12 miliardów złotych na benefity pracownicze w 2018 r.

Zarządzanie, Czytelnia

Najniższe w historii bezrobocie oraz popyt na rynku pracy zaowocowały miliardowym wzrostem inwestycji w pakiety świadczeń pozapłacowych w 2018 roku. Według prognoz rynek benefitów wciąż będzie rósł w siłę, także w obszarze zdrowia pracowników.

Z najnowszego badania budżetów świadczeń pozapłacowych w 2018 r., przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Benefit Systems wynika, że środki finansowe na działania motywacyjne wzrosły w co trzeciej firmie. Średnia kwota, jaką pracodawcy przeznaczali na jednego pracownika wyniosła 1995 zł. To o 80 zł więcej niż w 2017 r. Z pozapłacowych świadczeń korzysta 87 proc. pracowników.

"W minionym roku zaobserwowaliśmy aż 8% wzrost inwestycji pracodawców w benefity pozapłacowe, w porównaniu do wydatków z 2017 r. Jest to kontynuacja trendu, który trwa od kilku lat. Każdego roku rynek zwiększa swój potencjał o dodatkowe pół miliarda złotych. Sprzyja temu dobra koniunktura gospodarcza w Polsce i duży popyt na pracowników wszystkich szczebli. Benefity pozapłacowe to istotny element wpływający na decyzję pracownika o podjęciu pracy w danej firmie, jak również czynnik budujący lojalność zatrudnionej już załogi" – zaznacza Adam Radzki, Członek Zarządu Benefit Systems, spółki będącej twórcą i operatorem kart MultiSport.  

Wpływ na wzrost wartości świadczeń mogło mieć też zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT z 380  do 1000 zł z tytułu benefitów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

Świadczenia motywacyjne domeną dużych firm

Z benefitów pozapłacowych wciąż najchętniej korzystają firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. W 2018 r. pracownik dużej firmy otrzymał średnio 4 benefity pozapłacowe o łącznej wartości ponad 2500 zł. Według badania to w tych przedsiębiorstwach odnotowano największy wzrost nakładów na świadczenia motywacyjne – co piąta firma deklaruje, że w ciągu roku wydała na ten cel ponad 4000 zł w przeliczeniu na jednego pracownika.

Cenione benefity

Wśród benefitów niegotówkowych wciąż jednym z najbardziej popularnych świadczeń są karty sportowe. Według danych firmy doradczej Sedlak&Sedlak korzysta z nich 46,5 proc. pracowników  otrzymujących benefity.

"Niesłabnące zainteresowanie świadczeniami związanym z aktywnością fizyczną pracowników potwierdzają wyniki sprzedaży kart MultiSport. W ostatnich 12 miesiącach karty MultiSport otrzymało 100 tysięcy nowych użytkowników. To jedna z atrakcyjniejszych form wsparcia profilaktyki zdrowotnej, a zdrowie zajmuje wysokie miejsce na liście wartości zarówno w opinii pracowników, jak i pracodawców" – dodaje Adam Radzki.  

Według badań ICAN Research & Diagnostic „Zdrowie pracownika 2018” wynika, że wszystkie zatrudnione osoby mają dużą świadomość troski o zdrowie, a większość z nich angażuje się w aktywną profilaktykę. Dbając o zdrowie pracownicy najczęściej zażywają ruchu na świeżym powietrzu, prawidłowo się odżywiają i wykonują badania kontrolne. 28 proc. z nich w ramach profilaktyki uprawia sport.

Sport się opłaca

Inwestując w benefity pozapłacowe wspierające zdrowie pracowników, pracodawcy ograniczają koszty wynikające z absencji chorobowych.

"Pracownik, który uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu przez minimum 4 miesiące w okresie czterech lat, ze względu na dobre samopoczucie będzie w pracy o 20 dni dłużej od osoby, która unika ćwiczeń fizycznych. Biorąc pod uwagę koszt utraconej dziennej aktywności pracownika, który w Polsce wynosi ok. 470 zł, potencjalna oszczędność w skali roku oscyluje w granicach 2350 zł. Porównując to ze średnim wydatkiem na benefity pozapłacowe w 2018 r. w wysokości 1995 zł, finalnie pracodawca może odnotować ok. 350 zł zysku na każdym pracowniku, który jest obecny w pracy"zaznacza Adam Radzki.   

...

Firmy zauważają korzyści płynące z oferowania świadczeń pozapłacowych, dlatego aż 16 proc. przedsiębiorstw biorących udział w badaniu ARC Rynek i Opinia planuje zwiększenie nakładów na pakiety motywacyjne w 2019 r.

 

 

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez zespół Benefit Systems

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.