Job centers czyli Urzędy Pracy w nowej odsłonie

Rynek pracy, Narzędzia

Centra pracy jak marzenie dla poszukujących pracy, bezrobotnych oraz pracodawców. Taki cel zakłada przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reforma Urzędów Pracy.

O co dokładnie chodzi?

O zwiększenie efektywności urzędów, lepszą obsługę zainteresowanych oraz nowe instrumenty wsparcia poszukujących pracy.

Pierwszy cel to uproszczenie rozbudowanej struktury urzędów, tak aby poszukujący pracy był od początku do końca prowadzony przez jednego doradcę.

Drugi cel to profilowanie pomocy czyli zdefiniowanie konkretnego profilu pomocy.

Pierwszy profil to osoby aktywne zawodowo, które wymagają jedynie przedstawienia oferty pracy.

Drugi to osoby bezrobotne, wymagające wsparcia. Dla tych osób dostępne będą wszelkie instrumenty oraz sposoby wsparcia.

Trzeci profil to osoby oddalone od rynku pracy, zagrożone wykluczeniem, bierni, nie poszukujący pracy. Tu wsparciem mają służyć Agencje Zatrudnienia.

Reforma zakłada również otwarcie się Urzędów na współpracę zewnętrzną. Chodzi tutaj o Ośrodki Pomocy Społecznej, Organizacje Pozarządowe, Agencje Zatrudnienia.

Nowe instrumenty wsparcia dla poszukujących pracy to m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+ itp.

Reforma niesie ze sobą również zmiany dla młodych. Rozszerzona zostaje definicja osoby młodej- do 30 roku życia. Do 4 miesięcy skróci się okres, w którym Urząd Pracy przedstawi ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji. Pracodawca z tytułu zatrudnienia takiej osoby może liczyć na duże ulgi. 

Źródło: MPiPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.