T jak TRENER BIZNESU

Zarządzanie, Czytelnia

Współcześnie mamy powszechną już profesję trenera biznesu. W księgarniach możemy znaleźć podręczniki dla trenerów biznesu, a w ofercie Uczelni i Szkół Wyższych odnaleźć studia dla trenerów biznesu właśnie. Zatem wydawać by się mogło, że zawód trenera biznesu nie powinien dziwić dziś nikogo…

Niestety jest zupełnie inaczej. Wciąż można spotkać ludzi, którzy słysząc, że ktoś jest trenerem biznesu robią zdziwioną minę i poprawiają słowami: „Chyba trenerem fitnessu!”

Trener – kiedyś ten, kto trenował sportowców, współcześnie osoba prowadząca jakieś szkolenie

Dawniej:

  • powołując się na Słownik etymologiczny języka polskieg Aleksandra Brϋcknera z 1970 roku: rodzina wyrazów tren, trenować, trening, trener wywodzi się z francuskiego od wyrazu train, traine, czyli ‘pociąg’.
  • W Słowniku języka polskiego Witolda Doroszewskiego z 1967 roku znajdujemy następujące wyjaśnienie terminu trener: ten, kto kieruje przygotowaniem sportowców (rzadziej koni) do udziału w zawodach.

Dziś:

  • W Słowniku 100 tysięcy potrzebnych słów Jerzego Bralczyka z 2005 roku odnajdujemy następujący zapis: trener 1. osoba kierująca rozwojem sprawności fizycznej sportowców, 2. środ.  osoba prowadząca jakieś szkolenie

 

Drugie znaczenie wyrazu jest opatrzone kwalifikatorem „środ.”, co oznacza, że jest to znaczenie funkcjonujące w określonym środowisku zawodowym, branżowym, czyli zasięg tego terminu jest ograniczony, dlatego właśnie trenerzy biznesu mogą ciągle dziwić osoby spoza branży.

Drukuj artykuł
Ewelina Tyc

Ekspert HR Polska ds. komunikacji językowej w biznesie

Językoznawca, trener, doradca. Obecnie zajmuje się pracą naukową w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe to lingwistyka płci, dyskurs autopromocyjny, język w polityce, public relations. Prowadzi zajęcia ze studentami z technik i metod promocji, poetyki reklamy, autoprezentacji, kompozycji tekstu mówionego i pisanego oraz dyskursu medialnego.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu wystąpień publicznych: retoryki, erystyki, dykcji, emisji głosu i kultury języka, stylistyki wypowiedzi oraz z komunikacji i autoprezentacji.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.