10 sposobów by zadbać o pracownika

Rynek pracy, Czytelnia


Bezrobocie w wielu regionach w Polsce maleje i problem ten przestaje być nadrzędny z punktu widzenia samorządów. Pracodawcy coraz częściej zmuszeni są do poszukiwania pracowników poza granicami Polski, aby uzupełnić braki kadrowe. Dlatego na pierwszy plan wysuwa się konieczność zadbania o swoich pracowników.

Pozwoli to zbudować więź między nimi, a pracodawcą, dzięki czemu osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie nie będą dążyły do zmiany miejsca pracy - a właśnie tego według Deloitte obawia się aż 65% kadry menedżerskiej.


Dobry i lojalny pracownik to skarb

Dla każdego pracodawcy najważniejszym kapitałem w jego firmie powinni być pracownicy. To ich praca wykonywana codziennie, często przez kolejne dekady, zaangażowanie i serce, które w nią wkładają, przynoszą przedsiębiorstwu wartość dodaną. Dobry pracodawca wie, że zadbanie o swoich podwładnych pozwoli mu zaskarbić sobie ich lojalność. Będą pracowali z większym zaangażowaniem, ale jednocześnie spełniali swoje ambicje zawodowe.

Dbanie o pracowników przejawiać powinno się w spełnianiu ich zróżnicowanych potrzeb. Nie będzie to zadanie realizowane wyłącznie poprzez wypłatę odpowiednio wysokiego wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń. Pracodawca, który potrafi uzyskać sympatię pracownika, będzie znał jego potrzeby i dopasowywał do nich stosowany przez siebie styl zarządzania i motywowania podwładnych. Szef-tyran od dawna nie jest modelem korzystnym dla przedsiębiorstw nastawionych na rozwój. Powinien on być partnerem w rozmowie z pracownikami, którzy doskonale orientują się w realiach swojego zakładu pracy i wiedzą, co powinno ulec zmianie, żeby nie tylko lepiej im się pracowało, ale i aby firma przynosiła sukcesywnie coraz większe zyski. Ceniony pracodawca, cieszący się szacunkiem wśród pracowników, jest tzw. pracodawcą z wyboru, którego oferty pracy w takich serwisach jak GoWork.pl cieszą się niebywałą popularnością, a liczba osób kandydujących na każde utworzone przez niego stanowisko pracy jest imponująca.

Jak realnie dbać o swoich podwładnych?

Przedstawiamy 10 sposobów na to, jak zadbać o pracownika:

1. Stabilność zatrudnienia - pracownik nie powinien martwić się tym, czy jego umowa o pracę zostanie przedłużona. Stałe zatrudnienie, na podstawie bezterminowej umowy o pracę zapewni stabilność.
2. Odpowiednie wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe - wynagrodzenie musi być adekwatne do zajmowanego stanowiska pracy, zaangażowania pracownika w wykonywanie obowiązków, poziomu skomplikowania pracy i odpowiedzialności, jaką musi za nią ponosić podwładny. Świadczenia dodatkowe obejmują premie, nagrody jubileuszowe i im podobne.


3. Okresowe szkolenia i kursy - inwestowanie w rozwój zespołu jest przejawem dbałości o spełnianie jego zawodowych aspiracji. Zapewnienie podwładnym odpowiednich warunków do poszerzania swoich kompetencji jest zresztą tym, czego oni sami oczekują od pracodawcy.
4. Organizacja imprez i wyjazdów - impreza integracyjna, wyjazd szkoleniowy czy nagroda w postaci atrakcji na miejscu, to tylko jedne z pomysłów na motywowanie pracowników do lepszej, bardziej zaangażowanej pracy. Okazji do wspólnej zabawy nie powinno zabraknąć. Wystarczy przejrzeć kalendarz, by znaleźć odpowiednią okoliczność. Nietypowych świąt, które mogą zostać zrealizowane jest wiele, chociażby Dzień Języka Ojczystego.


5. Dopasowany system motywacyjny - każdy pracownik jest inny i może wymagać podejmowania innych działań z zakresu systemu motywacyjnego. Dlatego warto przygotować odpowiedni system benefitów, z których pracownicy sami mogą wybrać dla siebie określone elementy motywacyjne.
6. Branie pod uwagę opinii pracowników - przy zmianach dotyczących organizacji zakładu pracy warto zwrócić się do pracowników i poznać ich zdanie oraz wziąć je pod uwagę przy wprowadzaniu jakichkolwiek modyfikacji.
7. Docenianie pracowników na większym forum - ustanowienie tytułu pracownika miesiąca będzie jednym z przejawów takiego działania, choć oczywiście nie jedynym. Warto zatem wynagradzać pracowników nawet drobnymi upominkami.
8. Udział pracowników przy podejmowaniu kluczowych decyzji - pracownik powinien poczuć, że jest integralną częścią organizacji.
9. Idealna komunikacja w różnych kierunkach i na różnych poziomach - podwładni powinni bez przeszkód komunikować się z przełożonymi, a pracodawca z pracownikami.
10. Dobra atmosfera w miejscu pracy - jej kreowanie i utrzymywanie leżą w interesie pracodawcy i wpływają na jego pozytywny odbiór przez pracowników.

Nieoficjalni ambasadorzy marki

Fakt dbania o pracowników, zaspokajania na gruncie zawodowym wszystkich ich potrzeb, nie tylko związanych z uzyskiwaniem godnego wynagrodzenia, a także organizowanie dla nich imprez firmowych i angażowanie w proste procesy decyzyjne, to właściwa droga do pozyskania wśród nich nieoficjalnych ambasadorów marki. Pracownik zadowolony ze swojej pracy, zakładu oraz samego pracodawcy, chętnie będzie dzielił się z innymi osobami swoją pozytywną opinią na jego temat. Może pozostawić cenne wpisy dotyczące marki na forach internetowych i w specjalnych serwisach, m.in. na stronie www.GoWork.pl/opinie.
Światowy Dzień Muffinka w GoWork.pl - słodka odskocznia od pracy

Przy każdym tego typu przedsięwzięciu można zaprezentować się w mediach społecznościowych oraz stworzyć dla swojej firmy atrakcyjny profil w serwisie GoWork.pl. Warto również na bieżąco pokazywać użytkownikom inicjatywy podejmowane przez firmę wspólnie z pracownikami.

...

Odpowiadanie na potrzeby pracowników to działania wewnątrz organizacji, które przynoszą realne korzyści dla pracodawcy w zakresie budowania swojej marki „na zewnątrz”. Pozwalają one na realizację idei Employer Brandingu w pełnym wymiarze i to przy angażowaniu niekoniecznie wysokich środków finansowych. Podejmowanie inicjatyw dla pracowników i otwarte komunikowanie się z nimi to także przejaw dbania o podwładnych.

Drukuj artykuł
GoWork.pl


Serwis pracy oraz opinii o pracodawcach. W ramach prowadzonej działalności oferuje również wsparcie w zakresie Employer Brandingu.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.