Badanie rynku trenerów 2014

Zarządzanie, Czytelnia

Kim są trenerzy w roku 2014? Jaka jest ich sytuacja zawodowa? Ile prowadzą szkoleń? Jakiego rodzaju? W jaki sposób pozyskują klientów? Z jakich form podnoszenia kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoleń biznesowych korzystają i ile ich to kosztuje? Czy posiadają certyfikaty trenerskie?
Zobaczcie prezentację, przedstawiającą wyniki ogólnopolskiego badania trenerów pracujących z przedsiębiorcami i pracownikami. Na pytania badawcze w III kwartale 2014 roku odpowiadali trenerzy, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach projektu PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” (Poddziałanie 2.2.2 PO KL) oraz inni przedstawiciele branży szkoleniowej.

 

Źródło: youtube.com

Drukuj artykuł
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.