Rekrutacja dla ambitnych

Rynek pracy, Czytelnia

Wyzwania i konkursy technologiczne, jeśli są prawidłowo skonstruowane mogą być faktycznie bardzo efektywną metodą pozyskania wartościowych kandydatów. Mechanizm psychologiczny jest tutaj dość bezpośredni. Specjaliści IT są bardzo ambitni. Uwielbiają się dokształcać, zdobywać nową wiedzę oraz stawać przed kolejnymi wyzwaniami. Z jednej strony kochają rywalizację, a z drugiej niezwykle cenią sobie współpracę. Dlatego właśnie hackathony przyjmowane są przez nich tak pozytywnie.

Hackathony- to nowe podejście

W skrócie hackathon to wydarzenie odbywające się online lub stacjonarnie i skupiające specjalistów z wielu dziedzin celem pozyskania innowacyjnych pomysłów na zadaną problematykę. Firmy - organizatorzy otrzymują pulę dobrych pomysłów, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracownikami. Możliwość zatrudnienia przy dalszym rozwoju swojego pomysłu po wydarzeniu jest w wielu przypadkach wystarczającym motywem do uczestniczenia w hackathonie. Innymi korzyściami dla uczestników są także atrakcyjne nagrody, możliwość poznania ciekawych ludzi, sprawdzenia i rozwinięcia swoich umiejętności. Przy tym uczestnicy zawsze zachowują swoje prawa do wytworzonych pomysłów.

Realne korzyści

Z roku na rok rośnie liczba firm i organizacji widzących w hackathonach realne korzyści. Efektem współpracy z przedstawicielami różnych obszarów kompetencji (marketingowcami, programistami, project menedżerami, grafikami, naukowcami), pracującymi na rzecz określonej problematyki jest nie tylko bogaty wachlarz różnorodnych, często innowacyjnych pomysłów, ale również szansa na bezpośredni kontakt z przyszłymi utalentowanymi, pełnymi pasji i pomysłów współpracownikami. Mając tego świadomość, firmy na całym świecie tworzą wokół swoich organizacji swoiste ekosystemy innowacji tj. miniinkubatory zrzeszające uczelnie, NGO, startupy i zwycięskie drużyny organizowanych przez siebie hackathonów. Najlepsze pomysły, zbieżne z celami biznesowymi danej firmy mają szansę na zaistnienie oraz dalszy dynamiczny rozwój pod jej skrzydłami.

Kopalnia pomysłów

Hackathon to najbardziej efektywny sposób dotarcia do tzw. “pasywnych kandydatów”, czyli osób, które zatrudnione są już w innym miejscu i niekoniecznie poszukują alternatywy. Takich osób jest coraz więcej. Rośnie ciągle również zapotrzebowanie. Według raportu E-skills dla Komisji Europejskiej (2014) w 2020 roku na rynku europejskim zabraknie nam 1 miliona osób z technicznymi umiejętnościami, przede wszystkim inżynierów oprogramowania. Problem odpowiedniego pozyskiwania zainteresowania ofertami pracy przez tych kandydatów będzie więc narastał.

Większość dużych firm technologicznych wpisała regularne hackathony w swój stały harmonogram działań. Na przykład firma Adobe w indyjskim oddziale postanowiła zatrudnić osobę na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa sieciowego dla swojego oprogramowania. Zamiast iść utartym i tradycyjnym sposobem rekrutacyjnym, firma zorganizowała 12 godzinną sesję kodowania i rozwiązywania problemów.

Celem było znalezienie luk w zabezpieczeniach – pracę zdobył kandydat, któremu to zadanie poszło najlepiej. Również i PayPal podczas organizowanych przez siebie hackathonach rekrutacyjnych nie szuka wyłącznie pracowników etatowych, ale również specjalistów zatrudnianych na zasadzie kontraktów. Daje to potencjalnym pracownikom większą swobodę działania, co w oczach kandydatów może być dużą zaletą. Z kolei, po hackathonie, który ChallengeRocket organizowało dla BZWBK (‘BankITup’) bank nawiązał ponowny kontakt po jednym wydarzeniu z ponad 30 osobami, w celu nawiązania dalszej współpracy. Udało się pozyskać zarówno interesujące osoby, jak i całe zespoły startupowe.

...

Hackathony rekrutacyjne są alternatywą do pozyskiwania nowych pracowników lub mogą stanowić uzupełnienie dla istniejących rozwiązań rekrutacyjnych. W etyczny i stosunkowo prosty sposób docierają do najlepszych specjalistów z branży ICT/IT, tym samym pozwalając firmom zwiększać swój potencjał w obszarze nowych technologii. Pomagaliśmy wielu firmom włączyć hackathony i konkursy technologiczne do ich arsenału rekrutacyjnego i widzimy, że to podejście daje efekty.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Ekspertów ChallengeRocket.com


P
latforma rekrutacyjna- umożliwia wyłonienie talentów IT poprzez organizację Hackathonów. Code Challenges- unikalny model rekrutacji wyłoni najlepszych informatyków. App Challenges - skupiony jest na kompetencjach kandydatów w zakresie rozwoju produktów (np. aplikacji mobilnych), challengerocket.com

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.