Wartość kapitału ludzkiego

Zarządzanie, Czytelnia

Rozpowszechnienie systemu dualnego kształcenia ma być kolejnym krokiem na drodze do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych obywateli Unii Europejskiej. Warunkiem powodzenia  projektu jest jednak zaangażowanie przedsiębiorców. Aby ich zachęcić,  Unia Europejska stworzy narzędzie ewaluacyjne, które pozwoli pracodawcy zmierzyć wartość kapitału ludzkiego, a przy okazji dostrzec korzyści płynące z przyjmowania praktykantów. Do udziału w konsultacjach i pracach nad narzędziem zaproszono Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Bezrobocie wśród młodych

Według najnowszych danych Eurostatu, bezrobocie wśród młodych (do 25 roku życia) Europejczyków wciąż jest bardzo wysokie – w październiku 2014 roku wynosiło 21,6 %. Wielu z nich, mimo ambicji i dobrego wykształcenia, nie potrafi odnaleźć się na rynku pracy. Wiedza, którą wynoszą ze szkoły, albo raczej brak umiejętności jej wykorzystania, nie pozwala im na podjęcie pracy zarobkowej. W efekcie młodzi ludzie jeszcze przez długi czas po zakończeniu edukacji, nie są w stanie się usamodzielnić.

System dualnej edukacji

Unia Europejska próbuje uzdrowić tę sytuację. Jednym z elementów opracowanej przez Komisję Europejską strategii „Rethinking Education” (nowe podejście do edukacji) jest popularyzacja systemu dualnej edukacji – student równolegle uczy się teorii i praktyki, spędzając część czasu w zakładzie pracy. Pracując, nabywa zawodowych kwalifikacji i bezcennej wiedzy praktycznej, która zaprocentuje w przyszłości, kiedy będzie szukał stałego zatrudnienia. Pozytywne wyniki wdrożenia takiego systemu możemy obserwować m.in. w Niemczech, gdzie 88 proc. edukacji zawodowej odbywa się w systemie dualnym, a stopa bezrobocia wśród młodych utrzymuje się na poziomie 7,7 proc. Dla porównania
w Polsce 14 proc. edukacji zawodowej  jest realizowane w systemie dualnym i stopa bezrobocia wśród młodych wynosi 23,4 proc., a w Hiszpanii 5 proc. edukacji zawodowej odbywa się w systemie dualnym, a stopa bezrobocia wśród młodych pozostaje na poziomie 53,5 proc. I choć edukacja dualna nie jest jedynym czynnikiem decydującym o wielkości bezrobocia absolwentów, o pozytywnych wynikach wprowadzenia tego rozwiązania w niektórych krajach (m.in. właśnie w Niemczech), mówi się od dawna.

Nowe narzędzie dla biznesu

Jednym z podstawowych warunków efektywnego wprowadzenia dualnego systemu kształcenia jest zaangażowanie przedsiębiorców, którzy pomogą w edukacji młodych. Chodzi o stworzenie realnych miejsc pracy i faktyczną kontrolowaną naukę zawodu, przynoszącą korzyści zarówno gospodarce, studentom jak i samym przedsiębiorcom. Aby zachęcić firmy do projektu planowane jest stworzenie narzędzia ewaluacyjnego, pozwalającego pracodawcy w szybki i prosty sposób zmierzyć wartość kapitału ludzkiego, a tym samym obliczyć faktyczne korzyści płynące z przyjmowania praktykantów. Planowane narzędzie ma także pomóc w optymalizacji zatrudniania dotychczasowej kadry pracowników. Według założeń  będzie  maksymalnie uniwersalne i możliwe do zastosowania na szeroką skalę - w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i w wielu krajach.

NKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Prace Prace nad podobnym w założeniach narzędziem trwają obecnie w Polsce. Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL) powstaje w ramach partnerstwa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a jego twórcy zapowiadają, że już pod koniec lutego br. ich praca zostanie bezpłatnie udostępniona polskim przedsiębiorcom. Będą z niego mogli skorzystać nie tylko planujący przyjmowanie stażystów, ale także wszyscy zainteresowani podniesieniem wydajności i jakości pracy w swoich firmach. Niezależnie od ilości zatrudnianych osób
i branży, w której prosperują.

...

Mimo że ostateczna wersja nie jest jeszcze gotowa, potencjał NKL został już doceniony, a jego autorzy poproszeni o wsparcie europejskich specjalistów. Podczas niedawnego przeglądu stosowanych w Europie metod mierzenia kapitału ludzkiego zorganizowanego przez CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), zaprezentowali NKL i wzięli udział w rozmowach dotyczących realizacji jego ogólnoeuropejskiego odpowiednika. Czekamy na efekty pracy zarówno polskich jak i europejskich specjalistów.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.