Lojalność. Obserwuj, buduj, bądź czujny!

Rynek pracy, Czas pracy

Zatrudnienie nowego pracownika to inwestycja, która zawsze obarczona jest ryzykiem. Nigdy nie ma pewności czy środowisko pracy, realny zakres obowiązków i polityka firmy będzie na tyle odpowiadać pracobiorcy, że w naturalny sposób zacznie się w nim rozwijać poczucie lojalności. Istnieje jednak kilka sposobów, które pomogą sprawdzić czy dana osoba ma predyspozycje do szybkiego utożsamiania się z miejscem pracy...

Zatrudnienie nowego pracownika zawsze wiąże się z wieloma nakładami finansowymi. Ponoszone są one z nadzieją, że swoimi działaniami zawodowymi prędzej czy później przyniesie na tyle duży zysk pracodawcy, że stanie się to w pełni opłacalne. Nie zmienia to jednak faktu, że nie sposób mieć w tej materii pewności co do tego. Pracobiorca generuje koszty związane z całym procesem rekrutacji i wszelkimi akcesoriami potrzebnymi do funkcjonowania w pracy, a także inwestuje w rozwój nowo zatrudnionego, poprzez spersonalizowane szkolenia. Ponadto, należy dodać do tego wydatki w postaci benefitów, które pracobiorca otrzyma od firmy, a także kwestie o wiele mniej oczywiste. Wszakże istnieje możliwość, że przeszkolony pracownik odejdzie do konkurencji, gdzie wykorzysta umiejętności nabyte w naszej firmie. To także inwestycja czasu współpracowników, którzy zajmą się wdrażaniem pracobiorcy do jego obowiązków. Tym samym siłą rzeczy nie będą w tym okresie pracować tak wydajnie, jak zazwyczaj

Rynek z gigantyczną luką

Najniższe od 26 lat bezrobocie w Polsce sprzyja zmianom na rynku pracy. Pracobiorca ma o wiele więcej argumentów do dyktowania swoich warunków, ponieważ stale rośnie zapotrzebowanie na kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników, natomiast maleją możliwości selekcji kandydatów. Sama ekspozycja ogłoszenia o pracę to o wiele za mało, headhunting nie w każdym przedsiębiorstwie spełnia swoją rolę, zaś z relokacji wciąż nie korzysta tak wiele osób, jak chcieliby tego przedsiębiorcy. To też powoduje, że bezwzględna granica konkurencyjności przedsiębiorstw jest stale przesuwana. Rywalizacja o dobrego pracownika sprowadza się obecnie przede wszystkim do proponowania coraz to wyższych uposażeń, a także dodatkowych benefitów. Rynek błyskawicznie wchłania specjalistę, pozostawiając gigantyczną lukę – zapotrzebowanie przedsiębiorców na fachowe usługi spotyka się z coraz mniejszym odzewem. Wolnych fachowców jest niewiele, zaś braki kadrowe spowodowały, że mocniej otworzyliśmy się na pracowników zza naszej wschodniej granicy. Mimo, że jest to częściowy ratunek dla naszej gospodarki, to skala problemu wciąż jest potężna.

Najważniejsze są rozmowy

Usatysfakcjonowany pracownik z poczuciem, że jego potrzeby są ważne dla pracodawcy, będzie mocniej utożsamiał się ze swoim miejscem pracy, a tym samym maleje ewentualność, że będzie chciał je zmienić. Kolejnym elementem tej układanki są harmonijnie prowadzone firmy, z jasno określoną polityką i przede wszystkim stosujące ją w praktyce. To czynnik dający poczucie wewnętrznego spokoju, co znacznie ułatwia decyzje o dłuższej współpracy. Istotna jest również atmosfera w pracy. Tworzy się ją poprzez indywidualne rozmowy z pracownikami, reagowanie na wnioski, wychodzenie z inicjatywą, jeśli mamy wrażenie, że pracownik nie czuje się dobrze w pracy, a także mocno rozwinięta kultura feedbacku. Z cała pewnością ważne jest przejrzyste określenie zakresu obowiązków, ergonomia stanowiska pracy, a także sprawna organizacja, gdy pojawiają się problemy. Należy również pamiętać, że nie każdy pracownik potrzebuje dużej ilość wyjazdów integracyjnych, tak jak i nie każdy marzy o tym, by stale być delegowany na dodatkowe szkolenia rozwojowe. Najważniejsze są więc szczere i regularne rozmowy, które pomogą ustalić priorytety w pracy. Mądry pracodawca będzie reagował na potrzeby empatycznie, a nie tylko zgodnie ze swoją określoną wcześniej wizją

Kierowanie się systemem wartości

Lojalność to przede wszystkim uczciwość i rzetelność w relacjach międzyludzkich, które zostaną wytworzone w miejscu pełnienia obowiązków. Zarówno w stosunku do pracodawcy, jak i współpracowników. Nierozerwalnie łączy się to z przestrzeganiem zasad etycznych w firmie. Istotna jest także dbałość o realizację wyznaczonych celów, a także pełne zaangażowanie przy wykonywaniu swoich zadań. Tym samym to również wychodzenie z inicjatywą i otwartość na nowe pomysły, które można zawrzeć w proaktywności zawodowej. To również wewnętrzna potrzeba przestrzegania poufności informacyjnej i niedziałanie na szkodę firmy. Tu jest zresztą zawarty klucz – kierowanie się swoim systemem wartości i przywiązaniem do firmy, a nie tylko działanie w zgodzie z podpisanymi w przedsiębiorstwie dokumentami. Sukcesem dla pracodawcy jest moment, gdy cele osobiste pracownika idą w parze z celami organizacji, z którą się utożsamia i identyfikuje.

Jak sprawdzić czy pracownik będzie lojalny?

-szanse na to, że pracownik będzie lojalny, zwiększą się, jeśli zatrudniamy osobę z polecenia. Trudno przypuszczać, aby nasz współpracownik polecił osobę, co do której nie ma pewności, ponieważ wie, że częściowa odpowiedzialność za jego sposób bycia i pracy spada wtedy na niego

-CV to źródło kluczowych danych o wcześniejszych miejscach zatrudnienia. To naturalne, jeśli rekruter skontaktuje się z byłym pracodawcą w celu poznania opinii o kandydacie do pracy. Czym wyższe stanowisko, tym większe szanse, że osoby ze środowiska branżowego będą znały daną osobę i tym samym będą potrafiły udzielić interesujących nas informacji

-zwróć uwagę w jaki sposób kandydat do pracy mówi o swoim byłym pracodawcy. Jeśli głównie krytykuje i wyraża się o nim mało pochlebnie, to znak, że powinna zapalić ci się lampka ostrzegawcza...

-jeśli w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat informuje o szczegółowych planach byłego pracodawcy, wysokości pensji kluczowych pracowników, sposobu działania i taktyki biznesowej, to sygnał, że w przyszłości może podobnie uczynić w kwestii zdradzania niewygodnych dla ciebie niuansów. To również informacja, że jest mocno nastawiony na znalezienie nowej pracy, a poczucie empatii i podstawowych zasad przyzwoitości są u niego mocno nadszarpnięte

-w żadnym wypadku nie zaszkodzi prześledzenie aktywności kandydata w mediach społecznościowych. To nieoceniona wiedza odnośnie jego zainteresowań, sposobu bycia, wyznawanych wartości, narracji ze znajomymi, a także doboru informacji, które publikuje publicznie

-zazwyczaj pierwsza umowa zawierana jest na okres próbny. To dobry czas na to, by obserwować pracownika w każdym możliwym zakresie. Ważne jest jego zaangażowane w wykonywane obowiązki, umiejętność odnalezienia się w grupie, a co za tym idzie relacje ze współpracownikami, stosowanie się do poleceń, aktywność w mediach społecznościowych, punktualność, a także wiele innych czynników. Obserwuj i oceniaj, ale pamiętaj, że jeżeli chcesz zbudować lojalność, to również musisz z siebie wiele dać, a nie wyłącznie wymagać

                                                                                                  ...

Od wielu lat nie było momentu, kiedy tak wiele na rynku pracy mógł powiedzieć pracownik, jak właśnie teraz. Niskie bezrobocie i niedostatek wykwalifikowanych pracowników powodują, że pracobiorca otrzymał od losu duże pole manewru w kwestii zapewnienia sobie dobrej finansowo przyszłości. Jak więc walczyć o zbudowanie lojalności w tak niepewnych czasach? Specjaliści nie mają żadnych wątpliwości – budując firmy w zgodzie z klasycznymi zasadami employer branding i inwestując w to, by stać się dobrym pracodawcą. Dobrym, czyli mądrym, empatycznym i traktującym zaangażowanych pracowników, jako największe dobro - wszakże praca nie jest towarem, a lojalność to dziś jedna z najważniejszych wartości w szalejącej dobie konsumizmu...

Drukuj artykuł
Paweł Drąg

Współpracownik LSJ HR Group, wiodącego w Polsce przedsiębiorstwa w zakresie doradztwa personalnego, rekrutacji i selekcji, pracy tymczasowej, szkoleń, a także tworzenia strategii personalnych. Po więcej informacji zapraszamy na www. lsj.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.