Kampania Włącz się!Osoby z niepełnosprawnością w zawodach przyszłości

Rynek pracy, Czytelnia

Rynek pracy ulega ciągłym zmianom. Jeszcze kilka lat temu praca zdalna i zawody internetowe były rzadkim przypadkiem. Teraz raczej nikogo już nie dziwi. Wciąż dzięki Internetowi rozwijają się nowe zawody, co daje osobom z niepełnosprawnością szansę na aktywność zawodową. W wielu przypadkach praca zdalna i zawody internetowe idą w parze. Czasem są jedyną aktywnością zawodową, jaką młode osoby z niepełnosprawnością mogą wybrać.

 

Obecnie można zapoznać się z wieloma raportami o zawodach przyszłości oraz pracy zdalnej. Dowiadujemy się z nich o nowych możliwościach na rynku pracy. Z pewnością wpływają one na większą aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością. To ważne dla samych zainteresowanych. Mogą skorzystać z szansy i pracować w trybie „home office”. Szczególnie osoby, które wykonują zawód copywritera, grafika, content managera, tłumacza, czy analityka internetowego. To oczywiście tylko niektóre z zawodów. Także pracodawcy są coraz bardziej otwarci na taką formę zatrudniania.

 

- Postęp technologiczny daje nam wiele nowych możliwości, a co za tym idzie tworzy zupełnie nowe zawody. Takie profesje, zwane często zawodami przyszłości, dają szansę osobom z niepełnosprawnością. Na rynku pracy pożądane są szczególnie osoby sumienne, chętne do udoskonalania swoich umiejętności i podejmowania inicjatyw. Z własnej perspektywy cenię sobie szczególnie zaangażowanie i sumienność, które stawiam nawet ponad zdobyte doświadczenia. Istotną rolę w procesie adaptacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy odgrywa przystosowanie miejsca wykonywania obowiązków do ich potrzeb. Pocieszający w tej materii wydaje się fakt, iż coraz więcej pracodawców decyduje się stawiać czoła temu wyzwaniu. - mówi właściciel NPROFIT, Kamil Rybicki.

 Szkoły wyższe a rynek pracy

Jeden z partnerów kampanii Fundacji On/Off, czyli Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu informuje o sytuacji swojego ośrodka.

- Na Uczelni studiuje ponad 150 osób z niepełnosprawnością (łącznie na wszystkich kierunkach, formach i semestrach studiów: stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe, licencjat, magisterskie uzupełniające, magisterskie jednolite, inżynierskie). Liczba ta zmienia się w czasie i może dochodzić do 170-180 studentów (do tego jeszcze jest spora grupa słuchaczy z niepełnosprawnością na studiach podyplomowych). Najchętniej wybierane kierunki studiów przez osoby z niepełnosprawnością to: Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Informatyka, Filologia, Turystyka i Rekreacja. Od lat finansujemy studentom WSB we Wrocławiu obóz integracyjno-szkoleniowy DŻAMP, organizowany w czasie wakacji przez Stowarzyszenie "Twoje nowe możliwości". W Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością znajduje się pracownia komputerowa i specjalistyczny sprzęt, przeznaczone wyłącznie do użytku dla studentów z niepełnosprawnością.- mówi dr Maciej Szczepanik z Biura Osób Niepełnosprawnych WSB we Wrocławiu.

Młode osoby z niepełnosprawnością coraz bardziej świadomie wybierają kierunek studiów. Jednym z najpopularniejszych na WSB we Wrocławiu jest Informatyka.

- Ze wszystkich miast w Polsce Wrocław oferuje największą liczbę miejsc pracy w branży IT, to tutaj można rozpocząć karierę w międzynarodowej korporacji! Na studiach w WSB zajęcia prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. - dodaje dr Maciej Szczepanik.

Podjęcie wyzwania

Młodzi ludzie są otwarci na zdobywanie wiedzy i podnoszenie swoich kwalifikacji, o czym można się przekonać czytając komentarze choćby na portalu Diru.pl. Nie brakuje również firm, które gotowe są zapewnić właściwe warunki rozwoju swoim pracownikom, czy też, dzięki prowadzonej działalności umożliwić im pokonywanie barier utrudniających im znalezienie pracy.

- Widzimy zmiany, które zachodzą na rynku pracy. Jesteśmy innowacyjną firmą, która właściwie nie tyle sama szybko musi reagować na zmiany, co przede wszystkim wyznacza je. Zatrudniamy młodych, utalentowanych ludzi, ale chcemy także dawać szansę na znalezienie satysfakcjonującego miejsca pracy. Trudno sobie wyobrazić, aby w XXI wieku odmawiać komuś prawa do pracy
z powodu np. barier fizycznych. Rozumiemy, jak ważny jest kapitał intelektualny i wiemy, że nie można go marnować. Właśnie dlatego tym roku prowadziliśmy konkurs stażowy dla zdolnych inżynierów. Niebawem ruszy jego druga edycja.

Ponadto rozpoczniemy projekt „Ortotyka 3D”. Mam nadzieję, że dzięki przygotowaniu odpowiednich wydruków damy szansę młodym osobom z niepełnosprawnością na odnalezienie swego miejsca na rynku pracy. Materiały, z których powstają m.in. protezy są wykonane
z termoplastów, kompozytów z włókien węglowych, które charakteryzują się, dużą wytrzymałością, różnym stopniem twardości, sprężystości, czy wreszcie niską wagą. W swojej ofercie posiadamy filamenty, które spełniają te kryteria.

Jako odpowiedzialna firma chcemy dawać szansę na pracę młodym zdolnym osobom w zawodach przyszłości i jednocześnie wspierać tych, którzy wolą pracować w tradycyjnym systemie stacjonarnym. Projekt „Ortotyka 3D” skierowany będzie do osób z dysfunkcjami narządów ruchu, którzy chcą być bardziej aktywni i samodzielni. Jestem przekonany, że możemy zrealizować nasze plany. - mówi Paweł Robak, Prezes Zarządu Omni3D.

 

Należy pamiętać, że firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia. Fundacja On/Off organizując kampanię „Włącz się” zachęca do zatrudniania osób z niepełnosprawnością pokazując możliwości i wartość dodaną, jaką te osoby wnoszą do organizacji.

 

Drukuj artykuł
Materiał przygotowany przez Fundację On/Off

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.