Programy aktywizacji pracowników w sytuacjach zagrożenia zdrowia

Rynek pracy, Czytelnia


Ostatnio relatywnie często słyszeliśmy komunikaty o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i PM2,5. Fatalny stan powietrza występował na przeważającym obszarze Polski. Czy zaistniałą sytuację można było wykorzystać w strukturach firmy? W jaki sposób?


Działania w branży HRM trzeba na bieżąco zmieniać, dostosowując je do aktualnych potrzeb. Alarmująco wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Dlatego też teraz, w obliczu alertu smogowego, warto zaktywizować swoich pracowników do działań w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa, a nawet BHP i zmotywować do zmiany postaw w tym zakresie. Programy aktywizujące pracowników są popularne, jednak stosowane najczęściej w sieciach sprzedaży - dla efektywniejszej realizacji celów handlowych. Zmiana konstrukcji programu i wyznaczenie celów poza sprzedażą pozwala na stworzenie programów aktywizujących dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i szeroko pojętej ochrony środowiska.

Przekroczone normy

W styczniu 2017 w południowej Polsce wystąpiło rekordowo wysokie zanieczyszczenia powietrza – normy pyłów PM10 i PM2,5 zostały przekroczone nawet o ponad 3000%. Tą niekorzystną sytuację można wykorzystać w strukturach firmy, stwarzając całoroczny program aktywizujący pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Smog z nadejściem wiosny powinien ustąpić, program jednak powinien trwać cały rok i być wyraźnie uzupełniony cyklem eventów związanych bezpośrednio ze stawianymi celami. Innowacyjny program motywujący, złożony z działań eventowych oraz specjalnie przygotowanej platformy internetowej pozwalającej na wirtualną rywalizację uczestników,  zaangażuje pracowników do zgłębiania wiedzy oraz zmiany swoich zachowań zdecydowanie skuteczniej niż szablonowe szkolenia.

Potrzebne i celowe jest budowanie świadomości w obszarze zagrożenia smogowego. Zapewnienie pracownikom spotkań z lekarzami i ekspertami może być jednym z działań integrujących program z wartościami pożądanymi w firmie. Dopuszczalne normy zostały już przekroczone, ale nadal można podejmować działania służące ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizowania skutków smogu. Wyposażenie każdego z nich w maseczkę antysmogową to doskonały wyraz chęci działania i szybkiej interwencji w zaistniałej sytuacji. Uzupełnienie programu wydarzeniami organizowanymi dla pracowników i ich rodzin rozpocznie kształtowanie prawidłowych postaw w obszarze zdrowia i ochrony środowiska. Warto przy tym pamiętać, aby cały program wydarzenia, branding oraz proponowane atrakcje były ze sobą spójne i miały wspólny cel.

Nie za późno na prewencję

W dużych miastach dojazdy do pracy zajmują przeciętnie 2 godziny w ciągu dnia. Dlaczego więc nie zachęcić pracowników do przyjeżdżania do pracy na rowerach? Oczywiście wyposażonych w antysmogowe maseczki. Przekonać ich, że taki sposób transportu korzystnie wpłynie na ich zdrowie, ochronę środowiska i emisję CO2? Może dzięki przesiadce na rower za rok nie tylko będziemy bardziej fit, ale będziemy także żyć w mniej zanieczyszczonym mieście? Postęp osiąga się dzięki małym, ale codziennie robionym krokom…

Zdając sobie jednak sprawę, że w niektórych sytuacjach takie rozwiązane nie jest możliwe – z uwagi na odległość, warunki atmosferyczne czy jakikolwiek inny czynnik, warto pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu. Do całorocznego programu aktywizującego pracowników można włączyć działania zachęcające do korzystania z komunikacji miejskiej. Można na przykład zaoferować zwrot kosztów transportu lub tematyczne nagrody pracownikom przyjeżdżającym do pracy komunikacją miejską.

Niemniej niezależnie od środka transportu, każdy pracownik narażony jest na wypadki komunikacyjne. W plan programu aktywizującego w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa z łatwością możemy włączyć działania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i first AID. Korzystając ze specjalnie zaprojektowanej platformy internetowej możemy testować wiedzę uczestników dzięki quizom, wprowadzając tym samym element zdrowej grywalizacji w struktury firmy. Organizując piknik rodzinny z miasteczkiem rowerowym możemy edukować, spełniając jednocześnie zasady work – life balance . Dodatkową zachętą do udziału w programie mogą być nagrody - pobyt w SPA, specjalistyczne szkolenie z bezpiecznej jazdy czy inne skupione na najbliższym otoczeniu pracownika. Najważniejsze, by miały związek z całą tematyką programu.

Home office

Eksperci porównywali stężenie smogu w Polsce do biernego wypalania przez jedną osobę ½ paczki papierosów dziennie. Czy ktokolwiek mógłby przebywać w tak zadymionym pomieszczeniu? Smog wpływa na układ oddechowy człowieka, powodując chroniczny kaszel, a w poważniejszych przypadkach przewlekłe zapalenie oskrzeli, niewydolność płuc. Poziom stężenia niebezpiecznych pyłów można na bieżąco sprawdzać dzięki specjalnie dedykowanym aplikacjom. Budowanie świadomości pracowników w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa może w tym kontekście opierać się także na umożliwieniu im pracy z domu. Stosowanie od kilku lat formy home office udowodniło, że jest ona równie skuteczna jak praca w biurze. Takie działanie ad hoc zatrzyma pracownika w domu, a w dalszej perspektywie w firmie, która faktycznie o niego dba. Z pewnością ograniczy także absencję spowodowaną zwolnieniami lekarskimi.

 ...

Aktywizacja pracownika w obszarach trudnych – dotyczących m.in. zdrowia i bezpieczeństwa - wymaga szczególnego podejścia. W tym wypadku mamy pewien bodziec. Warto to wykorzystać i użyć smogu jako pretekstu do budowania świadomości i chęci do działań mających na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Całoroczne programy prozdrowotne poparte działaniami eventowymi są na to doskonałą metodą.

Ponadto programy aktywizujące pracowników są nieodłącznie związane z CSR. Dzięki nim inwestujemy w zasoby ludzkie, a jeśli mowa o programie dotyczącym nie tylko ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, ale także środowiska, inwestujemy także w ten obszar. W kontekście obecnego alertu smogowego w Polsce, zaangażowanie w ochronę środowiska jest tym bardziej on top.

Drukuj artykuł
Małgorzata Machynia

FSWO, Leszno
Przygotowuje kreatywne koncepcje eventów, brandingów, rebrandingów oraz projektuje działania employer brandingowe www.fswo.pl. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Grupie Żywiec, a następnie rozwijała się w strukturach Heinekena. Uwielbia pracę z ludźmi. Zaraża swoją pasją i chęcią do tworzenia. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.