Pracownicy chcą dążyć do wspólnego celu

Rynek pracy, Czytelnia


Lojalność i aktywna postawa pracowników tworzą fundament dla sukcesu organizacji. Jeszcze do niedawna, do zbudowania zaangażowania zespołu wystarczyło atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet dodatków pozapłacowych.Dzisiaj, gdy coraz większy odsetek pracowników stanowią przedstawiciele otwartego na rozwój i różnorodność pokolenia Y, na znaczeniu zyskuje możliwość doświadczenia kultury organizacyjnej zbudowanej na wspólnym, niebiznesowym celu. Kandydaci u potencjalnych pracodawców poszukują poczucia wspólnego celu. Chcą dokładnie wiedzieć, jak ich codzienna praca przełoży się na sukcesy działu, filii lub całej firmy. Jak pokazują wyniki badania Deloitte przytaczane w najnowszym wydaniu Hays Journal, działalność skierowana na wspólny, niebiznesowy cel, przekłada się na lepsze wyniki finansowe. Co więcej, większość przebadanych menedżerów i specjalistów jest zdania, że pracodawcy poświęcają zbyt mało uwagi budowaniu kultury organizacyjnej. W dobie rynku kandydata, firmy chcące pozyskać dobrych pracowników powinny wziąć pod uwagę nie tylko finansowe, ale także kulturowe aspekty swojej oferty.

Pieniądze to nie wszystko

Tradycyjnie jako klucz do zaangażowania pracowników postrzegane jest wynagrodzenie oraz pakiet pozapłacowy. Jednak dla rosnącego grona kandydatów atrakcyjne pieniądze nie wystarczą. Dzisiaj, gdy coraz trudniej jest o kompetentnego pracownika, dobra płaca i atrakcyjne benefity są traktowane jak standardowy i oczekiwany element każdej oferty.
Zdaniem Pauliny Łukaszuk, Communications Managera z Hays Poland, kandydaci rozważając podjęcie pracy w firmie coraz częściej biorą pod uwagę to, czy ma ona jasno określony cel lub misję, z której jest znana."Przed podjęciem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty, kandydaci chcą mieć pewność, że ich praca będzie miała sens, a jako pracownicy danej firmy będą wiedzieli, jak ich codzienny wkład przekłada się na sukces całej organizacji. Jeśli mogą patrzeć na firmę w szerszej perspektywie, to są bardziej zaangażowani i lojalni wobec pracodawcy"– komentuje Łukaszuk.

Millenialsi szukają celu

Wśród praktyków HR często funkcjonuje przekonanie, że sens pracy i wspólne dla całej firmy poczucie celu na stałe weszły do kanonu rekrutacyjnego dopiero z pojawieniem się na rynku pracy Millenialsów, a więc przedstawicieli urodzonego w latach 1983-95 pokolenia Y. Jednak jak sugerują wyniki badania przeprowadzonego przez Roba Goffee i Garetha Jonesa, kluczem do zbudowania efektywnie działającego przedsiębiorstwa jest wytyczenie jednego, kluczowego celu do którego powinni dążyć wszyscy zatrudnieni, bez względu na wiek oraz pokoleniowy światopogląd.

Potrzeba dostrzeżenia w pracy wyższego sensu rzeczywiście w większym stopniu wpisuje się w oczekiwania Millenialsów. W dużej mierze wynika to z rozwiniętych i wszechobecnych technologii komunikacyjnych, wykorzystywanych we współczesnym środowisku pracy. "W porównaniu do swoich poprzedników, młodszemu pokoleniu łatwiej jest współtworzyć środowisko, które wesprze ich potrzeby oraz pomysły. Jest to możliwe dzięki postępującemu uelastycznieniu świata pracy i biznesu – twierdzi Paulina Łukaszuk i dodaje: Rozwój technologiczny sprawia, że ludziom łatwiej jest znaleźć miejsce pracy, które będzie zgodne z ich wartościami i wpisze się w ich zainteresowania".

 Wyznaczenie celu

Zdaniem ekspertów, firmy muszą pamiętać, że wytyczenie wspólnego celu dla pracowników organizacji nie może mieć czysto biznesowego charakteru. Nie chodzi tutaj o wynik finansowy, prestiżową nagrodę czy awans w rankingu. Pracownicy oczywiście powinni podpisywać się pod biznesową działalnością organizacji i odczuwać dumę z jej sukcesów. Niemniej do pełnego zaangażowania niezbędne są również działania CSR-owe, które będą ukierunkowane na kwestie istotne dla osób zatrudnionych w organizacji. Jest tego świadomych coraz więcej pracodawców.

"Ludzie chcą odczuwać dumę i być cenieni za pracę, którą wykonują. Jeśli brakuje im tego w obecnej firmie, to najprawdopodobniej będą szukać innego miejsca zatrudnienia. – komentuje Paulina Łukaszuk. "W ostatnich latach wśród kandydatów wzrosła potrzeba świadomości, że nowy pracodawca angażuje się w działania CSR-owe. Natomiast nie może się to ograniczać do pięknej idei, którą można wykorzystać w celach budowania marki pracodawcy. Powinno się to wpisywać w codzienną etykę pracy organizacji"– dodaje.

...

Budowanie wspólnego poczucia celu jest obecnie jednym z głównych czynników wzmagających zaangażowanie pracowników. Jeśli misja firmy znajduje odzwierciedlenie w jej kulturze organizacyjnej, wizji oraz wartościach, to personel ma poczucie wspólnego celu, jest lepiej zmotywowany, bardziej lojalny i osiąga lepsze wyniki. W dalszej perspektywie jest to klucz do biznesowego sukcesu.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.