Czy w systemy klasy ERP powinna zainwestować każda organizacja?

Zarządzanie, Czytelnia


Odpowiedź brzmi – nie. W tym momencie można by już skończyć czytać (i pisać) ten artykuł. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się, jakie firmy mogą czerpać korzyści z posiadania systemu ERP to zapraszamy do dalszej lektury.Wdrożenie systemu ERP to długoterminowa inwestycja, która wymaga zaangażowania całej organizacji, zarówno finansowego jak i związanego z czasem. Jej celem jest usprawnienie procesów biznesowych zachodzących w strukturach przedsiębiorstwa. Jednak nie każda firma będzie potrzebować tego typu wsparcia. Warto więc dowiedzieć się nieco więcej, zanim zostanie podjęta decyzja o starcie prac implementacyjnych.

MŚP w natarciu

Dzisiaj nawet firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw znajdą funkcjonalności dobrane do swoich potrzeb i nie przekraczające ich możliwości finansowych Każda firma może indywidualnie dopasować swój system informatyczny do branży, w której działa, do swojej wielkości czy obszaru działalności. Pogłębiająca się konkurencja na rynku mikroprzedsiębiorstw oraz w sektorze małych i średnich firm sprawia, że elastyczność i szybkość dostosowania do pojawiających się zmian są  kluczowe. A w tej kwestii może pomóc system ERP, który porządkuje procesy i wykonywaną pracę oraz pozwala na proaktywne reagowanie na zmiany.

Przyszłe potrzeby rynkowe organizacji

Organizacje, które planują wdrożenie systemu ERP powinny mieć ustaloną strategię działań i wiedzieć jakie będą ich przyszłe potrzeby i dokładnie wyznaczać sobie kolejne kroki. Firma i jej zarząd muszą być nastawieni na rozwój i konkurencyjność. A system ERP jest w stanie im pomóc wzmacniając wydajność i zwiększając efektywność podejmowanych działań. Jest to związane z przemyślanym procesem zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie niczego nie zostawia się przypadkowi. Warto więc, na początku procesu wdrożenia, zdefiniować obszary, które będą potrzebowały wsparcia. Usystematyzuje to pracę i pozwoli na utrzymanie przewagi konkurencyjnej w przyszłości.

Firmom, które chcą osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną, czyli nadrzędną pozycję wobec swoich rynkowych przeciwników. Jest wiele teorii i strategii jej osiągania: między innymi wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, rozbudowa sieci dystrybucyjnej i tworzenie nowych kanałów dotarcia do klientów. W każdym z tych procesów, najnowsze technologie oraz wdrożenie systemu ERP, mogą okazać się bardzo pomocne.


Komu system ERP się nie przyda

Wdrożenie systemu ERP to z pewnością duża korzyść dla większości firm. Jednak są takie organizacje, dla których implementacja będzie tylko niepotrzebnym kosztem. Jednym z przykładów będą organizacje, w których następują częste i niespodziewane zmiany procesów biznesowych. W takiej sytuacji wdrożony system będzie niepotrzebnie spowalniać pracę i wprowadzać zamieszanie i chaos informacyjny. Firmy, których oddziały działają praktycznie jako osobne jednostki gospodarcze, także nie będą mogły w pełni korzystać z benefitów, jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu ERP. Jako że każdy z tych oddziałów sam tworzy i definiuje wszystkie procesy biznesowe, nie ma konieczności ich odgórnego systematyzowania.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.