Dlaczego Polacy nadal chętnie wyjeżdżają do pracy w Holandii?

Rynek pracy, Czytelnia

Mimo rekordowo niskiego poziomu bezrobocia i wzrastających płac Polacy nadal chętnie wyjeżdżają do pracy za granicę. Kierunkiem cieszącym się nieustającą popularnością jest Holandia, a według badań aż 84% Polaków jest zadowolonych z pracy w tym kraju i na kolejny wyjazd ponownie wybrałoby Holandię. Niemal 60% ankietowanych zdecydowało się na wyjazd ze względu na wyższe, niż w Polsce, zarobki.

W Holandii mieszka obecnie ponad ćwierć miliona Polaków, z czego 160 tysięcy jest tu oficjalnie zarejestrowanych. W ciągu ostatnich 17 lat liczba Polaków  w tym kraju wzrosła prawie 5-krotnie. Już teraz ekonomiści szacują, że w najbliższych latach zatrudnienie na holenderskim rynku pracy znajdzie aż 80 tysięcy pracowników z zagranicy.

Kim jest statystyczny Polak pracujący w Holandii?

Największą grupę wyjeżdzających do pracy w Holandii, według raportu opracowanego na zlecenie OTTO Work Force w 2019 roku, stanowią osoby stosunkowo młode. Zdecydowana większość to pracownicy w wieku od 20 do 30 lat (67,6 proc.), choć, co ciekawe, stosunkowo liczną grupę wyjeżdżających stanowią również osoby w wieku ponad 41 lat (14,5 proc.).

Holandia jest obecnie jednym, obok Wielkiej Brytanii i Niemiec, z najczęściej wybieranych kierunków wyjazdu w celach zarobkowych. Aktualnie rekrutujemy ok. 500 osób tygodniowo, a to o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Holenderscy pracodawcy oferują przede wszystkim pracę w branży logistycznej i produkcyjnej – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director International Recruitment w OTTO Work Force.

Do pracy tymczasowej w Holandii najczęściej wyjeżdżają mężczyźni (62,5%) o stażu zawodowym do 10 lat. Statystyczny Polak pracujący w kraju tulipanów przeważnie ma wykształcenie średnie (54,4%), jest stanu wolnego (76,5%) i nie ma dzieci (78,9%0), a do pracy wyjeżdża z partnerem lub znajomymi (62,0%). Z raportu OTTO Work Force wynika, że aż 92,5% badanych zna przynajmniej jeden język obcy, głównie angielski. Polacy chętnie decydują się na pracę tymczasową w Holandii i aż 84,2% badanych jest zadowolonych z tego wyboru, a 53% planuje zostać w Holandii na stałe lub regularnie tam jeździć.

Jakie są motywy wyjazdów do Holandii?

Z raportu, opracowanego za zlecenie OTTO Work Force, wynika, że główną motywacją dla Polaków wyjeżdżających do pracy w Holandii są uwarunkowania ekonomiczne. Blisko 60% badanych podaje, że wyjechali do Holandii motywowani perspektywą zdecydowanie wyższych zarobków niż w ojczyźnie. Identyczna grupa ankietowanych uzasadnia wyjazd chęcią poprawy sytuacji finansowej oraz zgromadzenia oszczędności na przyszłość. Obok zdecydowanie wyższych dochodów, znalazły się zbyt wysokie koszty utrzymania w Polsce.

Ekonomiczne motywy wyjazdu do pracy w Holandii.

 

 

 Źródło: Raport OTTO Work Force, Kto i dlaczego wyjeżdża do pracy w Holandii?

Wśród wyjeżdżających dominuje przekonanie, że polski rynek pracy i polityka płacowa są niekorzystne, dlatego wolą podjąć pracę za granicą. Blisko 32% ankietowanych wskazuje, że warunki oferowane przez polskich pracodawców z ich perspektywy są mało atrakcyjne. Można zatem wnioskować, że decyzja o wyjeździe do pracy w Holandii wynika przede wszystkim z chęci poprawy swojej sytuacji, nie zaś z przymusu spowodowanego trudnościami w znalezieniu pracy w kraju.

Spośród osobistych motywów wyjazdu do Holandii, najczęściej jako kluczowe wymieniane są: chęć poprawienia sytuacji finansowej, zgromadzenie oszczędności na przyszłość oraz podniesienie standardu życia. Dla 29,2 proc. badanych najistotniejszym motywem wyjazdu jest chęć zdobycia doświadczenia zawodowego, a co czwarty pracujący w Holandii deklaruje, że głównym impulsem jest chęć poszerzenia kompetencji językowych. Oznacza to, że główną oś motywacji wyjeżdżających stanowi szeroko pojęte dążenie do poprawy własnej sytuacji, która w tym wypadku jest ściśle skorelowana z finansami, a nie tak bardzo z inwestycją w siebie czy z samorozwojem. 

Osobiste motywy wyjazdu do pracy w Holandii.

 

 

Źródło: Raport OTTO Work Force, Kto i dlaczego wyjeżdża do pracy w Holandii?

Holandia jest niezmiennie uważana za bardzo atrakcyjne oraz przyjazne miejsce do pracy i życia dla Polaków. Bardzo niskie bezrobocie powoduje, że Polacy są mile widziani w tym kraju i bardzo cenieni za pracowitość. Na rynku holenderskim, ze względu na rosnące niedobory kadrowe, pojawia się coraz więcej ofert dla osób, które nie komunikują się w języku obcym. Na ten moment, aż 60% naszych ogłoszeń nie zawiera kryterium językowego, jest więc to szansa dla osób, które nie mogły skorzystać z szansy wyjazdu ze względu na brak kompetencji językowych – wyjaśnia Patrycja Liniewicz, Managing Director International Recruitment w OTTO Work Force.

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.