Zarobki Project Managerów

Rynek pracy, Zarobki

Kierownicy projektów, którzy ukończyli kierunki informatyczne zarabiali przeciętnie 10 tys. PLN brutto miesięcznie. Po studiach technicznych, co drugi kierownik projektu otrzymywał wynagrodzenie przekraczające 8 000 PLN.

Co drugi kierownik projektu zarabiał powyżej 7 500 PLN brutto miesięcznie, a co czwarty –  powyżej 10 900 PLN brutto miesięcznie –  wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku. Praca na tym stanowisku wymaga wysokich kwalifikacji merytorycznych, umiejętności zarządzania zespołem oraz wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Do głównych zadań kierownika projektu należy ustalanie i koordynowanie projektów, planowanie zadań i celów dla współpracowników, monitorowanie wykonywanych działań oraz w późniejszym etapie – kontrola zgodności uzyskanych wyników z wcześniejszymi założeniami.

Wykres 1. Wynagrodzenia kierowników projektów

Źródło:
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Firmy doradztwa personalnego polecają najlepszych

Na najwyższe wynagrodzenia mogli liczyć ci, którzy zdobyli pracę za pośrednictwem firmy doradztwa personalnego – połowa z nich zarabiała ponad 13 tys. brutto miesięcznie. Wysokie oczekiwania finansowe tej grupy pracowników wynikały po części z ich dużego doświadczenia. Ponad połowa (62%) kierowników projektów, którzy znaleźli zatrudnienie korzystając z pośrednictwa profesjonalnej agencji , posiadała dziesięcioletni lub wyższy staż pracy.
W przypadku awansu lub rekrutacji wewnętrznej mediany wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 7 750 PLN oraz 8 500 PLN.
Wykres 2. Wynagrodzenia kierowników projektów w zależności od sposobu w jaki znaleźli pracę

Źródło:
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Najwyższe zarobki po kierunkach informatycznych i technicznych

Kierownicy projektów, którzy ukończyli kierunki informatyczne (stanowili oni zaledwie 4% ogółu respondentów), zarabiali przeciętnie 10 tys. PLN brutto miesięcznie. Badani najczęściej kończyli studia techniczne, po których zarobki również były wysokie – przeciętnie 8 tys. PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali ci, którzy ukończyli kierunki humanistyczne oraz społeczne – mediana ich płac wynosiła 5 333 PLN.

Wykres 3. Zarobki kierowników projektów po różnych kierunkach studiów

 

Źródło:
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Drukuj artykuł
Andrzej Kuczara

Sedlak & Sedlak, Kraków


Redaktor portalu wynagrodzenia.pl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.