Wynagrodzenia osób w pierwszym roku pracy w 2015 roku

Rynek pracy, CzytelniaNajmłodsi stażem pracownicy, których doświadczenie zawodowe w 2015 roku nie przekraczało dwunastu miesięcy, zarabiali przeciętnie 2600 PLN brutto miesięcznie. Podana kwota to mediana wynagrodzeń całkowitych brutto.


Oznacza to, że połowa z nich zarabiała poniżej, a połowa powyżej wskazanej kwoty. Z kolei 25% najwyżej wynagradzanych pracowników o stażu pracy krótszym niż rok otrzymywało miesięcznie przynajmniej 3500 PLN brutto. Najniżej opłacane 25% zarabiało natomiast mniej niż 2040 PLN miesięcznie.

Wykres 1. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy (brutto w PLN)
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Najwięcej w IT

Spośród pracowników najmłodszych stażem, najwięcej zarabiali w 2015 roku zatrudnieni w branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła bowiem 3200 PLN brutto miesięcznie. Powyżej ogólnej mediany dla osób o stażu pracy do roku zarabiali jeszcze zatrudnieni w bankowości, przemyśle ciężkim i usługach dla biznesu. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy usług dla ludności i handlu.

Wykres 2. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w wybranych branżach (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Programiści na czele

Również pod względem przeciętnych zarobków na poszczególnych stanowiskach w pierwszym roku pracy wyraźnie wybijają się zawody związane z IT. Mediana wynagrodzeń programistów C/C++ wyniosła w 2015 roku 3775 PLN brutto miesięcznie, a tylko niewiele mniej zarabiali programiści Java i .NET. Tymczasem zarobki sprzedawców/kasjerów czy np. magazynierów były niemal o połowę niższe niż na stanowiskach programistycznych.

Wykres 3. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Najwięksi płacą najwięcej

W 2015 roku pracownikom o najkrótszym stażu najwięcej płaciły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające przynajmniej tysiąc osób. Mediana płac osób w pierwszym roku pracy wyniosła tam 3000 PLN brutto miesięcznie. Natomiast najmniej płacące mikroprzedsiębiorstwa przeciętnie oferowały takim pracownikom niespełna 2200 PLN brutto miesięcznie.

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro (1-9)

1539

1800

2195

2830

mała (10-49)

2612

2000

2500

3200

średnia (50-249)

3299

2100

2606

3493

duża (250-999)

2106

2200

2800

3500

wielka

(pow. 1 000)

3339

2248

3000

4000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Firmy polskie i zagraniczne

Firmy z kapitałem zagranicznym płaciły w 2015 roku pracownikom rozpoczynającym karierę zawodową przeciętnie o 17% więcej. Natomiast 25% najwyżej wynagradzanych pracowników w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiało przynajmniej 4000 PLN brutto miesięcznie, a 25% najwyżej opłacanych pracowników z firm o przewadze kapitału polskiego otrzymywało więcej niż 3100 PLN brutto miesięcznie.

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

kapitał

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przewaga kapitału polskiego
(pow. 50%)

8873

2000

2500

3100

przewaga kapitału zagranicznego (pow. 50%)

4068

2400

3000

4000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Informacje o badaniu:
W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych. Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Drukuj artykuł
Artur Szeremeta

Sedlak & Sedlak, Kraków

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.