Biznes jednoczy siły w charytatywnym wyścigu ALL4Kids Charity Race

Zarządzanie, Czytelnia

ALL4Kids to dobroczynna platforma utworzona z inicjatywy Rothschild & Co, która już od kilku lat jednoczy kilkadziesiąt firm i setki pracowników - we wspólnym pomaganiu. Głównym celem jest wyrównywanie szans młodych pokoleń, dzieci i młodzieży ze środowisk mniej uprzywilejowanych, a także propagowanie zdrowego stylu życia. Właśnie rusza IV edycja Charity Race 2024, charytatywnego wyścigu opartego na dobrej zabawie i sportowej rywalizacji, którym przyświeca szczytny cel.

ALL4Kids przeprowadziło z sukcesem 6 akcji charytatywnych, w trakcie których dzięki wspólnemu zaangażowaniu firm partnerskich i ich pracowników w sumie udało się zebrać ponad milion złotych. Platforma ALL4Kids umożliwia przystąpienie do inicjatywy każdej firmie, by łączyć siły i mnożyć wsparcie w obszarze dobroczynności. Właśnie trwa Charity Race 2024.

7 dni rywalizacji sportowej

Charity Race to wyścig, w którym pracownicy firm wykonują różne aktywności sportowe rywalizując między sobą w 5-osobowych drużynach, które będą współzawodniczyć i walczyć o osiągnięcie najlepszego wyniku. Wyścig rozpocznie się 20 maja 2024 r. i potrwa 7 dni, do 27 maja 2024 r. Każdy zdobyty przez drużynę punkt zostanie przeliczony na gotówkę, zgodnie z przyjętym wskaźnikiem[1], którą zaangażowane firmy zasilą konto zbiórki.

Stypendia Fundacji Dobrych Inicjatyw

Tegorocznym beneficjentem akcji została Fundacja Dobrych Inicjatyw wspierająca m.in. edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej potocznie zwanej „domami dziecka”. Środki zebrane podczas wyścigu zostaną w całości przeznaczone na stypendia dla podopiecznych Fundacji. Celem minimum jest sfinansowanie półrocznych stypendiów dla 60 dzieci. Obejmują one psychoterapię, kursy zawodowe, korepetycje czy zajęcia rozwojowe.

Wyścig po samodzielność

Program stypendialny jest uzupełnieniem i ważnym elementem długofalowego wsparcia indywidualnego podopiecznych. Pomoc jest dopasowana do potrzeb dzieci i młodzieży, ponieważ to oni wraz z wychowawcami typują obszary, w których potrzebują wsparcia, aby móc się rozwijać i samodzielnie żyć po opuszczeniu pieczy zastępczej. Program stypendialny Fundacji Dobrych Inicjatyw wyróżnia się na tle innych tego rodzaju działań tym, że nie jest skierowany tylko do uzdolnionej młodzieży, lecz do każdego dziecka, które potrzebuje wsparcia i chce rozwijać swoje talenty. Często beneficjentami programu są młodzi ludzie, którzy okupują “ostatnie ławki w klasie”.

Integracja wokół szczytnego celu

Integracja w ramach ALL4Kids przynosi wielowymiarowe korzyści. Dla beneficjentów, którzy zyskują wsparcie finansowe na wskazany cel oraz możliwość zbudowania i kontynuowania relacji z firmami partnerskimi. Dla firm partnerskich, którym nie jest obca idea CSR i widzą realny wpływ oraz efekty wspólnego pomagania oraz integrowania pracowników wokół szczytnego celu. Dla zaangażowanych pracowników, którzy uwrażliwiają się na potrzeby wspieranych beneficjentów i inspirują innych do działania.

 

[1] Przystąpienie do akcji wiąże się z wpłatą wpisowego w wysokości 3 000 PLN oraz wpłaty kwoty w równowartości punktów zdobytych przez pracowników firmy w wyścigu, zgodnie z przelicznikiem 1 pkt. = 1 PLN.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.