18 września międzynarodowym dniem równej płacy!

Zarządzanie, Czytelnia

Rok temu ONZ wyznaczył nową, istotną datę w kalendarzu – 18 września to od tej pory Międzynarodowy Dzień Równej Płacy[1] (ang. International Equal Pay Day). Zbliżamy się do drugich w historii obchodów tego dnia. Jest to doskonała okazja, aby przypomnieć kwestię równości płacowej w Polsce.

 

Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn są zauważalne na większości stanowisk, w szczególności na szczeblach menedżerskich. Kobiety na polskim rynku są wynagradzane średnio aż o 11% mniej niż mężczyźni, chociaż piastują porównywalne stanowiska – wynika z raportu firmy doradczej Korn Ferry (wiosna 2020), który powstał na podstawie danych z ponad 720 przedsiębiorstw działających na polskim rynku.

Budowanie kompetentnego i zróżnicowanego zespołu w oparciu o obiektywne kryteria, to istotny element strategii CSR Lidl Polska na lata 2020–2025 oraz długofalowej polityki personalnej. Swoim pracownikom Lidl Polska oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia. Oprócz jednych z najwyższych wynagrodzeń w branży zapewnia pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. stabilne zatrudnienie, dzięki umowie o pracę na minimum 12 miesięcy, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, szkolenia oraz wyprawkę „dla maluszka” i pierwszoklasisty, eTutor, czyli platformę do samodzielnej nauki języków obcych online, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – firma promuje awanse wewnętrzne oraz równość płacową kobiet i mężczyzn.

Ostatniemu z tych zagadnień sieć handlowa poświęca szczególną uwagę. W Lidl Polska wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenie, niezależnie od płci, wieku i innych subiektywnych przesłanek. Decydują wyłącznie kompetencje.

Wspieranie pozycji kobiet

W 2020 r. Lidl Polska podpisał dokument Narodów Zjednoczonych dotyczący Zasad Wzmacniania Pozycji Kobiet – UN Women’s Empowerment Principles (WEPs). WEPs to wspólna inicjatywa UN Women i UN Global Compact, która koncentruje się w szczególności na wspieraniu i wzmacnianiu pozycji kobiet w łańcuchach dostaw oraz w przedsiębiorstwach. Jest ona skierowana do firm i koncernów. Podpisując inicjatywę ONZ, firma Lidl postawiła kolejny symboliczny krok ku wzmacnianiu zasad równości płci.

Celem Lidla jest dalsze zwiększanie proporcji kobiet wśród kierownictwa średniego i wyższego szczebla. Stosowany przez firmę system wynagrodzeń oparty jest o obiektywne kryteria, takie jak staż pracy, kwalifikacje i umiejętności. Również wśród swoich partnerów biznesowych w obrębie łańcucha wartości sieć promuje stosowanie polityki równych szans.

Lidl Fair Pay

Co więcej, w 2019 roku Lidl Polska utworzył nagrodę Lidl Fair Pay. Nagroda docenia przedsiębiorstwa wyznaczające wysokie standardy na polskim rynku w zakresie równości płacowej kobiet i mężczyzn, czyli te, które stosują jednakowy system wynagrodzeń dla pracowników na tym samym stanowisku, kierując się wyłącznie kryterium kompetencji. „Jako społecznie odpowiedzialna firma, wypełniamy misję promowania dobrych praktyk na rynku w zakresie równości płacowej. Aby dodatkowo wspierać tę ideę, w 2019 r. stworzyliśmy konkurs „Lidl Fair Pay”. Wszystkie chętne firmy zachęcamy do zaangażowania się w promocję zasad fair pay. Obecna edycja konkursu Lidl Fair Pay została zakończona i wkrótce poznamy jej wyniki” – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR.

Partnerem merytorycznym „Lidl Fair Pay” jest międzynarodowa firma doradcza Korn Ferry, która podda szczegółowej analizie wszystkie dane firm zgłoszonych do nagrody. Przebadanych zostanie kilka aspektów m.in.: równość wynagrodzeń na tych samych poziomach zatrudnienia, udział kobiet w kadrze kierowniczej oraz w zespołach zarządzających.

Do wzięcia udziału w konkursie Lidl Polska zaprosił polskie firmy z sektora FMCG, farmaceutycznego, ubezpieczeń oraz IT, zatrudniające do 1500 osób, których polityka wynagrodzeniowa między kobietami a mężczyznami jest najbardziej wyrównana. Zwycięzca konkursu zostanie wkrótce ogłoszony. Firmę o najbardziej wyrównanej polityce wynagrodzeniowej wśród uczestników konkursu poznamy podczas ceremonii wręczenia nagród, w trakcie kongresu European Circular Retail Congress 2021 w październiku.

[1] https://news.un.org/en/story/2020/09/1072722

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.