Jak technologia zmienia naszą pracę

Rynek pracy, Narzędzia

3-godzinna przerwa na lunch to nowa norma: zarówno pracownicy z Pokolenia X, jak i Pokolenia Y, preferują elastyczny harmonogram wykonywania służbowych zadań, a w zamian są gotowi pracować w czasie standardowo uznawanym za prywatny.

Wymagania większej elastyczności stylu pracy, jakie stawiają pracownicy reprezentujący Pokolenie X i Pokolenie Y powodują, że pracodawcy zaczynają modyfikować swoją politykę i coraz częściej próbują dopasować środowisko pracy do tych zmieniających się oczekiwań. Taka jest konkluzja najnowszego raportu CCWTR (Cisco Connected World Technology Report 2014).

Wśród wielu innych wniosków z badania przeprowadzonego przez Cisco jest też taki, że większość profesjonalistów zaliczanych do Generacji X lub Y będzie traktować smartfony jako najważniejsze narzędzie do komunikacji, podczas gdy notebooki pozostaną urządzeniem pierwszego wyboru jeśli chodzi o narzędzia do pracy w biurze, przynajmniej do 2020 roku.

Raport CCWTR prezentuje jak nowe technologie wpłyną w najbliższej przyszłości na zmianę sposobów pracy i jaka będzie w tym rola urządzeń, aplikacji oraz rozwiązań preferowanych przez nowe generacje pracowników. Analitycy Cisco przewidują wzrost liczby kategorii pracowników, określanych jako „super-zadaniowcy” (supertasker), którzy w pracy będą korzystać nawet z czterech różnych urządzeń elektronicznych.

Widać również zmiany w tym jak firmy i pracownicy odnoszą się do:

 • pracy zdalnej (44% pracowników z Generacji Y uważa, że najwydajniej pracuje w biurze);
 • wykorzystania nowych aplikacji (60% respondentów woli kartkę i długopis, a nie dedykowane aplikacje, jako narzędzie do tworzenia szybkich notatek);
 • rekrutacji nowych pracowników (Ponad 50% menedżerów w działach HR chciałoby podejmować ostateczne decyzje o zatrudnieniu kandydatów na podstawie zdalnych wywiadów przeprowadzanych za pomocą narzędzi wideo).

Cisco Connected World Technology Report 2014 – założenia i główne wnioski

Doroczny raport Cisco Connected World Technology Report jest skoncentrowany na badaniach zachowań ludzi w kontekście wszechogarniającego rozwoju internetu i technologii sieciowych. Analiza związków między tymi zachowaniami i nowymi technologiami umożliwia wyciągniecie wniosków na temat sposobów, w jakie firmy mogą sprostać konkurencji w środowisku biznesowym znajdującym się pod wpływem nowych trendów technologicznych i zmieniającego się stylu życia pracowników.

Raport opiera się na badaniach ankietowych przeprowadzonych w 15 krajach, w tym w Polsce, obejmujących pracowników w wieku od 18 do 50 lat. Analiza zebranych danych pozwoliła na zaprezentowanie wyzwań przed jakimi stoją firmy próbujące zachować równowagę pomiędzy bieżącymi i przyszłymi wymaganiami pracowników a efektywnością biznesu w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym, w którym z jednej strony rośnie mobilność i możliwości powszechnego, zdalnego dostępu do informacji a z drugiej – ryzyko cyberzagrożeń.

MIEJSCE PRACY PRZYSZŁOŚCI

Urządzenia/technologie wykorzystywane w pracy

 • Liczba urządzeń:
  • Większość pracowników w codziennej pracy korzysta z dwóch lub trzech różnych służbowych lub osobistych urządzeń.
  • Roboty, które wspomagają pracę:
   • W przybliżeniu 8 na 10 ankietowanych profesionalistów uważa, że pracownicy na stanowiskach średnio opłacanych będą mieli do dyspozycji roboty wspomagające wykonywanie ich zadań. Ale większość nie sądzi by roboty takie znalazły powszechne zastosowania przed 2020 rokiem.
  • Znaczenie smartfonów:
   • 60% ankietowanych deklaruje, że jeśli byłaby taka możliwość to wybraliby inne niż notebook urządzenie pozwalające na wykorzystanie go zarówno do pracy jak i użytku osobistego (w Polsce 40%).
   • Ale jednocześnie aż 40% deklaruje, że notebook wciąż jest urządzeniem przez nich preferowanym zarówno w pracy, jak i użytku osobistym (w Polsce 60%).
   • Większość respondentów jest przekonanych, że w 2020 roku najważniejszym urządzeniem komunikacyjnym podłączonym do sieci będzie smartfon.
  • Różnice w wykorzystaniu urządzeń wśród różnych grup wiekowych:
   • 7 na 10 specjalistów HR sądzi, że pracownicy z Generacji Y będą wykonywali swoje zadania szybciej i efektywniej jeśli pozwoli się im na korzystanie z osobistych urządzeń mobilnych i instalowanych w nich aplikacji, a nie tylko z firmowych komputerów PC.
  • Wykorzystanie aplikacji vs. wykorzystanie stron internetowych w pracy:
   • Tylko jedna czwarta pracowników z Generacji X i Generacji Y sądzi, że portale i strony www będą zawsze ważnym narzędziem pracy. Taka sama liczba ankietowanych deklaruje, że w ciągu tygodnia pracy są dni, kiedy korzystają tylko z aplikacji, nie wchodząc na żadne strony www.

Supertasking, czyli efektywna wielozadaniowość

 • Super-zadaniowcy (Supertaskers):
  • Ponad 40% pracowników Pokolenia X i Pokolenia Y oraz blisko 60% specjalistów HR uważa się za super-zadaniowców.
  • Urządzenia do efektywnego wykonywania wielu zadań:
   • Smartfony są najczęściej wymieniane jako urządzenia najlepsze do wykonywania zróżnicowanych zadań.
  • Różnice w grupach wiekowych:
   • 40% specjalistów HR uważa, że pracownicy Pokolenia Y są najlepsi w wykonywaniu pracy wymagającej realizacji zróżnicowanych zadań.
   • Ponad jedna trzecia osób z Pokolenia X oraz specjalistów HR, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowników z Pokolenia Y uważa, że największym wyzwaniem jest ich postawa, którą można określić jako: „chcę to mieć natychmiast”.

Elastyczny czas i miejsce pracy

 • Pracownicy zawsze dostępni („Always On” workforce):
  • Model dnia pracy od godziny 9 do 17 powoli przestaje być obowiązujący. Coraz częściej czas pracy można określić na przykład tak: od 7 do 8, później od 9 do 12, następnie od 14 do 17, a na końcu od 21 do 22.
  • Elastyczna organizacja pracy staje się coraz bardziej popularna: jedna czwarta pracowników zarówno z Pokolenia X, jak i Pokolenia Y twierdzi, że ich firma pozwala im na pracę zdalną w domu.
  • Co ciekawe, osoby z Pokolenia Y, które mogą pracować zdalnie, częściej są skłonne do pracy w firmowym biurze niż pracownicy z Pokolenia X.
  • Większość respondentów przewiduje, że klasyczne, fizyczne biura firm w 2020 roku wciąż będą istniały, choć 40% uważa, że będą znacznie mniejsze niż obecnie.
  • Rekrutacja przy wykorzystaniu kanałów wideo:
   • 58% specjalistów HR chciałoby mieć możliwość rozmowy z kandydatem przy wykorzystaniu tylko systemów wideokonferencyjnych.
  • Elastyczne warunki pracy to ważny aspekt w rekrutacji pracowników:
   • Około połowa ankietowanych z Pokolenia X i Pokolenia Y sądzi, że działy HR w ich firmach starają się wspierać bardziej mobilny i elastyczny styl pracy. Ale blisko jedna trzecia uważa, że szybkość takich zmian jest niewystarczająca.
   • Dla większości repondentów wysokość otrzymywanego wynagrodzenia jest czynnikiem najważniejszym. Ale około 20% pracowników z Pokolenia X i Pokolenia Y, a także specjalistów HR deklaruje, że na pierwszym miejscu stawiają możliwość pracy zdalnej lub samodzielnego określania harmonogramu wykonywanych zadań.

URZĄDZENIA MOBILNE

 • Osoby zarówno z Generacji X jak i Generacji Y preferują smartfony, a nie telewizję. Większość z nich stojąc przed wyborem zdecydowałaby się na smartfon, a nie telewizor.
  • 51% przedstawicieli Generacji Y i 45% Generacji X po przebudzeniu w pierwszej kolejności spogląda na swój smartfon. A dodatkowo jedna na pięć osób z obu grup przyznaje, że w przypadku gdy dotknie ich kradzież lub rabunek największym zmartwieniem jest utrata smartfona.
  • Większość respondentów jest przekonana, że w 2020 roku dla pracowników najważniejszym urządzeniem podłączonym do sieci będzie smartfon.

Informacje o badaniu

Czwarta już edycja badania Cisco Connected World Technology Report została przeprowadzona na zlecenie Cisco przez niezależną, amerykańską firmę analityczną InsightExpress. Przeprowadzone w skali globalnej ankiety były skoncentrowane na analizie opinii prezentowanych przez pracowników różnych firm, którzy zostali podzieleni na trzy podstawowe kategorie: osoby z Pokolenia X, Pokolenia Y oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ankiety zostały wypełnione przez ponad 3700 osób, po przynajmniej 100 z każdego z 15 krajów objętych badaniem. Państwa w których je przeprowadzono to: USA, Kanada, Meksyk, Brazylia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Rosja, Polska, Indie, Chiny, Japonia, Korea Południowa i Australia.

Drukuj artykuł
Informacja prasowa Cisco

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com. Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy ponad 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto w Krakowie Cisco Global Support Center, centrum wsparcia dla klientów i partnerów Cisco, które w lipcu 2013r. rozbudowano o kolejne biuro.

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.