Dla Polaków liczy się rozwój!

Zarządzanie, Czytelnia

Rozwój to coraz częściej jeden z ważniejszych dla pracowników sposobów docenienia ich pracy i zaangażowania, jakiego oczekują od pracodawców. Chęć podnoszenia własnych umiejętności i zdobywania wiedzy oraz doświadczenia na międzynarodowym poziomie wpłynęły nie tylko na zmianę świadomości firm w zakresie doboru świadczeń pozapłacowych, ale również na zmianę profilu polskich pracowników.

Firmy działające w dynamicznie rozwijającej się branży usług dla biznesu, oferujące pracownikom ogromne możliwości w obszarze podnoszenia kwalifikacji, mogą zaoferować oczekiwane przez zatrudnionych i kandydatów gratyfikacje, a nawet wpłynąć na zatrzymanie talentów w kraju.

Potrzeba rozwoju

Zdecydowana większość polskich pracowników stawia na własny rozwój i wymienia kursy doszkalające, jako najważniejsze świadczenie pozapłacowe. Podobne wnioski wypływają z raportu dotyczącego oczekiwań młodych finansistów, przygotowanego przez Employer Branding Institute. Osoby biorące udział w badaniu, wskazały, iż jasne ścieżki awansu oraz szkolenia stanowią dla nich jeden z najbardziej cennych elementów, na który zwracają uwagę przy wyborze pracodawcy. Z ankiety przeprowadzonej przez firmę Kelly Global Workforce Index, dotyczącej preferencji zawodowych pracowników wynika natomiast, że w Polsce aż 65 proc. badanych byłaby gotowa zrezygnować z podwyżki czy awansu na rzecz możliwości rozwoju nowych umiejętności. Dodatkowo rezultaty badań przeprowadzonych przez CPL Jobs wśród osób zatrudnionych w sektorze usług dla biznesu potwierdzają trendy obowiązujące również w innych branżach. Osoby zatrudnione w BPO/SSC oprócz wysokości wynagrodzenia i atmosfery już na drugim miejscu wymieniają możliwość awansu i rozwoju (42 proc.), a tylko niewiele ponad 11 proc. odrzuciłoby propozycję wyjazdu za granicę. Wyniki te pokazują jak duże znaczenie dla pracowników ma aktualnie możliwość stałego rozwoju i budowania ścieżki kariery u najlepszych ich zdaniem pracodawców, coraz częściej niedziałających jednak na terenie kraju.

Powstrzymać emigrację

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie od 2004 do 2013 roku z Polski wyjechało niemal 2,2 miliona obywateli. W ciągu najbliższych 5 lat kraj opuścić może od 500 do 800 tysięcy rodaków, a liczba ta może się jeszcze zwiększyć. Najważniejszy jest jednak fakt, iż na wyjazd coraz częściej decydują się młodzi, ambitni i dobrze wykształceni ludzie, którzy zdobyli już doświadczenie zawodowe, jednak czują, że dalej nie mogą się rozwijać w oczekiwany sposób. Bardzo dużą grupę stanowią wśród nich przedstawiciele pokolenia Y, którzy po kilku latach funkcjonowania na rynku pracy poszukują możliwości dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności na międzynarodowym poziomie. Już teraz obserwowany jest wzrost emigracji wśród tej grupy społecznej, a jego dotkliwe skutki będą najbardziej widoczne w kolejnym dziesięcioleciu, kiedy liczba osób aktywnych na rynku pracy gwałtownie spadnie.

Od pewnego czasu można zaobserwować na rynku pracy niepokojący proces odpływu młodych, utalentowanych osób, które poszukują możliwości rozwoju zawodowego na wysokim, międzynarodowym poziomie i decydują się na emigrację. Zjawisko to zaczyna przybierać na sile, w związku z wejściem na rynek przedstawicieli młodszych pokoleń, którzy mają inne priorytety zawodowe, niż ich starsi koledzy. Szukają zatem rozwiązań, które pozwolą im realizować własne plany i ambicje. Branża usług dla biznesu może być dla nich interesującą alternatywą i miejscem, które oprócz pewności zatrudnienia, zapewnia również nieustanny rozwój i wsparcie w dążeniu do niego.

Co na to pracodawcy?

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz oczekiwania zatrudnionych sprawiają, że pracodawcy poszukują sposobów na zatrzymanie wartościowych pracowników nie tylko w organizacji, ale także zastanawiają się jak nie dopuścić do ich wyjazdu poza granice kraju. Ambitni pracownicy, którzy dbają o podnoszenie własnych kwalifikacji coraz częściej decydują się, bowiem na wyjazd i podjęcie zatrudnienia w firmach działających na świecie. Sektor outsourcingowy ma bogatą ofertę dla takich osób, chętnie zatrudnia również powracających z emigracji. Umożliwia świadome budowanie ścieżki kariery i poznanie międzynarodowych standardów pracy w usługach, bez konieczności opuszczania kraju.

Jako jedna z najdłużej działających w branży firm wiemy, jak rozszerzać wachlarz świadczeń pozapłacowych i dostosowywać go do aktualnych potrzeb wszystkich pracowników. Katalog możliwości zawodowego i personalnego rozwoju oferowany zatrudnionym w naszej firmie stale się powiększa, nie tylko w zakresie szkoleń czy dodatkowego kształcenia w Polsce, ale również możliwości zdobywania międzynarodowych kwalifikacji zawodowych i praktyk poza granicami kraju. Dodatkowo oferowane przez nas usługi są świadczone na rzecz firm z całego świata, zatem każdy pracownik poprzez swoją codzienną pracę funkcjonuje w międzynarodowym świecie biznesu – dodaje Agnieszka Orłowska.

 ...

Firmy z sektora usług dla biznesu, w którym prognozowane zatrudnienie tylko do końca tego roku ma się zwiększyć o około 30 tysięcy, mają do zaoferowania również osobom myślącym o emigracji bardzo duże możliwości w zakresie zdobywania doświadczenia i zawodowych kwalifikacji. W zależności od organizacji zainteresowani pracą w niej kandydaci mogą liczyć oczywiście na różne ich formy, jednak wraz z podjęciem pracy mają gwarancję stabilności zatrudnienia, bogatego pakietu świadczeń pozapłacowych oraz tego, co dla nich najważniejsze – rozwoju i budowania kariery w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez HP Global Business Center


Firma HP GBC specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych usług dla biznesu z zakresu finansów i księgowości, HR, sprzedaży i marketingu, przetwarzania danych i dostarczania informacji oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Świadczy usługi dla klienta wewnętrznego, czyli koncernu HP w zakresie usług wspólnych, w tym centrów doskonałości oraz dla zewnętrznych klientów firmy (BPS - Business Process Services). W swych ośrodkach we Wrocławiu i w Łodzi zatrudnia obecnie kilka tysięcy osób. Koncern HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes, instytucje rządowe i społeczeństwo.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.