Constant feedback, bo warto!

Zarządzanie, Czytelnia

Ten obcojęzycznie brzmiący termin, oznaczający informację zwrotną udzielaną pracownikom na bieżąco, to coraz popularniejszy trend w polskich przedsiębiorstwach. Rynek pracy stale ewoluuje, a wraz z nim system oceniania pracowników. Biorąc pod uwagę wiele obiektywnych czynników - na całe szczęście! 

Moment wystawienia oceny rocznej to ważny, ale i niewątpliwie stresujący czas dla większości osób poddanych analizie. Niezależnie od stażu, doświadczenia czy osiąganych wyników, podsumowanie pracy z tak obszernego okresu może wywoływać skrajne emocje. Z całą pewnością część z pracobiorców traktuje to jako bodziec do samorozwoju i możliwość do zweryfikowania swoich postępów oraz wyciągnięcia wniosków z całościowej oceny pracy. Warto jednak zadać sobie tutaj pytanie czy ocenę roczną, a więc siłą logiki ograniczoną i mocno ogólną, należy traktować w kategoriach rzetelnej i uczciwej, kiedy w przeciągu roku pasmo sukcesów może łączyć się z gorszymi momentami lub problemami, na które dany pracownik nie miał  większego wpływu. Constant feedback jest mniej stresującym procesem, a ponadto sprzyja płynnemu rozwojowi i bierze pod uwagę więcej elementów składowych funkcjonowania w pracy. Choćby dlatego, że pozwala na natychmiastową reakcję.

Dla kogo?

Udzielanie informacji zwrotnej na bieżąco to zmiana w standardowym i często praktykowanym systemie oceniania pracowników, który wynika ze zmian personalnych w większości firm. Przede wszystkim w kwestii zmiany pokoleniowej oraz charakteru stanowisk.

Na rynku pracy pojawia się coraz więcej reprezentantów Millenialsów (osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem) oraz generacji Z (osoby urodzone po 2000 roku). Łączy ich dostęp do najnowszych technologii, które sprzyjają szybkiemu działaniu oraz ułatwiają i usprawniają kontakt pomiędzy pracownikami i przełożonymi. Te pokolenia, które w przeciągu najbliższych 10 lat opanują około ¾ rynku pracy, są przyzwyczajone do pewnych standardów, bez których ich efektywność mogłaby drastycznie spaść. Dla nich akcja oznacza reakcję, pytanie odpowiedź, a brak natychmiastowego odzewu na problem, że najzwyczajniej w świecie on nie istnieje.

Trzeba także pamiętać, że coraz więcej pracowników zajmuje kilka stanowisk równocześnie lub bierze udział w różnych projektach na przestrzeni krótkiego czasu. Wyznaczenie w tych przypadkach osoby, która oceni całokształt pracy takiej jednostki w ciągu roku jest awykonalne lub narażone na niemożność uczciwej, kompleksowej weryfikacji. Dzięki ciągłej informacji zwrotnej, menadżer, który nadzoruje dany projekt, ocenia swoich współpracowników tylko z zakresu tej działalności. Jego opinia jest wtedy rzetelna i wynika wyłącznie z osobistych doświadczeń, wiedzy menedżerskiej oraz zarejestrowanych obserwacji.

Rezygnacja z oceny rocznej na rzecz constant feedback jest także korzystna dla pracowników zdalnych i freelancerów. Sprzyja to ich rozwojowi i daje możliwość skupiania się tylko na tych kompetencjach, które są obecnie najbardziej pożądane na rynku pracy. Mogą także dzięki temu usprawnić swoje działania i wprowadzać poprawki stopniowo, wykluczając w dużej mierze obszerne naprawy już gotowego zlecenia.

Przedsiębiorstwo bez feedbacku

W celu docenienia gamy wartości, które oznacza wprowadzony do firmy regularny przepływ informacji zwrotnej, warto przeanalizować sytuację, w warunkach, gdy go nie ma. Zakładając brak feedbacku, zakładamy równocześnie brak rozwoju pracowników oraz całej firmy. Takie uwstecznienie oznacza przede wszystkim notoryczne powielanie błędów, spadek motywacji, wypalenie zawodowe, niechęć do miejsca pracy oraz problemy komunikacyjne nie tylko wewnątrz organizacji, ale i na zewnątrz. Brak bieżącej naprawy małych niedociągnięć i pozornie nieznacznych błędów, stwarza problem, który często jest już tak obszerny, iż oznacza całkowitą reorganizację lub nawet rezygnację z projektu.

Podstawowe zalety constant feedbacku

  • szybka identyfikacja problemów
  • elastyczność w dostosowaniu do bieżącej sytuacji
  • oszczędność czasu
  • ciągła stymulacja zaangażowania pracowników
  • naturalny, ciągły rozwój jednostek i całości firmy
  • eliminacja niezrozumienia i błędów komunikacyjnych
  • rozliczanie pracownika z działań, a nie tylko ich wyników
  • regularny kontakt pracowników w firmie
  • ułatwiona i płynniejsza kontrola nad dużymi projektami

 

Jak zacząć?

Znając szereg zalet, które wniesie do przedsiębiorstwa wprowadzenie constant feedbacku, zatrzymajmy się na chwilę przy wpływie oceny rocznej na funkcjonowanie firmy. Dopiero porównanie tych metod na własnym przykładzie pozwoli w pełni oddać się koncentracji na narzędziu, które daje najlepsze rezultaty.

Sam proces wdrażania bieżącej oceny zwrotnej powinien być stopniowy i wprowadzany rozważnie. Zalecamy poświecić więcej czasu na dokładne zbadanie kompetencji pracowników, w celu postawieniu sobie za cel, aby w pierwszej kolejności to właśnie je rozwijać. To prosty, lecz zawsze prawdziwy wniosek – praca, która jest wykonywana w oparciu o mocne strony jest zawsze najefektywniejsza.

Kolejnym krokiem powinno być wyznaczanie zadań krótkoterminowych. Nawet duże projekty warto podzielić na mniejsze i to właśnie zadania z bliskim terminem realizacji przydzielać pracownikom. Oczekując konkretnego rezultatu w nieodległym terminie łatwiej ocenić pracę danej jednostki.

Podczas przyzwyczajania pracowników do oceny na bieżąco, trzeba zadbać o przeszkolenie menadżerów i kierowników. Muszą nauczyć się, jak sprawić, aby krytyka była konstruktywna i pracownik wyciągał z niej jak najwięcej wniosków. Dział HR nie może budzić strachu, ale ma zachęcać do rozmów i dawać poczucie wsparcia, które winno być dostępne dla każdego, i o które należy wręcz zabiegać w formie stałych ocen.

Dobrze funkcjonujący feedback skupia się na ocenie ostatnich działań pracowników. Spotkania powinny być krótkie i rzeczowe, ale nie mogą dotyczyć jedynie krytyki. Pracownik, który zasłużył na pochwałę, powinien ją otrzymać. Ale constant feedback to także informacja zwrotna, co oznacza dialog i wspólną analizę nad zaistniałą sytuacją.

...

Nieograniczony pęd ku rozwojowi, stałe unowocześnienia technologii czy skupienie uwagi wyłącznie na sobie lub bieżących kwestiach są wygodną wymówką, dlaczego komunikujemy się w taki sposób, jakbyśmy dopiero się tego uczyli. Problemy z przyjmowaniem krytyki dotykają nas na tyle, że często zwrócenie nam uwagi na dany temat jest odbierane jako nagana lub drwina z niedociągnięć, a nie próba pomocy. Constant feedback oznacza połączenie tych problematycznych dla nas spraw, ale może właśnie dlatego jest tak skuteczny i powinien być rozpowszechniony w każdym przedsiębiorstwie. Dla dobra każdej zainteresowanej strony!

Drukuj artykuł
Paweł Drąg

Współpracownik LSJ HR Group, wiodącego w Polsce przedsiębiorstwa w zakresie doradztwa personalnego, rekrutacji i selekcji, pracy tymczasowej, szkoleń, a także tworzenia strategii personalnych. Po więcej informacji zapraszamy na www. lsj.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.