecznym wykorzystaniu otrzymanej dotacji.

Pierwsze spotkanie okazało się bardzo interesujące, zaproponowano uczestnikom różne możliwości. Ja, zdecydowałam się na opcję odbycia płatnych praktyk zawodowych. Wśród osób na spotkaniu wstępnym byli różni ludzie, zarówno młodzi jak i nieco starsi, którzy z różnych powodów stracili pracę. Niektóre osoby miały spore obawy przed przystąpieniem do projektu, zwłaszcza te o długim stażu pracy u ostatniego pracodawcy lub osoby, które nie chciały zmieniać swojego obecnego doświadczenia zawodowego. Pomimo obaw sceptyków, projekty unijne dają nam wielką szansę na zmianę nie tylko pracy, ale i całego życia.

Korzyści z udziału w projekcie

Dzięki projektowi mogłam skorzystać zarówno z doradztwa z zawodowego, jak i psychologicznego. Szczególnie doradztwo psychologiczne było ciekawym doświadczeniem, ponieważ pozwoliło mi dowiedzieć się jak inni mogą odbierać moją osobę i jak zachowania w konkretnych sytuacjach wpływają na efektywną komunikację.

Wspólnie z ekspertami przygotowywałam się także, do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Jednocześnie rozwinięłam umiejętność kształtowania własnego wizerunku na rozmowach kwalifikacyjnych i odpowiadania na trudne pytania rekruterów.

Już wiem jak opanować stres związany z rozmową kwalifikacyjną, nie tracąc przy tym równowagi i udzielając spokojnych odpowiedzi. Zostałam również oswojona ze wszystkimi trudnościami wynikającymi z poszukiwania pracy.

Ponadto mogłam wybrać dowolny kurs, szkolenie lub staż zawodowy dające nowe uprawnienia czy umiejętności. Ważnym aspektem programu była przede wszystkim praca warsztatowa z doradcami oraz możliwość poznawania swoich predyspozycji, takich jak potencjał zawodowy: moje talenty i mocne strony.

Obecnie jestem na stażu zawodowym w firmie doradztwa personalnego i jestem bardzo zadowolona, ponieważ uważam, że tak ciekawego i rozwijającego doświadczenia nie zdobyłabym nigdy siedząc w domu i czekając na telefon od potencjalnego pracodawcy. Dodatkowo otrzymałam możliwość współpracy i uczenia się od ekspertów, którzy przez kilka miesięcy dzielą się ze mną wiedzą na tematy związane z branżą HR. Każdego dnia mam również możliwość rozwijania posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Cały czas otrzymuję też wsparcie zarówno merytoryczne jak i duchowe ze strony wszystkich specjalistów w firmie.

Jest to dla mnie niezwykle cenne doświadczenie i potężna dawka wiedzy o sobie samej, która dodała mi pewności siebie i wskazała obszary do dalszego rozwoju.

Wielu z uczestników tego typu projektów dostaje szansę na pracę lub nawet na rozwinięcie własnego biznesu, jest to olbrzymie wsparcie.

Zachęcam wszystkich do korzystania z tego typu projektów, nie tylko osoby młode. Nigdy nie wiemy jakie korzyści przyniesie nam udział w takim projekcie, ale z całą pewnością jest to szansa, której nie powinniśmy zaprzepaścić.

Drukuj artykuł
Małgorzata Witwicka

Doradca personalny, HR Masters

Pracuje w firmie szkoleniowo-doradczej. Współtworzy projekty HR, odpowiada za dobór kadry pracowniczej dla klientów firmy. Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w realizacji zadań związanych z zatrudnieniem pracowników i szkoleniami dotowanymi ze środków unijnych. Zarządza bazą informacyjną. Wyszukuje, analizuje i opracowuje informacje z rynku pracy.
Była stażystka, uczestnik projektu "Adaptacja do zmiany" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.