Industry 4.0 - praca nowych możliwości?

Rynek pracy, Czytelnia

Wiedza, doświadczenie, dyspozycyjność do podróży, umiejętności komunikacyjne,  entuzjazm oraz optymizm to jedne z cech, które powinien posiadać kandydat chcący pracować jako Industry 4.0 Inżynier. Czy jesteś gotowy podjąć to wyzwanie?

 

 

 

3 twarze HR Business Partnera... Zobacz inne ciekawe artykuły

Dynamiczny rozwój technologiczny w branży produkcyjnej, gdzie kluczową rolę odgrywają Internet rzeczy, Big Data, sztuczna inteligencja oraz Data Mining, zrodził koncepcję Industry 4.0, gdzie głównym założeniem jest integracja maszyn, systemów oraz IT. Te technologiczne zmiany dostrzegają firmy, które już dziś starają się uruchamiać w swoich strukturach jednostki odpowiedzialne m.in. za kontakt z dostawcami nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym konkurencyjność firmy może wzrosnąć. Nowe jednostki organizacyjne to również nowe zawody, jak np. Industry 4.0 Inżynier.

Kompetencje przyszłości

Czym zajmuje się Industry 4.0 Inżynier? Osoba ta odpowiada za wdrażanie do zakładów produkcyjnych nowoczesnych rozwiązań wchodzących w skład koncepcji Industry 4.0. Jej obowiązki to m.in. koordynacja projektów wdrożeniowych, które przekładają się na przyspieszenie realizacji potrzeb biznesowych, zwiększenie produktywności, skrócenie czasu produkcji, zmniejszenie liczby osób potrzebnych do wyprodukowania produktu poprzez automatyzację i robotyzację produkcji. – Stanowisko to adresowane jest do osób, które posiadają doświadczenie na stanowisku Kierownika Projektu, Inżyniera Procesu czy Specjalisty ds. Lean – osoby te wiedzą jak koordynować działania firm zewnętrznych np. w zakresie przygotowania poszczególnych etapów uruchomienia projektu, potrafią kierować pracami zespołu pracującego nad wdrożeniem rozwiązania od fazy projektowej do momentu wdrożenia, posiadają doświadczenie w prowadzeniu czy koordynacji prób, testów, walidacji, zarządzały budżetem i czasem wykonania wdrożenia. Jednak, by odnaleźć się w Industry 4.0, powinny one jeszcze odznaczać się znajomością narzędzi Lean i Six Sigma, które przydają się w prowadzeniu złożonych projektów komentuje Marcin Iwaniec, Business Unit Manager Engineering&Manufacturing z firmy doradztwa personalnego HRK S.A. Jak podkreślają eksperci, idealny kandydat powinien również posiadać wiedzę i doświadczenie z obszarów automatyki, robotyki oraz IT.

 

Praca w obszarze Industry 4.0 wiąże się z rozwojem nowych umiejętności, które nie były do tej pory popularne na rynku pracy. Przykładami mogą być: integracja systemów cyberfizycznych, zaawansowane systemy zarządzania produkcją, zaawansowana robotyzacja, złożone systemy analizy danych produkcyjnych, czy aplikacja algorytmów sztucznej inteligencji w przestrzeni produkcyjnej. W fabryce funkcjonującej w oparciu o układy cyberfizyczne, na pierwszy plan wysuną się kompetencje związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Bardzo ważnym aspektem pracy pracownika Industry 4.0 jest jego kontakt z dostawcami nowoczesnych rozwiązań technologicznych z obszarów robotyki, automatyki, Big Data, Augmented Reality czy VR. Z roku na roku przybywa firm, zwłaszcza w USA, Niemczech czy Chinach, gdzie w centrach R&D rozwija się nowe technologie celem jak najszybszego odpowiadania na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku. By móc swobodnie kontaktować się z przedstawicielami tychże firm, pracownik musi znać język angielski w stopniu biegłym wraz ze słownictwem technicznym – jest to punkt wymóg konieczny określany przez pracodawców. – dodaje Marcin Iwaniec z HRK S.A.

Specjaliści wskazują również rosnącą rolę dyspozycyjności do podróży służbowych, jako czynnik decydujący o sukcesie w Industry 4.0, z racji tego, że praca Inżyniera 4.0 wiąże się z wyjazdami na konferencje w kraju i zagranicą, aby być na bieżąco w świecie nowinek technologicznych. W przypadku dużych korporacji często osoba, która wdrożyła dane rozwiązanie wprowadza je także w pozostałych fabrykach organizacji, co również wiąże się z przebywaniem w delegacjach.

Nie możemy zapomnieć też o kompetencjach miękkich z uwagi na ciągłą współpracę z innymi pracownikami oraz z osobami zarządzającymi firmą, istotne jest posiadanie wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, dzięki którym w szybki i zrozumiały sposób możliwe jest przekazywanie informacji technicznych, które z założenia są trudne, oraz tych dotyczących zasad codziennej współpracy. – mówi Marcin Iwaniec.

Praca w interdyscyplinarnym zespole, jak również otwartość na pomysły innych osób to cecha pożądana u niejednego pracownika. Ważny jest również entuzjazm oraz optymizm, który powinien motywować do działania i wdrażania pomysłów. Pracownik powinien dążyć do perfekcyjności w prowadzonych działaniach, przy jednoczesnej otwartości na ciągłe zmiany i optymalizację procesów oraz maszyn.

 ...

Po lekturze tego tekstu: czy jesteś gotowy podjąć wyzwanie Industry 4.0?

3 twarze HR Business Partnera... Zobacz inne ciekawe artykuły

 

Drukuj artykuł
HRK S.A.

Polska firma specjalizująca się w doradztwie personalnym i digitalizacji procesów HR. Dzięki doświadczeniu w 4 kluczowych obszarach HR (rekrutacja, ocena i rozwój pracowników, employer branding i obsługa systemów payroll). 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.