Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2016 roku

Rynek pracy, Czytelnia


Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów w 2016 roku była o 1050 PLN wyższa od zarobków magistrów i wyniosła 5300 PLN
– wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za rok 2016.
Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2016 roku były o prawie 25% wyższe niż magistrów bez tytułu inżyniera. Mediana ich zarobków wyniosła 5300 PLN brutto. Co czwarty pracownik z tytułem magistra inżyniera zarabiał 8000 PLN i więcej, a 25% z nich zarabiało 3700 PLN i mniej.

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku

Najwięcej z tytułem magistra inżyniera zarabiały osoby w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń w 2016 roku wyniosła 6500 PLN brutto miesięcznie i była o 2680 PLN wyższa niż mediana dla województwa lubelskiego, gdzie mediana zarobków była najniższa (3820 PLN).

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku

W 2016 roku najwięcej zarabiali absolwenci kierunków technicznych takich jak: elektronika i automatyka oraz elektryka i energetyka. Mediana ich zarobków wyniosła odpowiednio 6800 i 5500 PLN brutto.

Wykres 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite magistrów inżynierów po wybranych kierunkach studiów (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

Spośród stanowisk zajmowanych przez magistrów inżynierów płacami wyróżniały się te związanie z branżą IT.

Wykres 2. Miesięczne wynagrodzenia całkowite magistrów inżynierów na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

Z poniższej tabeli wynika, że osoby z tytułem magistra inżyniera więcej zarabiały w większych przedsiębiorstwach.

Tabelka 1. Wynagrodzenia magistrów inżynierów w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

Wyższe zarobki osoby z tytułem magistra inżyniera otrzymywały w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich zarobków była znacznie wyższa od mediany w firmach z przewagą kapitału polskiego.

Tabelka 2. Wynagrodzenia magistrów inżynierów w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych w 2016 roku (brutto w PLN)

Zarobki magistrów inżynierów rosną wraz ze stażem pracy, co przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 3. Mediana wynagrodzeń całkowitych magistrów inżynierów o różnym stażu pracy w 2016 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

...

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5500 PLN;
dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2000 PLN.

Drukuj artykuł
Karolina Jurczak

Sedlak & Sedlak, Kraków

Redaktor, analityk portalu wynagrodzenia.pl. Redaguje artykuły i opracowuje raporty dotyczące rynku pracy i wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.