Outsourcing – rozwiązanie dla małych i dużych

Rynek pracy, Czytelnia

,,Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.” Tak o strategii biznesowej mówił Henry Ford, amerykański przemysłowiec, którego imperium motoryzacyjne doskonale funkcjonuje po dziś dzień.


Łatwo doszukać się w tych słowach zalążka procesu jakim jest outsourcing, który dziś tak zdecydowanie zdobywa kolejne rynki i obszary.

Outsourcing

Mówiąc najprościej, polega na wydzieleniu przez przedsiębiorstwo określonych usług oraz procesów biznesowych i powierzeniu ich zewnętrznym firmom, specjalizującym się w danej branży. Przy czym istotą outsourcingu jest nawiązanie  długofalowej współpracy, a nie realizacja pojedynczych zleceń. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma może skupić się na trzonie swojej działalności czyli tzw. core  businessie, podczas gdy inne działania realizują za nią podmioty zewnętrzne.

Outsourcing najczęściej dzieli się na dwa typy: outsourcing pełny lub selektywny. W pierwszym przypadku powierzamy komuś całościową realizację jakiegoś określonego zadania, a w drugim tylko określone obszary danego zadania. Na polskim rynku dominuje outsourcing selektywny, a korzystają z niego zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne.

Partnerstwo biznesowe

Outsourcing w obszarze HR-u coraz częściej nazywany jest partnerstwem biznesowym. Jego rola jest bowiem dużo ważniejsza niż tylko optymalizacja kosztów. Podmiot zewnętrzny przejmuje pełną odpowiedzialności za wykonanie usługi i zachowanie w firmie klienta płynności oraz ciągłości działania. Zleceniodawca nie musi martwić się zasobami ludzkimi i obsługą kadrowo-płacową, rozlicza się bowiem z firmą outsourcingową za należyte wykonanie zadań. To firma outsourcingowa zarządza procesem realizacji usługi, oczywiście zgodnie z zapisami umowy zawartej z klientem. Myślę, że w dobie trudnego rynku pracy outsourcing w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim będzie się dynamicznie rozwijał.

W przypadku HR-u możemy wyodrębnić dwa rodzaje outsourcingu: personalny oraz produkcyjny. Outsourcing personalny realizowany jest przede wszystkim w obszarze usług administracyjnych. Polega na tym, że firma outsourcingowa zatrudnia specjalistów w danej dziedzinie, głównie w oparciu o umowy kodeksowe, którzy wykonują usługi na rzecz danego klienta. Pracownicy realizują najczęściej usługi dotyczące obsługi sekretariatu, księgowości, kadr, archiwizacji i zarządzania dokumentacją.

Z kolei outsourcing produkcyjny związany jest z usługami wydzielonymi przez zakłady produkcyjne czy magazyny. Firma outsourcingowa przejmuje wtedy odpowiedzialność za część procesu produkcyjnego np. pakowanie czy montaż elementów. Do realizacji usługi zatrudnia pracowników zarówno w oparciu o umowy cywilnoprawne, jak i umowy o pracę.

Co zyskuje klient?

Gwarancję wykonania usługi przez dobrze wyselekcjonowanych współpracowników i brak kosztów związanych z absencjami urlopowymi i chorobowymi. Należy również pamiętać, że to firma outsourcingowa jest odpowiedzialna za całą obsługę kadrowo-płacową osób realizujących usługę. Warto wspomnieć, że firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw często mają problem z pozyskaniem i utrzymaniem specjalistów z określonymi kompetencjami. Dlatego tak ważne jest,  że mogą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał firmy outsourcingowej.

Oczywiście, żeby outsourcing przynosił wymierne korzyści niezbędne jest jasne określenie zadań oraz dobra współpraca między podmiotami. Klient i usługodawca powinni obserwować swoje działania, wymieniać się uwagami i dbać o cel realizowanego projektu. Niezwykle ważna jest pełna i bieżąca komunikacja między podmiotami, która stanowi klucz do udanej współpracy.

Drukuj artykuł
Tomasz Dudek

OTTO Work Force Polska, Opole

Dyrektor operacyjny na Europę Środkowo-Wschodnią w jednej z największych międzynarodowych agencji pośrednictwa pracy w Europie. Z branżą pośrednictwa pracy związany jest od 14 lat. Członek Business Centre Club. Absolwent studiów ekonomicznych oraz podyplomowych studiów z psychologii wpływu społecznego na Uniwersytecie Opolskim.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.