COACH w klasyfikacji zawodów i specjalności

Rynek pracy, Czytelnia

Dzięki inicjatywie Izby Coachingu, od 1 lipca COACH został sklasyfikowany jako profesja w oficjalnej klasyfikacji zawodów i specjalności.

Coaching jako metoda pracy indywidualnej lub zespołowej przybiera zwykle formę cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem. Jako interaktywny proces i w oparciu o partnerską  relację, coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Głównym narzędziem pracy coacha jest pytanie i aktywne słuchanie klienta.
Coaching to metoda wspierania rozwoju, odnajdywania wewnętrznych zasobów klienta oraz ustalania i wdrażania planów działań.

Izba Coachingu w sierpniu 2013 złożyła wniosek o rejestrację zawodu. Wreszcie decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, po kilkunastu latach funkcjonowania tej działalności w Polsce ogłoszono, że COACH to zawód.

Co prawda na stronie Ministerstwa jeszcze tej informacji nie znajdziemy, ale pewnie już wkrótce bedzie wiadomo pod jakim numerem PKD będzie mógł działać (oficjalnie!) każdy coach.

Jak pisze Izba Coachingu na swoim profilu na facebooku:
„Klasyfikacja zawodów i specjalności nie jest równoznaczna z PKD. Jest to dopiero etap na drodze do profesjonalizacji. W klasyfikacji coach został umieszczony w pozycji 235920 "Trener osobisty (coach, mentor, tutor)".“

Izbie Coachingu gratulujemy inicjatywy i sukcesu!

 

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.