Umiejętności transferowalne ważne bez względu na koniunkturę na rynku

Rozwój, Trendy

Umiejętność rozwiązywania problemów, adaptowania się do zmieniających się warunków i współpracy to kluczowe z kompetencji transferowalnych, czyli takich, które są uniwersalne i aktualne. Warto inwestować w ich rozwój, ponieważ można je wykorzystać bez względu na branżę czy stanowisko. A w czasach postępu technologii i szybko zmieniających się warunków na rynku pracy należy stale dbać o swoją konkurencyjność. O tym, jakie umiejętności rozwijać, aby podnieść swoją wartość na rynku pracy opowiada ekspert Talent Solutions. 

Umiejętności transferowalne to kompetencje uniwersalne, które nie tracą na ważności i nie zostaną zautomatyzowane ani zastąpione przez maszyny [1]. ­To między innymi kreatywność, skuteczna komunikacja, zarządzanie zespołami a także procesami i projektami, czyli kompetencje ważne dla pracodawców bez względu na wahania koniunktury. Jak zaznacza Agnieszka Krzemień, menedżerka i ekspertka ds. zmiany kariery w Talent Solutions, osoby, u których są one rozwinięte na wysokim poziomie, to atrakcyjni kandydaci na rynku pracy. – Zdecydowanie trudniejszym i bardziej czasochłonnym jest wykształcenie kompetencji uniwersalnych niż zdobycie fragmentu wiedzy, by na przykład dobrze obsłużyć system lub maszynę. Bez względu na postępującą automatyzację atrakcyjność tych kompetencji na rynku będzie w najbliższym czasie niezmiennie wysoka, ponieważ są one ściśle związane z efektywną pracą z ludźmi, a to ludzie osiągają cele dla organizacji. Te kompetencje są wykorzystywane w pracy zarówno do kierowania zespołami, jak i do współpracy z nimi. Niektóre z nich, jak elastyczność a także otwartość na nowe zadania i umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniającej się sytuacji zyskały jeszcze bardziej w warunkach pandemii – dodaje.

W jakie umiejętności warto jeszcze inwestować, aby zwiększyć swoją zatrudnialność?

Jak zaznacza ekspertka Talent Solutions bez względu na branżę i charakter stanowiska, warto rozwijać kompetencje cyfrowe, czyli umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennej pracy, zdolności z obszaru ICT, a nawet podstawy programowania. − W wyniku postępującej automatyzacji procesów w firmach zmienia się charakter pracy na stanowiskach, nie tylko technicznych, lecz także administracyjnych. W świetle tego umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w pracy jest pożądaną kompetencją, która korzystnie wpływa na skuteczność wykonywania zadań, a to jest doceniane w organizacjach. Firmy chcą zatrudniać osoby, które pracują efektywnie – tłumaczy Agnieszka Krzemień.

Umiejętność uczenia się przez całe życie to inwestycja w sukces na rynku pracy

– Ważność kompetencji, czyli czas, kiedy jest ona atrakcyjna w firmie lub w ogóle na rynku jest coraz krótszy. 65% przedstawicieli generacji Z będzie wykonywać zawody, które obecnie jeszcze nie istnieją. To zasługa przede wszystkim coraz bardziej powszechnej i intensywnej digitalizacji w organizacjach. Z tego powodu warto wzmacniać umiejętność uczenia się przez całe życie. To kompetencja, którą warto świadomie pokazywać także podczas rozmów rekrutacyjnych, czyli przytaczać przykłady sytuacji, kiedy nowo zdobyta wiedza przełożyła się na dobre wyniki w pracy, przedstawiać motywację do uczenia się nowych rzeczy, do funkcjonowania w nowym, wcześniej nieznanym otoczeniu. Kluczowe jest również świadome rozwijanie tej kompetencji choćby poprzez angażowanie się w nowe, nieznane zadania w środowisku zawodowym i osobistym – wyjaśnia ekspertka.

Zaplanowany rozwój

Według Agnieszki Krzemień pracodawcy doceniają szerokie doświadczenie zdobywane w wypełnianiu różnych ról, w wielu branżach i środowiskach pracy. Ważne jest, aby pokazać, jak w przyszłości kandydat będzie wykorzystywał praktyczną i teoretyczną wiedzę u nowego pracodawcy oraz jakie korzyści dzięki temu przyniesie zespołowi i organizacji. Managerowie, dobierając osoby do zespołów, doceniają kandydatów, którzy mają wysoką samoświadomość i łączą swoją karierę z dalszą inwestycją w rozwój swoich mocnych stron. Ważne jest, by pracownicy również mieli plan na swoje życie zawodowe i wiedzieli, jak chcą go realizować w najbliższym czasie, a nawet już podjęli kroki w tym zakresie.

Motywacja i postawa

Duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu kandydata ma jego motywacja i postawa. Kluczowa jest więc gotowość i chęć kandydata do zaangażowania się w nowe zadania i współpracę z nowym zespołem. Na niekorzyść przyszłego pracownika działa brak postawy otwartej na nowe środowisko oraz sytuacja, kiedy nie wykazuje gotowości do uczenia się. − Jeśli potencjalny pracownik, także ten reprezentujący bardzo pożądane zawody, posiada odpowiednie kompetencje, ale nie wykazuje motywacji i nie jest dopasowany do kultury organizacyjnej czy zespołu, to pracodawca nie zdecyduje się na podjęcie z takim kandydatem współpracy. Każdy z nas może realnie wpływać na zwiększanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy poprzez budowanie swojej gotowości do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń, wysokiej zdolności adaptacji do zmieniających się warunków i entuzjastycznego nastawienia do tego, co nowe – tłumaczy Agnieszka Krzemień i dodaje – Na obecnie dynamicznie zmieniającym się rynku, organizacje potrzebują i doceniają pracowników, którzy skutecznie reagują na zmieniające się otoczenie biznesowe, na przykład dzięki wysokiej samoświadomości sprawnie odnajdują się w zmianie, są ukierunkowani na osiąganie rezultatów i skutecznie się komunikują. To odpowiedzialność zarówno organizacji na każdym poziomie zarządzania jak i pracownika, by rozwijać zwinność, elastyczność i odporność.

 

[1] Raport ManpowerGroup „Rewolucja 4.0. Czy roboty potrzebują ludzi?”.

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.