CzłoWIEK nie zna granic

Zarządzanie, Czytelnia


17 września w Krakowie odbyło się kolejne otwarte spotkanie Diversity Hub – młodego think tanku, który łączy środowisko nauki, biznesu i instytucji otoczenia biznesu
wokół różnorodności i tworzy forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym obszarze.
- Potrzeba dyskusji o praktycznych aspektach zarządzania różnorodnością jest ogromna. Dlatego w Diversity Hub skupiamy się na realnych potrzebach biznesu i adekwatnych do nich rozwiązaniach. – mówi dr Anna Zaroda – Dąbrowska, inicjatorka Diversity Hub, ekspertka w zakresie różnorodności –To zaledwie drugie nasze spotkanie, a pokazuje, jak ogromne jest zainteresowanie rynku w tym obszarze. Zaprosiliśmy uczestników do współtworzenia programu naszej pracy. To oni zdecydowali, że bieżące spotkanie poświęciliśmy problematyce zarządzania wiekiem w organizacji.

W spotkaniu wzięło udział prawie 50 osób, aktywnie włączonych w warsztaty przy stolikach tematycznych dotyczących wybranych praktycznych wymiarów zarządzania wiekiem: oczekiwań młodych wobec pracodawców, narzędzi potrzebnych do wdrażania zarządzania wiekiem, audytowania wieku, budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej współpracy międzypokoleniowej oraz zarządzania wiedzą w kontekście wieku.

Dobre praktyki

Zgodnie z założeniem Diversity Hub, ważną częścią spotkania były dobre praktyki, gdzie eksperci przedstawili bardzo konkretne, autorskie projekty i rozwiązania. Zaprezentowano m.in. systemowe podejście do zarządzania wiekiem w firmie Henkel oraz praktyki Shell Business Operations w zakresie różnic międzypokoleniowych. Przedstawiona również została metodyka wykorzystania potencjału osób w wieku 50+ jako agentów zmiany oraz projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Stowarzyszenia Wiosna, w którym czynni menedżerowie jako wolontariusze stawali się tutorami dla osób bezrobotnych wspierając ich w powrocie na rynek pracy.

Zgodnie z oczekiwaniami firm przedstawicielka WUP w Krakowie opowiedziała o możliwościach oraz zasadach finansowania projektów dla młodych i dojrzałych pracowników ze środków publicznych w kontekście nowej perspektywy finansowej UE.

- Założeniem Diversity Hub jest niestandardowe podejście i tematyka, dotykająca najistotniejszych potrzeb organizacji. Nasze działania mają wymiar praktyczny. Odpowiadamy na potrzeby firm i organizacji, które są w Diversity Hub – podsumowuje dr Anna Zaroda – Dąbrowska.

...


Jeśli chodzi o najbliższe plany, kolejne otwarte spotkania dotyczyć będą różnic interkulturowych oraz niepełnosprawności w pracy. Planujemy również bardziej projektową pracę w wąsko zdefiniowanych stolikach tematycznych oraz publikację prezentującą dobre praktyki w zakresie zarządzania wiekiem.

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.