Jak zarządzać talentami, aby pobudzić zaangażowanie pracowników?

Zarządzanie, Czytelnia

Kiedy słyszymy, że organizacja ma wdrożony program zarządzania talentami, myślimy "to brzmi dumnie". Gdzieś przemyka myśl, że to dobrze i więcej firm powinno tak dbać o pracowników. To słuszny trend. Wreszcie zaczynamy doceniać oczywisty fakt, że cele organizacji same się nie zrealizują, a za firmą stoją ludzie.Talent, czyli…?

Trudno dyskutować z tym, że warto dbać i rozwijać talenty. Talenty, czyli…? I tu jest problem, który mamy z owymi „diamentami”. Kto wyznacza kryteria, według których kwalifikujemy osoby do grona wybranych? W większości publikacji i w dyskusjach medialnych, w których biorą udział członkowie zarządów i przedstawiciele działów HR, talentami nazywa się osoby o dużym potencjale rozwojowym, o podwyższonym potencjale intelektualnym, najzdolniejsze jednostki itp. Jest jedno „ale”.

Z jednej strony organizacje w codziennej pracy oczekują mierzalnych efektów. Z drugiej, nie znalazłam definicji „talentu”, która określa, komu miano talentu się należy. Idąc dalej, firmy tłumaczą, że te kryteria zależą od tego, jakich kompetencji szczególnie potrzebuje organizacja. I to podejście jest już mi bliższe, ale moja potrzeba rozumienia zagadnień sprowadza się do jednego pytania. Czemu w takim razie miałoby służyć zatrudnienie kogoś, kto nie posiada tych szczególnych kompetencji? I dodatkowo, nie mogę nie zapytać, jak zwiększona inwestycja w utalentowane osoby wpłynie na poziom zaangażowania pozostałych?

Subiektywizm

W nieskończoność można mnożyć pytania wokół talentów. Pokuszę się o stwierdzenie, że w polityce zarządzania talentami oraz ich wyborze jest wciąż bardzo dużo subiektywizmu i to jest dość ryzykowne. I nie mówię, że te subiektywne kryteria zawsze będą złe. Warto wziąć pod uwagę, jak bardzo będą zrozumiałe dla innych i czy na pewno będą wspierać finalne cele organizacji. Czy angażując środki i czas na opiekę nad tymi „najzdolniejszymi”, nie pomijamy innych talentów?

Wszyscy, czy najlepsi?

Może zamiast promowania „najlepszych” dużo skuteczniejszym podejściem będzie diagnoza wszystkich talentów? Aby uruchomić potencjał każdego, kogo mamy w zespole. Każdy ma talenty, tylko nie wszystkie jest łatwo dostrzec, skupiając się na tym, czego „szczególnie” potrzebujemy. Nie każdy też potrafi wyrażać, zaprezentować to, w czym jest naprawdę mocny, jaką wartość wnosi do firmy. W zespole każdy jest równy, tylko pełni różne role, ma różne talenty, których organizacja potrzebuje, aby realizować swoje cele. Ostatecznie przecież o to właśnie chodzi, prawda?

...

W mediach i na branżowych wydarzeniach zarządzanie talentami to wciąż gorący temat. Czy jednak zbyt mocno nie zachłysnęliśmy się tą koncepcją, wierząc, że będzie lekiem na obecne bóle organizacji i zapobiegnie kolejnym? Jak wyłaniać talenty i jak mądrze wdrożyć system zarządzania talentami? Jak sprawić był motywujący nie tylko dla „prymusów”, ale i inspirował pozostałych? I wreszcie, jaką rolę w całym procesie odgrywają pracownicy działów HR, liderzy zespołów oraz same „talenty”?  Zapraszamy do dyskusji podczas panelu dyskusyjnego w ramach II Forum Edukacji Dorosłych. Przyjdź i porozmawiaj z nami o tym w gronie ekspertów.

Już 21 listopada 2017 r. w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się II Forum Edukacji Dorosłych organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE. Wydarzenie dedykowane jest osobom, które zawodowo zajmują się edukacją dorosłych lub interesują się tym zagadnieniem. W ramach 4 ścieżek tematycznych, ponad 40 prelegentów wystąpi w 20 różnych wykładach, prezentacjach, panelach dyskusyjnych i warsztatach. Ścieżka „Uczenie się w miejscu pracy” dedykowana jest przedstawicielom działów HR odpowiedzialnym za szkolenia pracowników, organizacjom pracodawców oraz pracodawcom prowadzącym doskonalenie zawodowe swoich pracowników. Porozmawiamy o zarządzaniu talentami, pokażemy jak zastosować metodę mentoringu i odczarujemy ewaluację. Konferencja jest bezpłatna. Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną. Szczegółowy program: https://ec.europa.eu/epale/node/41865

EPALE - elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. To pierwsza wielojęzyczna i bezpłatna witryna internetowa skierowana do szkoleniowców, edukatorów, coachów, w tym również do pracowników działów HR odpowiedzialnych za uczenie się w miejscu pracy. Korzystając z zasobów platformy dowiecie się Państwo jak przyczynić się do rozwoju kompetencji pracowników, w jaki sposób zaplanować i poddać ewaluacji szkolenie, aby przyniosło wymierne korzyści biznesowe firmie, a także jakie są najnowsze trendy w edukacji dorosłych.

Drukuj artykuł
Anna Sarnacka-Smith

Konsultant HR, Master D3 Consultant w EFFECTIVENESS, trener z wieloletnim doświadczeniem managerskim, autorka książki „Everest lidera”; wprowadziła do Polski badanie kompetencji D3 i 360 Indicator.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.