Ukraińcy chcą pracować w Polsce od zaraz.

Rynek pracy, Czas pracy

54% Ukraińców, myślących o wyjeździe do Polski w celach zarobkowych deklaruje, że jest gotowych do podjęcia pracy od zaraz. W tej grupie o natychmiastowym wyjeździe myślą zarówno kobiety (51%), jak i mężczyźni (49%). Ich oczekiwania finansowe najczęściej zaczynają się od 2,5 tys. zł netto i nie przekraczają 2,9 tys. zł. netto. Aż 91% deklaruje, że w naszym kraju chciałoby zostać 3 miesiące i dłużej.

3 twarze HR Business Partnera... Zobacz inne ciekawe artykuły

300 zł na czas pobytu w Polsce nieprzekraczający trzech dni i 75 zł na każdą kolejną dobę muszą posiadać obywatele Ukrainy, którzy nie mają obywatelstwa Unii Europejskiej. Przyjeżdżając do pracy w naszym kraju powinni udowodnić, że dysponują środkami potrzebnymi do utrzymania się podczas pobytu.* Mimo tych wymogów wielu Ukraińców – 54 % deklaruje, że pracę w Polsce jest w stanie rozpocząć od zaraz.

Od zaraz i za określoną kwotę

Z danych Grupy Progres zgromadzonych w ramach kampanii „Jeden telefon i masz pracę”, rekrutującej mieszkańców Ukrainy do pracy w Polsce wynika, że większość chętnych chciałaby pracować w Polsce od zaraz (54%). Pozostali na przygotowanie do wyjazdu potrzebują trochę więcej czasu - 27%. Ukraińców jest w stanie przyjechać do Polski w ciągu miesiąca dla 19% ten czas jest dłuższy lub uzależniają go od tego kiedy otrzymają wizę. Pytani o to, ile chcieliby zarabiać najczęściej mówią, że od 3 tys. zł netto do 3,4 tys. zł netto (29 proc.). Trochę mniej, bo od 2,5 tys. zł netto do 2,9 tys. zł netto chce zarabiać 34%. Ukraińców myślących o wyjeździe do Polski, a o kwocie 2 tys. zł netto do 2,4 tys. zł netto wspomina 21%obywateli Ukrainy. Powyżej 3,5 tys. zł chciałoby zarabiać 13% Ukraińców. Kwoty poniżej 2 tys. zł oczekuje 3% obywateli Ukrainy.

Do Polski na dłużej

Polska nadal jest jednym z najchętniej wybieranych przez nich kierunków migracji zarobkowej. Nasi wschodni sąsiedzi chcieliby także pracować w naszym kraju dłużej niż dotychczas - trzy miesiące i więcej deklaruje aż 91% Ukraińców. Największą grupę osób rozważających przyjazd do Polski od zaraz stanowią Ukraińcy miedzy 20 a 29 r.ż. (49 %), trochę starszych – od 30 do 39 r.ż. jest 21%, sporą grupę tworzą także osoby pomiędzy 40 a 49 r.ż. (14%) i poniżej 20 r.ż. (12%), najmniej (4%) jest osób powyżej 50 r.ż.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rok 2017 był rekordowy zarówno pod względem liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemca (236 tys.), jak i zarejestrowanych oświadczeń (ponad 1,8 mln). Wstępne dane za 2018 r. wskazują na kontynuację trendu rosnącego, choć wzrost ten jest obecnie mniej dynamiczny. W tej grupie znajdują się również Ukraińcy, którzy mogą przyjechać do Polski od zaraz i co więcej z chęcią zostaną u nas na dłużej.

 ...

W informacji wykorzystano dane Grupy Progres z kampanii „Jeden telefon i masz pracę” prowadzonej na Ukrainie od 4 lipca 2018 r. przez Grupę Progres.

3 twarze HR Business Partnera... Zobacz inne ciekawe artykuły

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.