Szef- dyktator czy kumpel?

Zarządzanie, CzytelniaCzy zastanawiałeś się kiedyś, jakie powinno być Twoje główne zadanie jako szefa, a także jaki powinien być cel prowadzonych działań? Najważniejsze wydaje się być motywowanie zespołu do wspólnej pracy nad wyzwaniami, które stoją przed Toba jako szefem.Nie istnieje jeden właściwy sposób angażowania zespołu. Nie ma bowiem takiego modelu zarządzania, który w każdej sytuacji zapewni Ci powodzenie i sukces. Są jednak wypracowane pewne standardy szefowskie. Jeżeli będziesz je stosował na co dzień, zmniejszysz ryzyko straty czasu oraz nerwów, a także zwiększysz szansę na efektywne działania w Twoim zespole.

Algorytmy postępowania

Każdy z szefów uczy się prowadzić swój zespół najpierw dyrektywnie, później kiedy nabiera doświadczenia, partycypacyjnie. Warto zatem zachowywać się elastycznie, stosownie do konkretnej sytuacji czy wyzwania, przed którym stajemy. Jeżeli jednak znajdziesz się w trudnej, stresującej sytuacji, możesz nie mieć dostępu do swojej wiedzy, inteligencji czy elastyczności. Ze względu na takie właśnie momenty warto mieć wypracowane algorytmy postępowania, abyś potrafił komunikować trudne decyzje, a w razie konfliktów potrafił skutecznie negocjować z zespołem. Każdy szef może również wpaść w pułapkę nadopowiedzialności. W dzisiejszych czasach większość pracowników, z którymi pracujesz (i którymi zarządzasz) oczekuje od Ciebie relacji partnerskiej, a nie podległej.

Partnerstwo w cenie

Jest to szczególnie ważne w innowacyjnych branżach, a także projektach, w których musisz zarządzać pracownikami należącymi do pokolenia 20-30 latków. Chcą oni czuć się traktowani po partnersku, z pełnym zrozumieniem. Mają dystans do takich szefów, którzy stosują podejście wyższościowe. Nikt nie chce czuć się jak karcony uczeń. Dlatego też w biznesie są dziś ważne relacje oparte na partnerstwie, a nie na „folwarcznym poddaństwie”. Często w firmach, dla których prowadzę projekty szkoleniowe spotykam się z negatywnym zjawiskiem „folwarku”, gdzie występuje szef, czyli pan oraz zespół, czyli poddani. W takich firmach bardzo trudno jest uzyskać od zespołu prawdziwe zaangażowanie. Ludzie podporządkowują się woli szefa, a w momentach gdy traci on z pola widzenia zespół, komentują jego decyzje oraz działania za jego plecami. Uważam, że dziś warto budować partnerskie relacje w biznesie, gdyż sprzyja to większemu zaangażowaniu całego zespołu.

Samotny jak szef

Jednak w obliczu trudnych, ważnych decyzji, każdy z nasz szefów może czuć się samotny. Nie warto w takich momentach podejmować pochopnie żadnych decyzji. Daj sobie czas na przemyślenie oraz wyciszenie emocji. Pamiętaj, że jako szef masz zapewne skłonność do brania nadmiernej odpowiedzialności za swój zespół. Jestem zwolennikiem podejścia, zgodnie z którym warto pomagać zespołowi, ale nie należy go wyręczać w codziennych zadaniach. Zawód szefa przypomina branie na ramię wielkiego pustego plecaka. Podwładni będą zapełniać ten bagaż, wrzucając do niego problemy, roszczenia i decyzje, które jako szef musisz podjąć. Jeżeli nie chcesz paść pod ciężarem tego wszystkiego, co znajdzie się w plecaku, musisz nauczyć się pomagać podwładnym rozwiązywać te ciężkie problemy, ale nie wyręczać ich w tym.

Przyjaźń, czy to możliwe?

W związku z tym nasuwa się jeszcze jedno pytanie: Czy w obliczu tego wszystkiego można zaprzyjaźnić się z członkami swojego zespołu? Uważam, że jest to możliwe, ale wymaga ogromnej dojrzałości zarówno po stronie szefa, jak i pracowników. Kiedyś jako członek kierownictwa pokłóciłem się na posiedzeniu zarządu naszej firmy z innymi szefami, po czym — co niekoniecznie było dobrym pomysłem — pożaliłem się pracownikom w moim zespole, jakie to mamy problemy. Takie zachowanie było nieprzemyślane, ponieważ za chwilę miałem motywować mój zespół do działania. Moim zdaniem warto budować mądre partnerskie relacje, ale nie oczekiwać od siebie i zespołu zażyłej przyjaźni, bo przecież w biznesie różnie bywa i wszystko może się wydarzyć.

...

Szef to zawód skazujący na samotność: zdarzą Ci się sytuacje, kiedy nikt Cię nie zrozumie ani nie wyręczy, nie weźmie też na siebie odpowiedzialności za podjęcie trudnych decyzji. Bycie skutecznym szefem wiąże się zatem z pewnym dystansem wobec podwładnych. Głęboko wierzę, że warto budować zespół w odniesieniu do takich wartości jak: odpowiedzialność, samodzielność i zaradność. Jednak w kryzysowych sytuacjach zespół spodziewa się, że weźmiesz odpowiedzialność oraz zakomunikujesz trudną decyzję.

Drukuj artykuł
Robert Zych

Kontrakt OSH, Warszawa

CEO, współwłaściciel firmy szkoleniowej. Autor książek: „Lider sprzedaży", „Gen Sprzedawcy”, „Szef w roli coacha” oraz najnowszej „Klient w centrum uwagi” oraz najnowszej "„Szefie, angażuj zespół”.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.